Čalmmustahttet luosa boahtte jagi

2019 lea eamiluosa jahki ja de galget ge earenoamážit čalmmustahttit luosa. Ellen Hambro, Birasdirektoráhtas lohká ahte sii sávvat ollugiid searvat doaluiguin. Birasdirektoráhtta juohká juohke jagi doarjagiid doaimmaide mat bohtet servvodahkii buorrin ja mas luossa, guvžá ja mearrarávdu leat guovddážis. Dál lea maid vejolaš ohcat doarjaga luossajagi ávvudeami oktavuođas.