Hopp til innhold

– Stortinget neglisjerer sjøsamene

– Vi kan ikke akseptere at den norske stat neglisjerer de sjøsamiske fiskerirettighetene på denne måten, sier NSR-leder Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Leder i Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, er svært lite tilfreds med Stortingets nylige vedtak om sjøfisket i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Stortinget behandlet nylig Regjeringens forslag til lovvedtak om retten til fiske i Finnmark – som det såkalte Kystfiskeutvalget har gjort forarbeidet til.

Her fattet Stortinget et vedtak som ikke anerkjenner «historiske rettigheter» til fisket i samiske kyst- og fjordområder – altså mot det som Kystfiskeutvalget har innstilt på.

For å få avklart sine historiske fiskerettigheter i Finnmark, mener Stortinget at den enkelte fjordfisker må gå til Finnmarkskommisjonen for å få avklart disse (ekstern lenke).

Men Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at sjøsamene allerede nå må prøve saken for det norske rettssystemet.

– Brudd på sjøsamenes rettigheter

– Vi kan ikke akseptere at den norske stat neglisjerer de sjøsamiske fiskerirettighetene på denne måten. Vedtaket er etter vår mening et regelrett brudd på de rettighetene sjøsamene og andre bosatt i kyst- og fjordområdene har hatt i uminnelige tider til kystfisket i våre nærområder. Derfor ser vi nå ingen andre muligheter enn at saken tas til rettsalene, sier sametingsrepresentant og NSR-leder, Aili Keskitalo.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fiskebåter

Fiskebåter i havn i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

NSR vil at Sametinget setter av ressurser til en rettslig avklaring av fiskerirettighetene – i form av en satsning man har kalt «Borjadat».

Dette innebærer mer detaljert at NSR ønsker at Sametinget i første omgang setter av en million kroner i forbindelse med behandlingen av Sametingets reviderte budsjett for inneværende år.

– Denne bevilgningen må deretter følges opp i Sametingets budsjettbehandling for 2013, mener NSR.

«Alliansebygging»

– NSR ønsker å satse på såkalt «alliansebygging», og støtte til rettighetshavere og interessenter som vil prøve sine rettigheter til fiske i domstoler nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal satsingen omfatte juridisk, økonomisk og praktisk assistanse fram til man har utprøvd de rettslige mulighetene som finnes. Ressursene skal også brukes til informasjon og kommunikasjon om saken, skriver NSR i en pressemelding.

– Vi gir ikke opp de sjøsamiske rettighetene, og venter bred støtte fra resten av Sametinget når vi senere denne uken fremmer forslaget under budsjettbehandlingen. Kampviljen er der, alliansene skal styrkes og Sametinget må denne uken starte med å sette av midlene til arbeidet for å få anerkjent våre historiske fiskerettigheter, understreker leder i NSR, Aili Keskitalo.

Korte nyheter

 • Retten gir klarsignal til gruva i Kallak

  Dette skriver SVT.

  Det har gått over to år siden den svenske regjeringen godkjente gruveplanene i Gállok/Kallak. Avgjørelsen ble anket og tirsdag ga også Høyesterett grønt lys for gruven.

  Retten meddeler at avgjørelsen er endelig og gir dermed regjeringen rett.

  «Etter Høyesteretts oppfatning er det ikke mulig på dette stadiet av prosessen og innenfor rammen av rettslig prøving og ut fra det som fremkom i saken å trekke den konklusjon at de berørte samebyene vil bli tvunget til å slutte å drive reindrift som følge av en gruvedrift», heter det i dommen og skriver videre:

  "Høyesterett har funnet at regjeringens vedtak ikke er i strid med noen rettsregel og at regjeringens vedtak derfor må stå fast."

  Gállok, Kallak
  Foto: Ida Stigzelius
 • Sámediggeráđđi juolludan doarjagiid sámi musihka ja juoigan prošeavttaide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 569 000 ruvnno doarjjan golmma sámi musihka ja juoigan prošektii.

  Dan muitala Sámediggi preassadieđáhusas.

  Johan Sara jr. lea ožžon 112 000 ruvdnosaš doarjaga, Mano Music ges 230 000 ruvnno. Gába AS lea ožžon 227 000 ruvnno jođihit ja ovddidit sámi artistta Hilda Länsman.

  - Šaddá miellagiddevaš čuovvut Gába AS ovddasguvlui ja sin ovdáneami sámi artisttaiguin, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR) preassadieđáhusas.

  Dasa lassin lea juolludan doarjaga guovtti sámi musihkka- ja luohtealmmuheapmái main lea mearrasámi luohti vuođđun. Manne & Inger Márjjá prošeakta Duottar ja Vuotna, ja Johan Sara jr. Guollemáddu almmuheapmi.

  Maja Kristine Jåma
 • Norga ásaha fas biebmogordnevuorkkáid

  Les på norsk:

  Lea badjel 20 jagi áigi go Norga heaittihii gordnevuorkkáidis. Dál galget gearggusvuođavuorkkát leat fas dievva biebmogortniin.

  Ovdal jagi 2029 lea plánejuvvon ahte vuorkkáin lea doarvái biebmogordni golmma mánnui, namalassii 82 500 tonna oktiibuot.

  Stáhta dat oamasta gortniid ja gávppálaš aktevrrat gis vurkkodit daid.

  Pandemiija, dálkkádatrievdamat ja soahti Eurohpás dahket dárbbašlažžan ásahit fas gordnevuorkkáid.

  Gearggusvuođakommišuvdna rávvii diibmá ásahit fas gordnerádjosiid, main lea doarvái biebmogordni duđa mánu geavaheapmái.

  Korn på åkeren.
  Foto: Terje Pedersen / NTB