Hopp til innhold

– Havner alltid i klagerollen

Regjeringen oppfordrer samene til å klage når de ikke får offentlig informasjon på samisk. Det liker ikke parlamentarisk leder i NSR, Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det skjer daglig brudd på den samiske språkloven , hevder en av regjeringens fremste talsmann i samiske spørsmål, statssekretær Raimo Valle i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Han er overrasket over at flere ikke klager på brudd på den samiske språkloven og han oppfordrer flere til å gjøre nettopp det.

– Ikke den enkelte sames ansvar

Men den oppfordringen liker ikke parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo. Hun sier at det ikke er den enkelte sames ansvar å påse at språkloven fungerer.

– Jeg synes det er synd at vi samer alltid skal havne i den rollen at vi må klage, vi må være negative, vi må kreve og noen ganger gå til sak for å få det som for andre er helt selvfølgelig. Det er en negativ rolle vi alltid havner i.

– Uttrykk for avmakt

Keskitalo mener at det er et uttrykk for avmakt når regjeringen oppfordrer samene til å klage.

– Det er regjeringen sitt ansvar å oppfylle og sørge for at de lovene som Stortinget bestemmer blir oppfylt i Norge, og det er deres ansvar å påse at samelovens språkregler blir en virkelighet for oss som brukere. Man prøver å flytte ansvaret over på den enkelte same, "du kan ikke forvente å få dine rettigheter, du må klage - har du klaget?", og det liker jeg ikke helt.

– Bruker klagingen mot oss

Keskitalo frykter at slik klaging blir brukt mot samene i fremtiden.

– Vi har erfart at den samme regjeringen bruker det mot oss ved neste korsveg. Da sier man fra regjeringen at "dere blir aldri fornøyd, dere bare klager og krever og er negative". Jeg er redd for en sånn oppfordring, sier Keskitalo.

Hun legger til at hun er helt for at samelovens språkregler skal være oppfylt.

– Men det er ikke den enkelte same sitt ansvar, det er regjeringen sitt ansvar, understreker hun.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK