Hopp til innhold

Čeahpit juohkit dieđuid

Buohcciáittardeaddji oaivvilda ahte Davvi-Norgga universitehta-buohcciviesu ferte buorebut juohkit dieđuid ja čállit journálaid. Ikte dat Stáhta dearvvašvuođabearráigeahču garrasit moittii buohcciviesu danne go muhtin nuorra buohccii jámiI go eai čuvvon rutiinnaid.

Korte nyheter

 • Mari Boine tilbake med fullt band på sin nye musikk

  Til høsten er Mari Boine tilbake med et helt album med ny musikk, som er hennes første innspilt med band på mange år.

  Første sang ut, som slippes denne uken, heter «Mu eadni / Til ho som ga meg livet» og er altså viet Boines mor.

  – Som læstadiansk kristen var min eadni (mor) bundet av strenge kjønnsroller og den snikende assosiasjonen av femininitet og synd. Hun ble opplært opp til å være selvutslettende: At hennes høyeste formål som kvinne var lydighet til menn, sier Boine i en uttalelse.

  Da døtrene, blant dem den unge Mari, gjorde motstand, følte hun det som et personlig nederlag, ifølge pressemeldingen.

  – Likevel var hun samisk, med ekko fra et mye eldre verdenssyn, et som feiret det feminine og hyllet likestilling, ikke hierarkier. Noen ganger føler jeg at hun er med oss, fri fra skam og at hun deler vår frihet, sier Mari Boine.

  Utgivelsen «Alva» slippes 6. september på By Norse Music. Mari Boine skal turnere med sangene fra «Alva» allerede fra 13. juni på festivalen Piknik i Parken i Oslo. Siden spiller hun og bandet seg gjennom sommeren og utover høsten.

  (©NTB)

  Bilde av Mari Boine ikledd kofte, med natur i bakgrunnen.
  Foto: Knut Bry / NTB
 • – Vi må snakke om selvmord

  Loga sámegillii.

  I dag arrangerte Sametinget seminar om selvmordsforebygging i Sapmi. Formålet med seminaret var å sette søkelys på forebygging av selvmord og selvmordsforsøk i samiske samfunn og hvordan samfunnet kan sammen jobbe med disse utfordringene.

  For ti år siden mistet Simon Issát Marainen begge brødrene sine etter selvmord. Det var bare ti måneder mellom hendelsene.

  – Vi må snakke om selvmord, selv om det er en vanskelig sak.

  Marainen valgte tidlig å være åpen om tragediene som rammet familien.

  – Jeg besøkte naboene mine, oppsøkte dem for å snakke om hendelsene. I ettertid har disse menneskene sagt til meg at det var på grunn av dette at de turte å komme til oss, til foreldrene mine, sier han.

  Flere politikere felte noen tårer imens Marainen holdt foredrag om hvordan selvmord påvirker de etterlatte. Han fikk skryt for åpenheten sin.

  Sametingsrepresentant, Sara Katrine Aleksandersen (NSR), ønsker endring om det å snakke om tabubelagde saker i det samiske samfunnet.

  – Man skal kunne si at nå sliter jeg, at jeg ikke har det bra i livet, sier hun.

 • – Mii fertet hupmat iešsorbmema birra

  Les på norsk.

  Sámediggi lágidii odne seminára iešsorbmema birra. Áigumuš lea čalmmustahttit váttisvuođa ja ohcat čovdosiid movt eastadit váttisvuođa.

  Simon Issát Marainen massii logi dassái goappaš vieljaid iešsorbmemii, lei dušše logi mánu gaska dáhpáhusain.

  – Mii fertet ságastit iešsorbmema birra, vaikko lea váttis ášši.

  Son válljii álggu rájes juo leat rabas dáhpáhusaid birra.

  – Mun vázzen dáluid mielde min smávva gilážin. Mun ovtta ládje bággejin iežan hupmat ášši birra. Maŋŋel leat olbmot dadjan munnje ahte dan geažil duste sii boahtit min lusa, mu váhnemiid lusa, hupmat ášši birra.

  Su sáhkavuorru njuorrasáhtti máŋga politihkkara Sámedikkis ja oaččui olu rámi politihkkáriin iežas rabasvuođa ovddas.

  – Mii fertet rievdadit iežamet kultuvrra nu ahte ferte leat lohpi dadjat ahte mus ii leat nu buorre dilli dál, dadjá Norgga Sámi Riikasearvvi (NSR) politihkkár Sara Katrine Aleksandersen.

  Mann kledd i kofte står ute i snøen
  Foto: Danil Roekke