Hopp til innhold

– Prinsippsak at elev må bytte skole

Det er både en pengesak og en prinsippsak når Evenes kommune krever at en samisk elev skal flyttes fra en samisk skole til en norsk skole, når familien flytter fra Skånland til Evenes.

En markasamisk familie fra Skånland flyttet noen kilometer, til Evenes kommune.

Nå må barnet deres flytte tra en samisk skole til en norsk skole, og det synes familien er bittert.

Det er Evenes kommune som krever at barnet skifter skole.

– Handler også om penger

Rådmannen i Evenes Steinar Sørensen sier at ifølge opplæringsloven så skal en skoleelev gå på skole i kommunen eleven bor i.

– Først og fremst kan det være et problem som skyldes grensene, men det normale, og som også opplæringsloven legger opp til, er at du skal være elev i den kommunen du bor, sier Sørensen.

Men det er også snakk om penger, i tillegg til prinsipp.

– Når kommunene må kjøpe skoleplass i en annen kommune, så må de jo kjøpe til den prisen gjennomsnittseleven i den andre kommunen koster. Da handler det også om penger.

– Trenger ikke bli så dyrt

Hinnøy og omegn sameforening har også engasjert seg i saken og skrevet brev til kommunene og til Troms og Nordland fylker. De mener at saken ikke er så ensidig og prisen ikke trenger å være så høy som rådmannen i Evenes vil ha det til.

– Det kan ikke bli så dyrt for fylkesmannen, for de må uansett gi litt penger til Evenes kommune for denne eleven, mener Ardis Ronte Eriksen i Hinnøy og omegn sameforening.

Har foreslått løsninger

Forenenigen har også foreslått flere løsninger på problemet:

– Den første foreslåtte løsningen er at Nordlands skoledirektør betaler de ekstra utgiftene for Evenes kommune. I tillegg har vi foreslått til Skånland kommune at de selger skoleplassen litt billigere.

Foreningen mener at problemet har oppstått fordi kommunene ikke forstår hva samisk opplæring betyr for samer.

– De har ikke tenkt på hvor stor betydning samisk har, og om de hadde hatt forståelse for at samisk er viktig for veldig mange barn, så hadde de taklet dette på en annen måte, sier Eriksen.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK