Hopp til innhold

– Lei av feilinformasjon

Det samiske barnehagetilbudet i Alta har vært gjenstand for kritikk fra arbeiderpartiet fordi barnehagen prioriterer opptak av barn som har foreldre tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR) eller Alta Sámi searvi.

Álttá Siidda jođiheaddji Inga Kristine Siri
Foto: Piera Balto / NRK

Nå er leder i Álttá Siida, Inga Kristine Siri, mektig lei denne feilinformasjonen fra arbeiderpartiet, og vil ha frem sannheten.

– Selv om barnehagen eies og drives av Álttá Sámi searvi, så er det ikke medlemmenes barn som har førsteprioritet.

Det har nemlig barn med spesielle behov, deretter kommer barna til de ansatte, sier Siri.

GULDAL: Álttá siidda jođiheaddji

- Flest utenfor NSR

Barna til NSRs medlemmer blir vurdert først etter at barna i de to foregående kategoriene har fått plass. Faktum er at over halvparten av de 38 barna som nå er i barnehagen, har ingen tilhørighet til NSR via foreldrene sine, forteller Siri.

Álttá Siida med samisk barnehage
Foto: Piera Balto / NRK

– Trenger flere plasser

Siri håper med dette at feilinformasjonen om barnehagen nå er rettet opp. Samtidig konstaterer hun at behovet for samiske barnehageplasser i Alta, er større enn det Álttá Siida makter å gi.

– Kommunen må sterkere inn i bildet for avhjelpe situasjonen, mener Siri.

Korte nyheter

 • Guokte meahcceduopmostuoloášši alimusriektái

  Guokte ášši Kárášjogas leat guoddaluvvon alimus riektái.
  Lea eananeaiggát Stig Harby ja Bassevuovddi vuođđoeaiggátsearvi, mas Stig Harby lea stivrrajođiheaddji, mat eai dohkket meahcceduopmostuolu duomu.
  Meahcceduopmostuolus oaivvildedje ahte ii goappáge guoddaleaddjis lean eanan - dahje geavahanriekti suomarájá alde bajit Anárjohleagis.
  Eananeaiggátsearvi lea dál alimusrievtti guoddaleami áššis, ráddjen guoddaleami dušše geavahanriektái. Stig Harby ges gáibida guoddaleamis geavahanrievtti stuorát guvlui, bajit Anárjohleagis.

  Grunneier Stig Harby under befaring for Utmarksdomstolen
  Foto: FEFO
 • Gálja Nuorta-Finnmárkkus

  Nuorta-Finnmárkkus sáhttá boahtte ija šaddat issoras gálja, nu dieđiha meteorologalaš instituhta, twitteris.
  Veaigái váruhit báikkui sáhttit leat gálja, čođđolaga dihte.
  Ávžžuhit olbmuid vuodjit ja vázzit várrogasat.

  Utforkjøring ved Harrelv i Tana
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Ohcan konsešuvnna girdišilljui

  Guovdageainnu suohkan lea ohcan áibmojohtolatbearráigeahčus konsešuvnna ásahit, jođihit ja geavahit girdišillju, mii lea birrasiid beannot kilomehtera olggobealde Guovdageainnu guovddáža. Dás čállá Altaposten.
  Mannan vahkkus sáddii áibmojohtolatbearráigeahčču ášši gulaskuddamii.
  Áibmojohtolatbearráigeahčču čállá ahte girdišillju lea jurddašuvvon leat doaimmas birra jándora ja birra jagi, muhto eanemus johtolat galggašii leat geaseáigge.

  Flystripa i Kautokeino kan bli vekket til livet igjen
  Foto: Kai Erik Bull / NRK