Hopp til innhold

Forundret over Olli-utspill

Nestlederen i Norske Samers Riksforbund (NSR) er forundret over sametingspresidentens uttalelser om vern av fjorder.

Egil Olli og Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter (NSR) og Egil Olli (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg er veldig forundret. Det kan virke som om Smith-utvalget, som selvsagt er veldig viktig for oss og som styrker våre rettigheter, men dette kan på ingen måte være den eneste veien for å løfte frem fiskerisaker. Disse sakene kan man jo blant annet ta opp under konsultasjonene med myndighetene. Det er også mulig å fremme denne saka som er veldig konkret, påpeker NSRs nesleder Gunn-Britt Retter.

Hvordan tolker du sametingspresidentens svar?

– Det er veldig merkelig fordi det kan virke som om samiske rettigheter bare har dette ene beinet å stå på, sier Retter.

– Smith-utvalget er løsningen

På spørsmål om vern av fjorder mot store båter svarte sametingspresident Egil Olli dette:

Carsten Smith

Carsten Smith.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi får ikke til ordentlige løsninger før Smith-utvalgets forslag er godkjent. I dette forslaget ligger det løsninger for vern av fjorder, og som totalt ville ha fjernet store båter fra fjordene. Der ligger løsningen, sier sametingspresident Egil Olli (Ap).

Mener du at så lenge Smith-utvalgets forslag ikke blir vedtatt, så vil heller ikke fjordene bli vernet?

– Det er det jeg frykter, svarer Egil Olli.

Smith-utvalgets forslag "NOU 2008:5 Retten til å fiske i havet utenfor Finnmark" ble lagt frem i februar 2008 . Forslaget er ennå ikke vedtatt av Stortinget.

Korte nyheter

 • Alimusriekti addá lobi ásahit ruvkedoaimma Gállohii

  Les på norsk:

  Otne celkkii Ruoŧa Alimusriekti ahte ožžot álggahit ruvkedoaimma Gállohii.

  Dán čállá SVT.

  Njukčamánus 2021-2022 attii Ruoŧa ráđđehus lobi álggahit ruvkedoaimma Gállohii, Johkamohki olggobeallai. Mearrádus guoddaluvvui ja otne celkkii Alimusriekti ahte besset álggahit doaimma.

  Alimusriekti lea gávnnahan ahte ráđđehusa mearrádus ii rihko makkárge riektenjuolggadusaid ja ahte ráđđehusa mearrádus danne ferte leat fámus.

  Alimusriekti cealká ahte dá lea loahpalaš mearrádus.

  "Árvvoštallama vuođul ii leat Alimusrievtti ipmárdusa mielde vejolaš dán dásis proseassas ja rievttálaš guorahallama rámmaid siskkobealde ja dan vuođul mii bođii ovdan áššis de eat sáhte dadjat ahte guoskevaš čearut bággehallet heaitit boazodoaluin ruvkedoaimma geažil", čuožžu duomus.

  NY-GALLOK-160622-SA
 • Retten gir klarsignal til gruva i Kallak

  Loga sámegillii:

  Sveriges Høyesterett kom i dag med dommen om at gruveplanene i Kallok kan begynne.

  Dette skriver SVT.

  Det har gått over to år siden den svenske regjeringen godkjente gruveplanene i Gállok/Kallak. Avgjørelsen ble anket og tirsdag ga også Høyesterett grønt lys for gruven.

  Høyesterett har funnet at regjeringens vedtak ikke er i strid med noen rettsregel og at regjeringens vedtak derfor må stå fast.

  Retten meddeler at avgjørelsen er endelig og gir dermed regjeringen rett.

  «Etter Høyesteretts oppfatning er det ikke mulig på dette stadiet av prosessen og innenfor rammen av rettslig prøving og ut fra det som fremkom i saken å trekke den konklusjon at de berørte samebyene vil bli tvunget til å slutte å drive reindrift som følge av en gruvedrift», heter det i dommen.

  Gállok, Kallak
  Foto: Ida Stigzelius
 • Sámediggeráđđi addán ruhtadoarjagiid sámi musihkka- ja juoigan-prošeavttaide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 569 000 ruvnno doarjjan golmma sámi musihkka- ja juoigan prošektii.

  Dan muitala Sámediggi preassadieđáhusas.

  Johan Sara jr. lea ožžon 112 000 ruvdnosaš doarjaga, Mano Music ges 230 000 ruvnno. Gába AS lea ožžon 227 000 ruvnno jođihit ja ovddidit sámi artistta Hilda Länsman.

  - Šaddá miellagiddevaš čuovvut Gába AS ovddas guvlui ja sin barggu sámi artisttaiguin, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR) preassadieđáhusas.

  Dasa lassin lea addán doarjaga guovtti sámi musihkka- ja luohtealmmuheapmái, main lea mearrasámi luohti vuođđun. Manne & Inger Márjjá prošektii Duottar ja Vuotna, ja Johan Sara jr. Guollemáttu almmuheapmái.

  Maja Kristine Jåma