Hopp til innhold

– Urfolk trenger vår anerkjennelse

– FNs urfolksdag gir oss en anledning til å anerkjenne og vise solidaritet med urfolk verden over. Jeg vil gratulere samene, og andre urfolk med dagen i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Aili Keskitalo i FN

FNS URFOLKSDAG: Her taler Aili Keskitalo foran FNs permanente forum for urfolk i New York

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Verdens urfolksdag 9. august ble etablert av FN i 1994, og henter sin opprinnelse fra det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk 9. august 1982.

Tema for årets urfolksdag er 10-årsjubileet for FNs erklæring om urfolks rettigheter som ble vedtatt i FNs generalforsamling 13. september 2007.

Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen på Andøya

Komunnal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi er glade for at urfolkserklæringen ser ut til å ha bidratt positivt. Likevel vet vi at mange urfolksgrupper rundt omkring i verden fremdeles lever under krevende forhold. Norge har et ansvar for også i fremtiden å delta i arbeidet med å bedre kårene for verdens urfolk, påpeker statsråd Sanner til regjeringens hjemmeside.

Sanner sier at de på nasjonalt nivå har viktige oppgaver fremover. Han viser til at i konsultasjoner med Sametinget har Kommunal- og moderniseringsdepartement jobbet med en proposisjon om lovregler for konsultasjoner.

– Det pågår et arbeid med å styrke samenes rett til deltakelse i beslutningsprosesser.

– Mangelfulle konsultasjoner

Sametingspresident Vibeke Larsen sier i sin pressemelding at grunnregelen fra urfolkserklæringen om at urfolk skal gi sitt frie og informerte forhåndssamtykke gjennomføres ikke.

– Det er eksempler på at direkte berørte samer eller sametingenes nei til inngrep i samiske områder ikke respekteres.

Sametingspresident Vibeke Larsen i kofte i møtesal

Sametingspresident Vibeke Larsen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Som eksempel trekker hun frem gruver og vindmølleparker som får tillatelser til oppstart.

– Selv om det samiske folk tydelig har sagt nei fordi prosjektene påvirker samiske interesser, samiske næringer og samisk kultur på en negativ måte, sier Vibeke Larsen.

Korte nyheter

 • UiT bruker mye penger på fusk

  UiT Norges Arktiske Universitet har hittil i år brukt 300.000 kroner på å betale advokatene til studenter som anklages for fusk. Det skriver avisa iTromsø. Så mange som 46 studenter ble i følge avisa utestengt fra UiT i fjor for fusk på eksamen, et rekordhøyt antall. De 300.000 UiT foreløpig har brukt, angår utgifter til 22 enkeltsaker. Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, mener dette er et viktig rettssikkerhetsprinsipp til de det angår.

  UiT Norges arktiske universitet i Harstad
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Spår at joik erstatter nasjonalsang

  På lørdag ble "Sámi Eatnan Duoddariid" av Nils-Aslak Valkeapää vedtatt som den samiske nasjonaljoiken under Samerådets 22. konferanse i Gällivare. Nå spår litteraturviter Harald Gaski at folk kommer til å bruke joiken som samenes nasjonalsang

  – Jeg har på følelsen at denne joiken kommer til å erstatte Samefolkets sang. Det blir spennende å se hvilken av de som kommer til å høres under feiringen av samenes nasjonaldag om ti år, sier Gaski.

  Sametingets plenumsmøter åpnes alltid med Isak Sabas samefolkets sang. Sametingsrepresentant for flyttsamelista Berit Marie P. Eira forteller at hun ikke er klar for å bytte ut samefolkets sang med nasjonaljoiken.

  – Jeg syns det er veldig passende å starte plenumsmøtet med samefolkets sang, men håper vi ikke kommer til det stadiet at det blir konkuranse mellom joiken og sangen.

 • Ådå girjjevuorkkár Hábmerin

  Bendik Osland Kalsnes Nesoddenis la fássta virgev oadtjum girjjevuorkkárin Ájluovta girjjevuorkán Hábmerin. Duodden la sån skåvllågirjjevuorkkár Hábmera girjjevuorkán ja Knut Hamsun joarkkaskåvlå girjjevuorkán.

  Kalsnes Hábmerij bådij basádismánon åvdep jage ja bargaj dalloj sadjásattjan Hábmera girjjevuorkán.

  Dá giesse l nuora giessebargo tjadá The Quartz Corpan mállim ja divvom girjjevuorkáv Ájluovtan.

  Dav tjálla Nuorttasáltto avijssa.