Hopp til innhold

Andejeger sendt til sykehus

En mann som fikk et illebefinnende mens han var på jakt i Mieron i Kautokeino kommune, er fløyet til sykehus.

Ambulanseutrykning til Mieron

Lege og ambulansepersonell kom gående til fots fra elva sør for Mieron etter å ha gitt livreddende hjelp til en mann i 30-årene.

Foto: Johan Mathis Gaup

To ambulanser, politi og et Sea-King redningshelikopter fra Banak rykket lørdag formiddag ut til Mieron i Kautokeino kommune etter at AMK-sentralen fikk melding om en bevisstløs mann.

Full utrykning til Mieron

Den første meldingen gikk ut på at mannen som er i begynnelsen av 30-årene, hadde vært i uoverenstemmelse med sine jaktkamerater og at han derfor hadde blitt holdt under vann til han mistet bevisstheten.

På grunn av den dramatiske meldingen ble det derfor igangsatt full utrykning med to ambulanser, politi og et Sea King-redningshelikopter fra Banak.

– Meldingen vi fikk inn var såpass dramatisk og uklar at vi bestemte oss for å iverksette full utrykning. Vi reagerte som om dette kunne være en mulig drukningsulykke, sier jourhavende ved Vest Finnmark politikammer, Are Bernt Medbye til NRK Sámi Radio.

Redningsmannskap var raskt på plass

Området der mannen befant seg var vått og tildels utilgjengelig. Redningsmannskapene måtte derfor ta seg til fots og med ATV den siste kilometeren.

Etter kort tid konstaterte legen at mannen ikke hadde vært under vann med hodet, men bare med underkroppen. Mannen har trolig fått et illebefinnende på stedet, sier politiet.

Mannen ble fløyet med Sea King-helikopteret til Hammerfest sykehus der han i går fikk behandling. Politiet sier at mannen var ved bevissthet da han ankom sykehuset.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ambulanse og ATV i Mieron

Operativ leder for ambulansen i Kautokeino måtte ta i bruk ATV for å komme seg til ulykkesstedet, på grunn av de våte forholdene i Mieron, nord for Kautokeino.

Foto: Johan Mathis Gaup

Fortsatt usikkert hva som har skjedd

Politiet er ikke sikker på hva som ligger bak et eventuelt illebefinnende.

– Nei, det er ennå uklart hva som har hendt, men politiet lokalt har avhørt alle tilstedeværende og etterforsker nå saken.

Flere kilder i området som NRK Sámi Radio har snakket med, sier at mannen i 30-årene var på andejakt sammen med flere andre i dette området. Politiet ønsker å svare på dette overfor NRK Sámi Radio.

– Kan det ligge noe kriminelt bak hendelsen?

– Det er vil en etterforskning vise, men akkurat nå kan jeg ikke si noe om det, sier jourhavende ved Vest Finnmark politikammer, Are Bernt Medbye.

– Var det alkohol med i bildet?

– Det kan jeg heller ikke svare på ennå, sier Medbye.

Ambulanser i Mieron etter dramatisk AMK-melding

Klokken halv ett lørdag formiddag fikk AMK melding om en bevisstløs mann i 30-årene. To ambulanser, politi og et Sea King-redningshelikopter rykket ut.

Foto: Johan Mathis Gaup

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK