Hopp til innhold

– Urfolk trenger vår anerkjennelse

– FNs urfolksdag gir oss en anledning til å anerkjenne og vise solidaritet med urfolk verden over. Jeg vil gratulere samene, og andre urfolk med dagen i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Aili Keskitalo i FN

FNS URFOLKSDAG: Her taler Aili Keskitalo foran FNs permanente forum for urfolk i New York

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Verdens urfolksdag 9. august ble etablert av FN i 1994, og henter sin opprinnelse fra det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk 9. august 1982.

Tema for årets urfolksdag er 10-årsjubileet for FNs erklæring om urfolks rettigheter som ble vedtatt i FNs generalforsamling 13. september 2007.

Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen på Andøya

Komunnal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi er glade for at urfolkserklæringen ser ut til å ha bidratt positivt. Likevel vet vi at mange urfolksgrupper rundt omkring i verden fremdeles lever under krevende forhold. Norge har et ansvar for også i fremtiden å delta i arbeidet med å bedre kårene for verdens urfolk, påpeker statsråd Sanner til regjeringens hjemmeside.

Sanner sier at de på nasjonalt nivå har viktige oppgaver fremover. Han viser til at i konsultasjoner med Sametinget har Kommunal- og moderniseringsdepartement jobbet med en proposisjon om lovregler for konsultasjoner.

– Det pågår et arbeid med å styrke samenes rett til deltakelse i beslutningsprosesser.

– Mangelfulle konsultasjoner

Sametingspresident Vibeke Larsen sier i sin pressemelding at grunnregelen fra urfolkserklæringen om at urfolk skal gi sitt frie og informerte forhåndssamtykke gjennomføres ikke.

– Det er eksempler på at direkte berørte samer eller sametingenes nei til inngrep i samiske områder ikke respekteres.

Sametingspresident Vibeke Larsen i kofte i møtesal

Sametingspresident Vibeke Larsen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Som eksempel trekker hun frem gruver og vindmølleparker som får tillatelser til oppstart.

– Selv om det samiske folk tydelig har sagt nei fordi prosjektene påvirker samiske interesser, samiske næringer og samisk kultur på en negativ måte, sier Vibeke Larsen.

Korte nyheter

 • Foreslår at alle samer får bli medlem i samebyer: – Ekstremt skuffet

  Loga sámegillii.

  Sametinget på svensk side har vedtatt å fremme et forslag for regjeringen om at alle samer skal få bli medlem i samebyer. Dersom forslaget godkjennes, så kan alle samer for første gang få fiske- og jaktrettigheter gjennom å være medlem i en sameby.

  Ordfører på Sametinget på svensk side, Håkan Jonsson i Jakt- och fiskesamerna er fornøyd med vedtaket, men opposisjonen i Sametinget stiller seg imot.

  – Jeg er ekstremt skuffet i dag. Jeg kan ikke se at dette er en sterk beslutning for styret å jobbe med. Det er et svakt flertall i plenum som har vedtatt forslaget.

  Det sier Marita Stinnerbom i partiet Guovssonásti. Hun kritiserer også prosedyrene som er gjort.

  – Regjeringens direktiv er at flertallet av samebyene skal være enstemmige i vedtaket, og det er de ikke, sier hun.

  Styrets forslag vant fram med to stemmer. Det melder SVT Sápmi. Se hele saken her.

  Foreslår at samebyer åpnes for alle
  Foto: Stefan Karlsson / SVT
 • Árvalit buot sámiid beassat miellahttun čearuide: – Lean behtohallan

  Les på norsk.

  Ruoŧabeale Sámediggi lea mearridan árvalit ahte buot sámit galget beassat miellahttun čearuide. Árvalus galgá geigejuvvot ráđđehussii. Jus dát dohkkehuvvo, de vuosttas geardde oččošedje buot sápmelaččat čearu bokte vuoigatvuođaid bivdui ja guolásteapmái.

  Ruoŧabeale Sámedikki ságadoalli, Bivdo- ja guolástansámiid Håkan Jonsson lea duđavaš dainna, muhto Sámedikki unnitlohku vuostálastá evttohusa.

  – Lean behtohallan. In oainne evttohusa mainna stivra dál galgá bargat ovddasguvlui nanusin. Lea rašes unnitlohku mii lea dohkkehan evttohusa.

  Dan dadjá Guovssonásti Marita Stinnerbom. Son moaitá maid áššis bargovuogi.

  – Ráđđehusa gohččun dadjá ahte čearuid eanetlohku galgá doarjut evttohusa, ja nu ii leat dán áššis, dadjá Stinnerbom.

  Stivrra evttohus vuittii guvttiin jienain. Dan dieđiha SVT Sápmi. Geahča olles ášši dás.

  Foreslår at samebyer åpnes for alle
  Foto: Stefan Karlsson / SVT
 • Fant rein som var sultet i hjel: Erklærte ikke beitekrise

  Loga sámegillii.

  Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga – reinbeitedistrikt 16, har klaget på vedtaket til reindriftas beredskapsutvalg til Statsforvalteren. Beredskapsutvalget erklærte ikke beitekrise i vinterbeiteområdet, selv om det ble funnet rein som hadde sultet i hjel.

  Det forteller Anders Nils K. Eira til avisa Ávvir. Utvalget erklærte ikke beitekrise, men bekreftet dårlige beiteforhold. Statsforvalteren bekrefter til Ávvir at to siidaer har klaget på beitekrise-vedtak.