Hopp til innhold

– Mottatt som helter

Hans J. Eriksen (73) har sin egen tolkning av Fremskrittspartiet (Frp) sin popularitet på Sametinget.

Hans J. Eriksen.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har det veldig fint her i Karasjok. Vi får bra mat og hotellrommene er flotte. Valget ble enstemmig vedtatt uten merknader. Hans Eriksen er veldig populær her og vi i Fremskrittspartiet er mottatt som helter.

Det forklarte sametingsrepresentant Hans J. Eriksen da Frp sin listekandidat i Valgkrets 1 , Anja Aslaksen , i formiddag ringte for å høre om sametingets plenum hadde godkjent gjennomføringen av valget i denne valgkretsen. Det var nemlig en stund tvil om Aslaksen sin samiske bakgrunn og derfor kunne Frp sin liste i valgkretsen bli underkjent , men slik gikk det altså ikke.

Vil legge ned Sametinget

FrP er med sine tre representanter det tredjestørste partiet på Sametinget 2009-2013. Bare Arbeiderpartiet (Ap) med fjorten og Norske Samers Riksforbund/Samefolkets parti (NSR/SfP) med tretten representanter er større. Árja er like stort som Frp med tre representanter.

Fremskrittspartiets hovedsak i samepolitikken er å legge ned samenes eget folkevalgte organ, Sametinget, som partiet mener er udemokratisk. Dette budskapet har da også ført til enorm fremgang for partiet i den nordligste delen av landet i de to siste stortingsvalgene.

– Vi vil ikke ødelegge det samiske samfunnet til tross for at vi går inn for å legge ned Sametinget. Sametinget har vi jo bare hatt i 20 år og jeg er en aldrende mann som vet at vi samene klarte oss godt alle de årene vi ikke hadde dette parlamentet, sier Frp-samen.

– Håper på et konstruktivt Frp

Hans J. Eriksen har lang fartstid i politikken. Han har vært medlem i både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Lenge var han også den ubestridte lederen i den reaksjonære samiske organisasjonen Samenes Landsforbund (SLF).

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Da det ble snakk om å etablere et eget folkevalgt organ for samene på 1980-tallet fikk jeg øynene opp for Fremskrittspartiet. Carl I. Hagen hadde jo samme syn som meg i denne saka, forklarer Eriksen.

Den parlamentariske lederen i Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, ønsker Frp velkommen til Sametinget, selv om hun er helt uenig i partiets samepolitikk.

– Det en ny situasjon for Sametinget og selvsagt også for Frp. Jeg håper at de vil bruke kreftene sine til å fremme det samiske samfunnet. Derfor er jeg spent på hvilke saker vi er enige om når den politiske hverdagen kommer, sier Keskitalo.

Aud Marthinsen

Aud Marthinsen (Frp).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Vi er ikke kommet hit for å lage problemer for det samiske samfunnet. Vi er i Sametinget for å fremme det samiske språket og samisk kultur, understreker Hans J. Eriksen.

Under tirsdagens konstituering av det sjette Sameting stemte imidlertid Frp sine tre representanter mot både flertallets (Ap, Árja, Samer bosatt i sør, Nordkalottfolket og Åarjel-Saemiej Gielh) (ekstern lenke) og Norske Samers Riksforbunds/Samefolkets partis (ekstern lenke) forslag til politisk plattform for et nytt sametingsråd.

Aud Marthinsen forklarte på sametingets talerstol at grunnen til det var at Frp ikke kan godta en politikk som "forskjellsbehandler" folkegrupper og som gir "særrettigheter" til bestemte grupper. Hun nektet å forklare hva hun mente med dette til tross for flere spørsmål fra andre representanter i salen.

Korte nyheter

 • Ruvkeášši háddje gili

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  - Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  - Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Unnit áitagat pride vuostá

  Les på norsk:

  Politiija sihkarvuođabálvalus ain registrere áitagiid pride vuostá, muhto lohku lea unnit go diibmá. Dan muitalit Aftenposten:ii.

  – Leat registrerejuvvon kroava áitagat, leat dego terroráitagat, nu go terrorfallemat, muitala politiija sihkarvuođabálvalusa seniorráđđeaddi Eirik Veum.

  Muhto lohku njiedjá. Veum muitala ahte sis lea dakkár ipmárdus ahte pride áittalohku lea unnit go diibmá.

  Oslo politiijat leat ovtta oaivilis dasa.

  - Dán rádjái eai leat Oslo politiijat ožžon čielga, duođalaš áitagiid, dadjá doaibmi bálvalusaid jođiheaddji Martin Strand.

  Pride Ålesund
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Færre trusler mot pride enn i fjor

  PST sier til Aftenposten at de fortsatt registrerer trusler mot pride, men antallet er mindre enn i fjor.

  – Det er registrert trusler som grenser opp mot det som er ulovlig, som å true med terror, forteller seniorrådgiver Eirik Veum i PST til avisen.

  Men antallet går nedover. Veum opplyser at PSTs inntrykk er at antallet pride-trusler er noe mindre enn i fjor.

  Noe også Oslo-politiet er enig i.

  – Per nå har ikke politiet i Oslo mottatt konkrete, alvorlige trusler, sier Martin Strand som er lederen for felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt. (NTB)

  Pride-paraden i Oslo 2018.
  Foto: NTB