– Alta setter foreldre opp mot hverandre

– Det er ansvarsfraskrivelse og uetisk når Alta forsøker å gjøre samiske foreldre ansvarlig for hvilke tilbud kommunens skolebarn skal ha.

Nina Hermansen, Alta
Foto: Tommy Skum Hansen

GULDAL: ÁLTTÁ GIELDA SUORGGAHAHTTÁ

Det sier Nina Hermansen, leder i Samisk foreldrenettverk i Alta.

Hun forteller at foreldre er sjokkert når Alta kommune truer med å sentralisere samisk skråktilbudet dersom det etableres en egen samisk klasse eller skolekrets slik noen foreldre krever det.

– En sentralisering betyr et tilbakeskritt for samisk undervisning og for utviklingen av samisk språk i Alta som er på stor fremmarsj.

Råd til begge deler

Nina Hermansen mener at kommunen bør ha råd til både og. Det vil si å beholde dagens samisk tilbud på de ti skolene hvor dette gis i dag, og å etablere samisk klasse eller skolekrets i tilknytning til Komsa skole.

– Det er to ulike behov som speiler befolkningen i Alta.

Hun er skuffet over at foreldre ikke har fått drahjelp fra Sametinget i denne saka. Nå forventer hun at de våkner opp:

– Jeg forventer at samiske politikere tar dette opp som kampsak. Det gjelder tross alt 1/5 del av all samisk undervisning som gis til grunnskolebarn i Norge. Alta kommune og sentrale politikere har derfor et stort ansvar for å ta vare på dette tilbudet og videreutvikle det, sier Hermansen.