NRK Meny
Normal

– Norge taler med to tunger

Gunn Britt Retter mener norges klimaforhandlere driver med dobbelmoralisme når det gjelder urfolksperspektivet.

Gunn Britt Retter

- Norge stiller med en ambassadesekretær og har ikke invitert Sametinget med i delegasjonen. Det er ikke sammenheng mellom norsk retorikk og handlemåte i denne saken, sier Gunn Britt Retter

Foto: NRK

I disse dager samles urfolk fra hele verden i Mexico til et forberedelsesmøte før COP 16. Norge er selvsagt også representert der, men uten en samisk delegat.

– Skuffende

Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Gunn Britt Retter reagerer sterkt på dette:

– Jeg synes det er helt forkastelig av Norges klimaforhandlere, å ikke stille med en fullverdig delegasjon til dette møtet som nå foregår i Mexico. De har ikke invitert en eneste representant fra Sametinget, og ingen med samiske interesser til å delta i denne delegasjonen, slik det har vært vanlig ved alle slike møter tidligere.

– Totalt uakseptabelt

Retter mener at dette er totalt uakseptabel atferd fra Norges side, og sier det ville vært av meget stor viktighet å kunne delta i nettopp dette møte:

– Det er på nettopp disse møtene det viktigst arbeidet gjøres, og ikke så mye på selve COP16. Så det er for oss totalt uakseptabelt av Norge å drive med denne formen for unngåelsesstrategi overfor det samiske.

– Samene bare til pynt

Gunn-Britt Retter, sametingsrepresentant

Gunn Britt Retter mener at Norge ikke er troverdig i forhold til urfolk og urfolksrettigheter i klimaforhandlingene

Foto: Arne Store / NRK

NSR politikeren er meget skuffet over den ufine ekskludering de samiske interesser opplever nå, og anklager Norge for å kun bruke de samiske som pynt foran verdens øyne:

Når det kommer til selve COP 16 møte senere i år, hvor hele verdens øyne er rettet mot, kan det vel hende at sametinget får ett minutts taletid. For da kan Norge vise oss frem, som pynt for hele verden. Men når det kommer til de faktiske forhandlingene, snur de bare ryggen til oss. Dette viser med tydelighet at Norge taler med to tunger, sier en opprørt Gunn Britt Retter til NRK Sámi Radio.

  • Hør Gunn Britt Retters tordentale her:

Det har så langt ikke lyktes for NRK Sámi Radio å få en uttalelse fra Det Norske Utenriksdepartementet.