Hopp til innhold

– Havner alltid i klagerollen

Regjeringen oppfordrer samene til å klage når de ikke får offentlig informasjon på samisk. Det liker ikke parlamentarisk leder i NSR, Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det skjer daglig brudd på den samiske språkloven , hevder en av regjeringens fremste talsmann i samiske spørsmål, statssekretær Raimo Valle i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Han er overrasket over at flere ikke klager på brudd på den samiske språkloven og han oppfordrer flere til å gjøre nettopp det.

– Ikke den enkelte sames ansvar

Men den oppfordringen liker ikke parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo. Hun sier at det ikke er den enkelte sames ansvar å påse at språkloven fungerer.

– Jeg synes det er synd at vi samer alltid skal havne i den rollen at vi må klage, vi må være negative, vi må kreve og noen ganger gå til sak for å få det som for andre er helt selvfølgelig. Det er en negativ rolle vi alltid havner i.

– Uttrykk for avmakt

Keskitalo mener at det er et uttrykk for avmakt når regjeringen oppfordrer samene til å klage.

– Det er regjeringen sitt ansvar å oppfylle og sørge for at de lovene som Stortinget bestemmer blir oppfylt i Norge, og det er deres ansvar å påse at samelovens språkregler blir en virkelighet for oss som brukere. Man prøver å flytte ansvaret over på den enkelte same, "du kan ikke forvente å få dine rettigheter, du må klage - har du klaget?", og det liker jeg ikke helt.

– Bruker klagingen mot oss

Keskitalo frykter at slik klaging blir brukt mot samene i fremtiden.

– Vi har erfart at den samme regjeringen bruker det mot oss ved neste korsveg. Da sier man fra regjeringen at "dere blir aldri fornøyd, dere bare klager og krever og er negative". Jeg er redd for en sånn oppfordring, sier Keskitalo.

Hun legger til at hun er helt for at samelovens språkregler skal være oppfylt.

– Men det er ikke den enkelte same sitt ansvar, det er regjeringen sitt ansvar, understreker hun.

Korte nyheter

 • Klima- og miljøministeren overrasket av at fiskere får fiske laks på grensestrekningen av Tanaelva

  Det har ikke vært lov å fiske etter laks i Tanaelven på fire år.

  Men nå har finske myndigheter gitt dispensasjon til 15 organisasjoner og lag til å fiske etter laksen på finsk side av Tanaelva.

  Det reagerer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på.

  – Det er svært lite laks i Tanavassdraget, og jeg er bekymret for bestandene. Vi kan ikke tillate fiske når tilstanden til bestandene er så dårlig som den er nå. Det vil i så fall ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å fiske i elven, sier Eriksen til NRK.

  Det er noe av grunnen for at norske og finske myndigheter valgte å stenge laksefisket, forteller han.

  – Derfor er jeg overrasket over å bli gjort kjent med at det er gitt dispensasjon til å fiske i grenseelva på finsk side, uten at prosedyrene er fulgt. Dette vil vi følge opp med finske myndigheter, sier klima- og miljøministeren.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • Trafikkuhell i Tromsø sentrum

  En politipatrulje har torsdag ettermiddag kommet over et trafikkuhell i Tromsø sentrum. En buss har kollidert med et busskur, og det er kun materielle skader.

  Det melder Troms politidistrikt på X.

  Tre kvarter etter den første meldinga kom, opplyser politiet at de har gjennomført innledende etterforskningsskritt og videoovervåking. Det skal ikke være mistanke om ruspåvirket kjøring.

  Bydrift er også på stedet for å gjøre sikringstiltak av busskuret.