– Havner alltid i klagerollen

Regjeringen oppfordrer samene til å klage når de ikke får offentlig informasjon på samisk. Det liker ikke parlamentarisk leder i NSR, Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det skjer daglig brudd på den samiske språkloven , hevder en av regjeringens fremste talsmann i samiske spørsmål, statssekretær Raimo Valle i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Han er overrasket over at flere ikke klager på brudd på den samiske språkloven og han oppfordrer flere til å gjøre nettopp det.

– Ikke den enkelte sames ansvar

Men den oppfordringen liker ikke parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo. Hun sier at det ikke er den enkelte sames ansvar å påse at språkloven fungerer.

– Jeg synes det er synd at vi samer alltid skal havne i den rollen at vi må klage, vi må være negative, vi må kreve og noen ganger gå til sak for å få det som for andre er helt selvfølgelig. Det er en negativ rolle vi alltid havner i.

– Uttrykk for avmakt

Keskitalo mener at det er et uttrykk for avmakt når regjeringen oppfordrer samene til å klage.

– Det er regjeringen sitt ansvar å oppfylle og sørge for at de lovene som Stortinget bestemmer blir oppfylt i Norge, og det er deres ansvar å påse at samelovens språkregler blir en virkelighet for oss som brukere. Man prøver å flytte ansvaret over på den enkelte same, "du kan ikke forvente å få dine rettigheter, du må klage - har du klaget?", og det liker jeg ikke helt.

– Bruker klagingen mot oss

Keskitalo frykter at slik klaging blir brukt mot samene i fremtiden.

– Vi har erfart at den samme regjeringen bruker det mot oss ved neste korsveg. Da sier man fra regjeringen at "dere blir aldri fornøyd, dere bare klager og krever og er negative". Jeg er redd for en sånn oppfordring, sier Keskitalo.

Hun legger til at hun er helt for at samelovens språkregler skal være oppfylt.

– Men det er ikke den enkelte same sitt ansvar, det er regjeringen sitt ansvar, understreker hun.