Hopp til innhold

– Mottatt som helter

Hans J. Eriksen (73) har sin egen tolkning av Fremskrittspartiet (Frp) sin popularitet på Sametinget.

Hans J. Eriksen.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har det veldig fint her i Karasjok. Vi får bra mat og hotellrommene er flotte. Valget ble enstemmig vedtatt uten merknader. Hans Eriksen er veldig populær her og vi i Fremskrittspartiet er mottatt som helter.

Det forklarte sametingsrepresentant Hans J. Eriksen da Frp sin listekandidat i Valgkrets 1 , Anja Aslaksen , i formiddag ringte for å høre om sametingets plenum hadde godkjent gjennomføringen av valget i denne valgkretsen. Det var nemlig en stund tvil om Aslaksen sin samiske bakgrunn og derfor kunne Frp sin liste i valgkretsen bli underkjent , men slik gikk det altså ikke.

Vil legge ned Sametinget

FrP er med sine tre representanter det tredjestørste partiet på Sametinget 2009-2013. Bare Arbeiderpartiet (Ap) med fjorten og Norske Samers Riksforbund/Samefolkets parti (NSR/SfP) med tretten representanter er større. Árja er like stort som Frp med tre representanter.

Fremskrittspartiets hovedsak i samepolitikken er å legge ned samenes eget folkevalgte organ, Sametinget, som partiet mener er udemokratisk. Dette budskapet har da også ført til enorm fremgang for partiet i den nordligste delen av landet i de to siste stortingsvalgene.

– Vi vil ikke ødelegge det samiske samfunnet til tross for at vi går inn for å legge ned Sametinget. Sametinget har vi jo bare hatt i 20 år og jeg er en aldrende mann som vet at vi samene klarte oss godt alle de årene vi ikke hadde dette parlamentet, sier Frp-samen.

– Håper på et konstruktivt Frp

Hans J. Eriksen har lang fartstid i politikken. Han har vært medlem i både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Lenge var han også den ubestridte lederen i den reaksjonære samiske organisasjonen Samenes Landsforbund (SLF).

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Da det ble snakk om å etablere et eget folkevalgt organ for samene på 1980-tallet fikk jeg øynene opp for Fremskrittspartiet. Carl I. Hagen hadde jo samme syn som meg i denne saka, forklarer Eriksen.

Den parlamentariske lederen i Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, ønsker Frp velkommen til Sametinget, selv om hun er helt uenig i partiets samepolitikk.

– Det en ny situasjon for Sametinget og selvsagt også for Frp. Jeg håper at de vil bruke kreftene sine til å fremme det samiske samfunnet. Derfor er jeg spent på hvilke saker vi er enige om når den politiske hverdagen kommer, sier Keskitalo.

Aud Marthinsen

Aud Marthinsen (Frp).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Vi er ikke kommet hit for å lage problemer for det samiske samfunnet. Vi er i Sametinget for å fremme det samiske språket og samisk kultur, understreker Hans J. Eriksen.

Under tirsdagens konstituering av det sjette Sameting stemte imidlertid Frp sine tre representanter mot både flertallets (Ap, Árja, Samer bosatt i sør, Nordkalottfolket og Åarjel-Saemiej Gielh) (ekstern lenke) og Norske Samers Riksforbunds/Samefolkets partis (ekstern lenke) forslag til politisk plattform for et nytt sametingsråd.

Aud Marthinsen forklarte på sametingets talerstol at grunnen til det var at Frp ikke kan godta en politikk som "forskjellsbehandler" folkegrupper og som gir "særrettigheter" til bestemte grupper. Hun nektet å forklare hva hun mente med dette til tross for flere spørsmål fra andre representanter i salen.

Korte nyheter

 • 650 nuora geahččalit guolásteamis dán geasi

  62 nuora Romssas eret besset dán geasi geahččaladdat guolásteamis. Oktiibuot leat 650 nuora Norggas registrerejuvvon nuoraidbivdui, ja juohke goalmmádas sis lea nieida.

  – Ulbmilin lea rekrutteret eanet nuorra guolásteddjiid. Mis lea oassi sullii 23 proseantta vuollel 30 jagi ja lea mihttomearrin oažžut eanet nuoraid válljet guolástanámmáha, lohká Dag Sørlig Norgga mearrabiebmoráđis.

  Álggaheapmi dáhpáhuvvá našunála nuoraidbivdoortnega bokte, ja ii leat beare maŋŋit čálihit iežas. Dán jagi dat gusto áigodagas njukčamánu 17. beaivvis gitta golggotmánu 16. beaivái, ja juohke registrerejuvvon nuorra guolásteaddji sáhttá vuovdit iežas bivddu gitta 50 000 ruvdnui.

  Ungdomsfiskerne ser etter krabber på Sandfjorden.
  Foto: Carolyn Hannigan
 • Hilggui Tik toka geahččaleami garvit ođđa lága

  EU-duopmostuollu hilggui odne Tik Toka geahččaleami garvit ođđa digitála njuolggadusaid mat galget ráddjet stuorra teknologiijafitnodagaid fámu, dieđiha AFP.

  Lei mannan skábmamánus go EU dajai ahte TikTok ja máŋga eará lávddi, earret eará Apple ja Meta, fertejit čuovvut njuolggadusaid mat leat «Digitála márkanlágas». Láhka mii gáržžida máilmmi stuorámus fitnodagaid čađahit mearkkašahtti rievdadusaid das mo sii doibmet.

  TikTok logo
  Foto: Reuters
 • Giron suohkan háliida vearuhit turisttaid: – Buorre jurdda

  Bealli ruoŧa turistagielddain oaivvildit ahte turisttat galget máksit sierra duristavearu. Giron lea okta dain.

  – Dat lea vuohki oažžut eanebuid dohkehit turistaealáhusa, lohká Emilia Töyrä (S), gielddastivrra nubbijođiheaddji.

  Norrbottenis lea SVT jearan turistavearu birra Árjepluovve, johkamohki ja Girona gielddaid jođiheddjiin

  Dat gielddat leat dan 30 gieldda searvvis gos leat eanemus turisttat olmmošlogu ektui leamaš maŋemus jagi.

  Kiruna
  Foto: Kiruna komune