Hopp til innhold

– Sjøsamisk kultur dør hvis skolen legges ned

Barn og voksne i Billefjord aksjonerer mot kommunepolitikernes planer om nedleggelse av skolen.

Billefjord skole
Foto: Sara Beate Eira / NRK

I går aksjonerte elever og foreldre på Billefjord skole i Porsanger kommune mot planene om å nedlegge skolen.

Kommunen er pålagt av fylkesmannen i Finnmark om å spare 20 millioner kroner i år.

Fornorskning

Aksjonistene er klare i sin dom over lokalpolitikere hvis skolen blir nedlagt.

Hans O. Hansen

Hans O. Hansen, leder av foreldreutvalget ved Billefjord skole.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

– Legges skolen ned, dør den sjøsamiske kulturen i Porsanger og fornorskningspolitikken blir gjennomført med støtte av lokale politikere, sier Hans O. Hansen, leder av foreldreutvalget.

Kommunestyret avgjør

Neste onsdag må kommunestyret i Porsanger vedta et nytt budsjett for 2008. Tidligere har kommunestyret hatt møte med fylkesmannen om den økonomiske situasjonen kommunen er havnet i.

Ordfører Mona Skanke sier til NRK Sámi Radio at årsakene er mange til det store underskuddet.

– Vi har hatt og har stor nedgang i skatteinntektene på grunn av nedbemanningen ved Garnisonen i Porsanger og dermed også en stor fraflytting fra kommunen. I tillegg ble rammeoverføringene kuttet i 2004, sier Skanke.

– Alt for å berge skolene

Ordfører Skanke sier at de gjør alt for å unngå nedleggelse av skolene rundt om i kommunen, men sier at det er vanskelig.

Det politiske flertallet i kommunen består av Ap, Sp og SV og møtes i dag for å bli enige om instramningene i kommune budsjettet.

– Sametinget må hjelpe grendeskolene

Norske Samers Riksforbund(NSR) ber Sametinget om å hjelpe nedleggingstruede grendeskoler.

– Jeg vil be Sametinget om å ta opp denne saken med Regjeringen og jeg vil fremme dette som en ny sak på plenumsmøtet som begynner kommende mandag, sier NSRs gruppeleder i Sametinget, Aili Keskitalo.

Barn og foreldre ved Billefjord skole
Foto: Billefjord skole

Korte nyheter