Hopp til innhold

– Magga frarådet sultestreik

En av ledere for sameaksjonene i Oslo for vel 30 år siden, Bjarne Store Jakobsen hevder at tidligere leder for Norske Samers Riksforbund, Ole Henrik Magga forsøkte å stoppe den siste sultestreiken.

Sultestreik utenfor Stortinget
Foto: Scanpix

Bjarne Store Jakobsen

Bjarne Store Jakobsen var en av lederne for sameaksjonene i Oslo for vel 30 år siden.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Heller ikke NSRs lokallag i Oslo, Oslo Sámiid Searvi ga nødvendig støtte til denne aksjonen, hevder Store Jakobsen.

– Vi må huske at det her var enkelt personer som så at sultestreik var den eneste måten å nå fram på, de samiske organisasjonene var i mot oss, sier Store Jakobsen.

HØR: Magga frarådet sultestreik

GULDAL: Magga ii dorjon nealgudeami

– Kunne ikke ta ansvar for liv og helse

Tidligere leder i Norske Samers Riksforbund, Ole Henrik Magga bekrefter at han var i kontakt med de sultestreikende .

– Jeg fikk vite om aksjonen en halv time før den startet. Da aksjonen var kommet i gang var jeg var i Oslo og snakket med de sultestreikende. Jeg sa at jeg ikke kan ta ansvar for deres liv og helse, hverken økonomisk eller moralsk, sier Magga.

Hans råd før aksjonen startet var at man burde se tiden ann og ikke gå i gang med aksjonen akkurat da.

– Det kom jo også veldig overraskende på meg, jeg hadde ikke hatt tid til å tenke meg om i det hele tatt, sier Magga.

Tenkte framover

Ole Henrik Magga

Ole Henrik Magga rådet de sultestreikende til å ikke gå i gang med aksjonen.

Foto: NRK

Hvis de hadde fulgt rådet ditt så hadde det ikke blitt noe sultestreik?

– Jeg vet ikke hvordan det hadde artet seg, det finnes jo også mange andre måter å arbeide på, sånn at det er vanskelig å si hvordan det kunne ha gått, sier Magga.

Magga sier at han da forsøkte å tenke framover.

– Flere år etter dette kom en av de sultestreikende tilbake med et krav overfor Sametinget og meg som president og krevde at Sametinget skulle betale erstatnig for de skader som de hadde pådratt seg under sultestreiken, sier Magga, som var redd for at akkurat dette ville kunne skje.

Ville gjort det samme i dag

Ga du samme råd til NSR medlemmer i forhold til Stilla aksjonen?

– Jeg tror ikke jeg ble spurt direkte noen gang, men holdningen fra styrets side var vel at styret selv ikke ville delta i aksjonen, men at det sto fritt opp til medlemmene å velge hva de ville gjøre, sier Magga.

– NSR sitt standpunkt på den tiden var at vi behøvde flere fronter i denne saken og vår jobb var å stå for forhandlingslinjen og være berett til å inngå i en dialog alt ettersom hvordan tingene utviklet seg. Vi kunne ikke satse alt på ett kort, sier Maggas som ville du gjort det samme i dag.

– Ja, i store trekk ville jeg ha gjort det samme. Jeg kan ikke se at jeg har gjort noe som jeg ikke kan sto inne for i ettertid, sier Magga.

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB