Tviler på FrP-samarbeid

Flyttsamelistas sametingsrepresentant, Per A Bæhr vil møte FrP for samtaler om et samarbeid på sametinget. Men Bæhr godtar ikke FrPs reindriftspolitikk.

Per A. Bæhr
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Flyttsamelista(FL) fikk to representanter til sametinget ved høstens valg, mens Fremskrittspartiet(FrP) fikk tre representanter.

Til helga vil de to partiene sammen med Høyres(H) ene representant møtes for å diskutere om det finns grunnlag for at de danner en fellesblokk og dermed blir en gruppe på seks representanter.

Tvilsom til FrP

FLs tillitsmann, Per A Bæhr sier at hvis de skal bli enige om en fellesblokk, så må FrP endre sin reindriftspolitikk. Partiet har programfestet at de vil avvkile reindriftsavtalen, Finnmarkseiendommen og nedlegge sametinget.

–De må på møtet nå til helga fortelle oss om de vil endre på sin reindriftspolitikk, hvis de ikke har noen planer om det, så tror jeg ikke vi kan samarbeide med dem, sier Bæhr.

HØR: Per A Bæhr

Reindrift for alle

Per Sandberg

FrPs nestleder Per Sandberg

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Da FrPs nestleder Per Sandberg besøkte sametinget før valget, sa han klart at FrP vil avvikle reindriftsavtalen og alle som var interessert og hadde kapital til det, kunne starte med reindrift.

Per A Bæhr ønsker at FrPs sametingsrepresentanter klarerer med partiet sentralt at de ikke ønsker å gjennomføre dette i denne sametingsperioden.

–Selv om jeg tviler at dette vil skje, så vil vi møte dem til helga for å høre hva de nå mener, sier Bæhr.

Kontakt med NSR

FL har vært og er fremdeles i kontakt med Norske Samers Riksforbund.

–Vi har tidligere samarbeidet med NSR og det har fungert meget bra og det hadde vært naturlig og fortsette det samarbeidet sier Per A Bæhr.