– Vi kommer ikke til å jobbe videre med tverrkulturelt distriktmedisinsk helsesenter

– Det er ikke det vi har satt i gang med, forklarer Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen. Sametingsrådet har en helt annen oppfatning av saken.

Tor Asgeir Johansen og Henrik Olsen

Tysfjordordfører og leder av STH-utvalget Tor Asgeir Johansen og Sametingsråd Henrik Olsen (innfelt) er ikke helt enige om hva de samarbeider om.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Gjennom den dialogen som Sametingsrådet har hatt med STH-utvalget (ordførerne i Steigen, Tysfjord og Hamarøy), har vi oppfattet at dem er positive til å igjen ta opp arbeidet med et tverrkulturelt distriktmedisinsk senter (TDMS), sier Sametingsråd Henrik Olsen.

Tysfjordordfører og leder av STH-utvalget Tor Asgeir Johansen heller kaldt vann over TDMS-planene.

– Det blir ikke en videreførelse av TDMS-arbeidet og Tysfjord kommune har et vedtak som har stoppet det, sa ordføreren til NRK i dag.

Skrinlagt

I oktober 2013 vedtok Tysfjord kommune å skrinlegge planarbeidet om et tverrkulturelt distriktmedisinsk senter på Drag i Tysfjord.

14. februar i år hadde Sametingsrådet møte med STH-utvalget, med tema helsetilbud til den samiske befolkningen i Nord-Saltenregionen. I møtet ble det fra kommunenes side tatt initiativ til å se på planene om TDMS på nytt, og dermed bestemt at Sametingsrådet skal utnevne samiske representanter som sammen med STH-utvalget skal utgjøre et arbeidsutvalg.

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen

– Vi kommer ikke til å jobbe videre med TDMS, det er ikke det vi har satt i gang med, sier Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Sander Andersen/NRK

– Sametingsrådet ser veldig positivt på etablering av et TDMS i Nord-Salten, ut i fra at det er et veldig godt redskap for å oppnå likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen i det området, fortalte Sametingsråd Henrik Olsen til NRK tidligere i dag.

Avviser gjenoppstart

Tysfjordordføreren, som også er leder for STH-utvalget forteller at kommunen har andre planer når det gjelder å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen.

– Vi kommer ikke til å jobbe videre med TDMS, det er ikke det vi har satt i gang med. Men vi blir å se på mulighetene når vi bygger ut Dragstunet (i dag omsorgsboliger og avlastningsboliger, red.amn.) om det er noe vi kan samkjøre med Sametinget for å få gode, likeverdige helsetjenester.

Annen oppfatning

Henrik Olsen, Riddu

– Vi har oppfattet at dem er positive til å igjen ta opp arbeidet med et TDMS, forteller Sametingsråd Henrik Olsen.

Foto: Pia Tøhaug

Sametingsråden har en helt annen oppfatning av saken.

– Vi har blitt enig om å nedsette en arbeidsgruppe som består av de tre ordførerne og samiske representanter, som tar utgangspunkt i det arbeidet som er gjort med TDMS og se på hvordan man kan få realisert et sånt prosjekt, og hvordan man kan få kommunestyrene til å forankre det i de respektive kommunestyrene, sier Olsen.

Ikke videreførelse

Lederen for STH-utvalget forteller at STH-utvalget og Sametingsrådet har blitt enige om å se litt på det arbeidet som er gjort og om det er noe som dem kan komme frem til i fellesskap, og eventuelt presentere inn til kommunestyrene.

– Men det er ikke en videreførelse av TDMS-arbeidet, og Tysfjord kommune har et vedtak som har stoppet det. I vedtaket skal vi bygge ut Dragstunet og Prestegårdstunet (i dag omsorgsboliger og omsorgssenter, red.amn.), og i den prosessen å se om det er noe vi kan implementere for å få gode likeverdige helsetjenester.

– Hvordan vil du definere arbeidet som STH-utvalget har satt i gang med Sametinget?

– Det er litt tidlig å si så mye om det, fordi at vi ikke har hatt vårt første møte enda. Jeg kan ikke forskuttere noe. På forrige STH-møte var ikke Sametinget enda ferdig med sin del av jobben, svarer lederen for STH-utvalget.