– Prinsippsak at elev må bytte skole

Det er både en pengesak og en prinsippsak når Evenes kommune krever at en samisk elev skal flyttes fra en samisk skole til en norsk skole, når familien flytter fra Skånland til Evenes.

En markasamisk familie fra Skånland flyttet noen kilometer, til Evenes kommune.

Nå må barnet deres flytte tra en samisk skole til en norsk skole, og det synes familien er bittert.

Det er Evenes kommune som krever at barnet skifter skole.

– Handler også om penger

Rådmannen i Evenes Steinar Sørensen sier at ifølge opplæringsloven så skal en skoleelev gå på skole i kommunen eleven bor i.

– Først og fremst kan det være et problem som skyldes grensene, men det normale, og som også opplæringsloven legger opp til, er at du skal være elev i den kommunen du bor, sier Sørensen.

Men det er også snakk om penger, i tillegg til prinsipp.

– Når kommunene må kjøpe skoleplass i en annen kommune, så må de jo kjøpe til den prisen gjennomsnittseleven i den andre kommunen koster. Da handler det også om penger.

– Trenger ikke bli så dyrt

Hinnøy og omegn sameforening har også engasjert seg i saken og skrevet brev til kommunene og til Troms og Nordland fylker. De mener at saken ikke er så ensidig og prisen ikke trenger å være så høy som rådmannen i Evenes vil ha det til.

– Det kan ikke bli så dyrt for fylkesmannen, for de må uansett gi litt penger til Evenes kommune for denne eleven, mener Ardis Ronte Eriksen i Hinnøy og omegn sameforening.

Har foreslått løsninger

Forenenigen har også foreslått flere løsninger på problemet:

– Den første foreslåtte løsningen er at Nordlands skoledirektør betaler de ekstra utgiftene for Evenes kommune. I tillegg har vi foreslått til Skånland kommune at de selger skoleplassen litt billigere.

Foreningen mener at problemet har oppstått fordi kommunene ikke forstår hva samisk opplæring betyr for samer.

– De har ikke tenkt på hvor stor betydning samisk har, og om de hadde hatt forståelse for at samisk er viktig for veldig mange barn, så hadde de taklet dette på en annen måte, sier Eriksen.