– Urfolk trenger vår anerkjennelse

– FNs urfolksdag gir oss en anledning til å anerkjenne og vise solidaritet med urfolk verden over. Jeg vil gratulere samene, og andre urfolk med dagen i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Aili Keskitalo i FN

FNS URFOLKSDAG: Her taler Aili Keskitalo foran FNs permanente forum for urfolk i New York

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Verdens urfolksdag 9. august ble etablert av FN i 1994, og henter sin opprinnelse fra det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk 9. august 1982.

Tema for årets urfolksdag er 10-årsjubileet for FNs erklæring om urfolks rettigheter som ble vedtatt i FNs generalforsamling 13. september 2007.

Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen på Andøya

Komunnal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi er glade for at urfolkserklæringen ser ut til å ha bidratt positivt. Likevel vet vi at mange urfolksgrupper rundt omkring i verden fremdeles lever under krevende forhold. Norge har et ansvar for også i fremtiden å delta i arbeidet med å bedre kårene for verdens urfolk, påpeker statsråd Sanner til regjeringens hjemmeside.

Sanner sier at de på nasjonalt nivå har viktige oppgaver fremover. Han viser til at i konsultasjoner med Sametinget har Kommunal- og moderniseringsdepartement jobbet med en proposisjon om lovregler for konsultasjoner.

– Det pågår et arbeid med å styrke samenes rett til deltakelse i beslutningsprosesser.

– Mangelfulle konsultasjoner

Sametingspresident Vibeke Larsen sier i sin pressemelding at grunnregelen fra urfolkserklæringen om at urfolk skal gi sitt frie og informerte forhåndssamtykke gjennomføres ikke.

– Det er eksempler på at direkte berørte samer eller sametingenes nei til inngrep i samiske områder ikke respekteres.

Sametingspresident Vibeke Larsen i kofte i møtesal

Sametingspresident Vibeke Larsen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Som eksempel trekker hun frem gruver og vindmølleparker som får tillatelser til oppstart.

– Selv om det samiske folk tydelig har sagt nei fordi prosjektene påvirker samiske interesser, samiske næringer og samisk kultur på en negativ måte, sier Vibeke Larsen.