Hopp til innhold

– Sjøsamisk kultur dør hvis skolen legges ned

Barn og voksne i Billefjord aksjonerer mot kommunepolitikernes planer om nedleggelse av skolen.

Billefjord skole
Foto: Sara Beate Eira / NRK

I går aksjonerte elever og foreldre på Billefjord skole i Porsanger kommune mot planene om å nedlegge skolen.

Kommunen er pålagt av fylkesmannen i Finnmark om å spare 20 millioner kroner i år.

Fornorskning

Aksjonistene er klare i sin dom over lokalpolitikere hvis skolen blir nedlagt.

Hans O. Hansen

Hans O. Hansen, leder av foreldreutvalget ved Billefjord skole.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

– Legges skolen ned, dør den sjøsamiske kulturen i Porsanger og fornorskningspolitikken blir gjennomført med støtte av lokale politikere, sier Hans O. Hansen, leder av foreldreutvalget.

Kommunestyret avgjør

Neste onsdag må kommunestyret i Porsanger vedta et nytt budsjett for 2008. Tidligere har kommunestyret hatt møte med fylkesmannen om den økonomiske situasjonen kommunen er havnet i.

Ordfører Mona Skanke sier til NRK Sámi Radio at årsakene er mange til det store underskuddet.

– Vi har hatt og har stor nedgang i skatteinntektene på grunn av nedbemanningen ved Garnisonen i Porsanger og dermed også en stor fraflytting fra kommunen. I tillegg ble rammeoverføringene kuttet i 2004, sier Skanke.

– Alt for å berge skolene

Ordfører Skanke sier at de gjør alt for å unngå nedleggelse av skolene rundt om i kommunen, men sier at det er vanskelig.

Det politiske flertallet i kommunen består av Ap, Sp og SV og møtes i dag for å bli enige om instramningene i kommune budsjettet.

– Sametinget må hjelpe grendeskolene

Norske Samers Riksforbund(NSR) ber Sametinget om å hjelpe nedleggingstruede grendeskoler.

– Jeg vil be Sametinget om å ta opp denne saken med Regjeringen og jeg vil fremme dette som en ny sak på plenumsmøtet som begynner kommende mandag, sier NSRs gruppeleder i Sametinget, Aili Keskitalo.

Barn og foreldre ved Billefjord skole
Foto: Billefjord skole

Korte nyheter

 • NAV: Sykefravær grunnet psykiske lidelser øker

  Nye tall fra NAV viser at legemeldte fravær med psykiske lidelser økte i første del av 2024. Spesielt blant de unge, hvor 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.

  – Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  Sykefravær med psykiske lidelser er diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet, og økning i antall personer med disse sykefraværsdiagnosene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.

 • ÁDI: Alimus iešsorbmenlohku 1988 rájes

  Les på norsk.

  Jápminlogut iešsorbmen-, alkohola- ja gárrenmirkkuid geažil lea hirbmadit lassánan diibmá.

  Dát boahtá ovdan Álbmotdearvvašvuođainstituhta (ÁDI) ođđa raporttas.

  2023:s registrerejuvvojedje 693 iešsorbmema, 70 eanet go 2022:is. Dušše 1988:s leat registrerejuvvon eanet iešsorbmemat.

  – Dat alla lohku 2023:is laktása dan trendii mii álggii ovdal pandemiija go iešsorbmenlogut lassánedje, dadjá ÁDI Jápmingártenregistara váldodoavttir Marianne Strøm.

  Leat eanet dievdoolbmot go nissonolbmot geat sorbmejit iežaset. Diibmá ledje 71 proseanta iešsoardimiin dievdduid gaskkas, nugo lea leamaš ovddit jagiid ge.

  Jápminlogut narkotihka geažil, maiddai gohčoduvvo badjel gierdanmeari, lea maid alla dásis. Jápminárkaregistara logut čájehit ahte 2023:s ledje 363 jápmima narkotihka geažil, mii lea alimus lohku 2021 rájes.

 • FHI: Høyeste antall selvmord siden 1988

  Antall selvmord, og alkohol- og narkotikautløste dødsfall har gått markant opp i 2023.

  Det kommer frem i en ny rapport Folkehelseinstituttet la frem torsdag.

  I 2023 ble det registrert 693 selvmord i 2023, 70 flere enn i 2022. Bare i 1988 ble det registrert et høyere antall selvmord.

  – Det høye antallet i 2023 føyer seg inn i en trend som begynte før pandemien med økende selvmordstall, påpeker overlege Marianne Strøm ved Dødsårsaksregisteret, FHI.

  Flere menn enn kvinner tar selvmord. I 2023 var 71 prosent av selvmordene hos menn, slik det også har vært i tidligere år.

  Antallet registrerte narkotikautløste dødsfall – også kalt overdoser – er også på et høyt nivå. Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2023 var 363 narkotikautløste dødsfall, det høyeste antallet siden 2021.