– Sámi Radio må ut av NRK

Sametingsrådet foreslår i sin institusjonsmelding at Sámi Radio i fremtiden organisatorisk og finansielt tilknyttes Sametinget.

Sametingsrådet vil at Sámi Radio forlater NRK-systemet.

Sametingsrådet vil at Sámi Radio forlater NRK-systemet.

Foto: Fotomontasje: Paul Egell-Johnsen

I institusjonsmeldingen om Sámi Radios fremtid slår sametingsrådet fast at den samiske divisjonen av NRK ikke er uavhengig av regjeringen.

I formiddag møttes sameradiosjef Nils Johan Heatta og sametingsråd Hilde Anita Nyvoll til debatt i NRK Nordaførr.

Hør debatten her

I meldingen kommer det frem at mediestruktur og mediebruk i det samiske samfunnet er viktige kilder til forsåelsen av samisk offentlighet.

Hilde Nyvoll

Sametingsråd Hilde Nyvoll (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

"Spørsmålet man må stille seg er om NRK Sámi Radio oppfyller kravene som forespeiles i urfolkserklæringen om at urfolk har rett til å opprette sine egne medier. Det faktum at NRK Sámi Radio er en egen divisjon i NRK og at Sámi Radios programdirektør er direkte underlagt kringkastingssjefen, represententerer ikke den medieautonomien Sametingsrådet ønsker i den samiske offentlighet".

– Ikke uavhengig av regjeringen

I mediestrukturmeldingen sin uttaler sametingsrådet at det er vanskelig å forstå NRK Sámi Radio som en mediebedrift uavhengig av regjeringen når den er underlagt NRK-systemet og staten.

"Sametingsrådet ser det som prinsipielt mest riktig at Sámi Radio i fremtiden organisatorisk og finansielt tilknyttes Sametinget".

Sametingsrådet mener at gjennom demokratiske styringsprinsipper vil en slik relasjon mellom Sametinget og Sámi Radio være et folkestyrt anliggende av og for samer, slik NRK er det for storting og regjering.

– Ingen som helst styring

Sametingsrådet vil sterkt understreke at Sametinget selvsagt ikke skal ha noen som helst styring over de redaksjonelle beslutninger foretatt i kanalen.

"Relasjonen mellom Sametinget og Sámi Radio vil måtte være på samme måte som Stortinget og regjeringen forholder seg til NRK i dag. Men Sametinget må være styringsdyktige i forhold til vedtekter og de budsjettmessige rammene kanalen virker innenfor".

Sametingsrådet går inn for å lage en utredning om framtidig styring og organisering av Sámi Radio. Denne utredningen skal finansieres over Sametingets budsjett.