Hopp til innhold

– Sámi Radio må ut av NRK

Sametingsrådet foreslår i sin institusjonsmelding at Sámi Radio i fremtiden organisatorisk og finansielt tilknyttes Sametinget.

Sametingsrådet vil at Sámi Radio forlater NRK-systemet.

Sametingsrådet vil at Sámi Radio forlater NRK-systemet.

Foto: Fotomontasje: Paul Egell-Johnsen

I institusjonsmeldingen om Sámi Radios fremtid slår sametingsrådet fast at den samiske divisjonen av NRK ikke er uavhengig av regjeringen.

I formiddag møttes sameradiosjef Nils Johan Heatta og sametingsråd Hilde Anita Nyvoll til debatt i NRK Nordaførr.

Hør debatten her

I meldingen kommer det frem at mediestruktur og mediebruk i det samiske samfunnet er viktige kilder til forsåelsen av samisk offentlighet.

Hilde Nyvoll

Sametingsråd Hilde Nyvoll (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

"Spørsmålet man må stille seg er om NRK Sámi Radio oppfyller kravene som forespeiles i urfolkserklæringen om at urfolk har rett til å opprette sine egne medier. Det faktum at NRK Sámi Radio er en egen divisjon i NRK og at Sámi Radios programdirektør er direkte underlagt kringkastingssjefen, represententerer ikke den medieautonomien Sametingsrådet ønsker i den samiske offentlighet".

– Ikke uavhengig av regjeringen

I mediestrukturmeldingen sin uttaler sametingsrådet at det er vanskelig å forstå NRK Sámi Radio som en mediebedrift uavhengig av regjeringen når den er underlagt NRK-systemet og staten.

"Sametingsrådet ser det som prinsipielt mest riktig at Sámi Radio i fremtiden organisatorisk og finansielt tilknyttes Sametinget".

Sametingsrådet mener at gjennom demokratiske styringsprinsipper vil en slik relasjon mellom Sametinget og Sámi Radio være et folkestyrt anliggende av og for samer, slik NRK er det for storting og regjering.

– Ingen som helst styring

Sametingsrådet vil sterkt understreke at Sametinget selvsagt ikke skal ha noen som helst styring over de redaksjonelle beslutninger foretatt i kanalen.

"Relasjonen mellom Sametinget og Sámi Radio vil måtte være på samme måte som Stortinget og regjeringen forholder seg til NRK i dag. Men Sametinget må være styringsdyktige i forhold til vedtekter og de budsjettmessige rammene kanalen virker innenfor".

Sametingsrådet går inn for å lage en utredning om framtidig styring og organisering av Sámi Radio. Denne utredningen skal finansieres over Sametingets budsjett.

Korte nyheter

 • Streiker fordi staten ikke vil forlenge tariffavtalen

  – Vi er ute i streik nå fordi staten ikke vil forlenge tariffavtalen vår.

  Det sier Margrete Sakshaug som er en av de 17 ansatte i streik ved Samisk videregående skole

  – Vi i Unio har jo fått en tariffavtale med staten for to år siden, som er et godt virkemiddel for de høyt utdannede i staten for å få bedre lønn. Den avtalen vil ikke staten forlenge nå, derfor er vi ute i streik, fortsetter hun.

  Hun sier de vil streike til staten kommer med et godt nok tilbud.

  – Vi er forberedt på streik lenge, sier hun.

  Bilde av Margrete Sakshaug som er en av de 17 ansatte i streik ved Samisk videregående skole.
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK
 • Mann omkom i gruve i Kiruna

  Sist fredag omkom en mann i en arbeidsulykke ved Kiruna gruve. Ulykkesstedet er fortsatt stengt og det pågår tre ulike etterforskninger på stedet, melder SVT.

  59 åringen arbeidet i en knusemaskin under jorda og falt en meter fra et stillas. Det er ulart hva som forårsaket ulykken, og LKAB vil ikke gå inn i detaljer om ulykken.

 • Tana kommunestyre sender inn protestbrev mot Davvi vindkraft

  Kommunestyret i Tana har vedtatt å sende inn et protestbrev mot Davvi vindkraft til NVE, skriver avisa iFinnmark.

  Forslaget kom fra Monica Balto Anti (V), men ble enstemmig vedtatt og omgjort til et fellesforslag av kommunestyret.

  I brevet gir Tana kommunestyre uttrykk for at de er imot Davvi vindkraft av flere grunner, blant annet at fordi de mener det er skadelig for reindrifta, ødelegger for friluftsliv, høsting og samisk kulturutøvelse, fare for menneskerettighetsbrudd og andre årsaker.

  Illustrasjon av Davvi vindpark
  Foto: Grenselandet AS