Hopp til innhold

– Ikke attraktive nok

En ny næringsanalyse av samiske kommuner i Nord-Norge viser at det har vært en kraftig nedgang i både arbeidsplasser og befolkning de siste ti årene.

Rødskjær over Karasjok

Illustrasjonsbilde av Karasjok.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Samiske kommuner er ikke attraktive nok for å fremme bosetting, og det har innvirkning på næringslivet i områder. Der må samiske kommuner jobbe mer aktivt, sier Sametingets fungerende visepresident Marianne Balto (Ap).

Næringsanalysen er gjennomført av Telemarksforskning på oppdrag av Sametinget.

– Det holder ikke bare å jobbe med arbeidsplasser og tro at det i seg selv fremmer bosetningen. Det er veldig viktig å se helheten, hvor attraktive bosteder er, sier Balto.

Kraftig nedgang i befolkningen

Analysen viser at de 22 kommunene i det samiske området i Nord-Norge har hatt en kraftig nedgang i befolkningen de siste årene.

Sametingsråd Marianne Balto.

Fungerende visepresident Marianne Balto (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er også blitt færre arbeidsplasser i kommunene fra 2000 til 2009. I landet som helhet har antall arbeidsplasser økt med 10 prosent i samme periode.

Et av hovedproblemene i det samiske området er at mange kommuner er lite attraktive som bosted. Mange flytter ut av de samiske kommunene, selv om arbeidsplassutviklingen er god.

– Det viser seg at selv om det er noen plasser hvor man får gode arbeidsmuligheter, så går folketallet ned. Det viser seg at det er attraktiviteten som må være i fokus, ikke bare arbeidsplassutvikling, påpeker Balto.

Liten lønnsomhet og etableringsaktivtet

Næringslivet i samiske områder skårer generelt dårlig på lønnsomhet og har en liten etableringsaktivitet.

I enkelte kommuner er det imidlertid en god næringsutvikling - som i Evenes i Nordland. De tre siste årene har Evenes også vært en attraktiv bostedskommune.

Jardar Jensen

Ordføreren i Evenes, Jardar Jensen (Høyre).

Foto: Malvin Eriksen / NRK

– Det skyldes at vi har arbeidet godt for å markedsføre Evenes på forskjellige måter ved å være i media og si at vi vil ha nye arbeidsplasser og vi vil ha nye innbyggere, sier ordfører Jardar Jensen (Høyre).

Evenes-ordføreren sier den største utfordringen for kommunen er å få ungdommen hjem igjen. I Evenes tilbyr derfor kommunen blant annet gratis kommunale tomter.

– Det er en pakke. De tar ikke bare det arbeidet. De vil ha noe å fylle resten av hverdagen sin med også, forklarer Jensen.

Attraktivitetspyramiden

Telemarkforskning har analysert utviklingen i det samiske området ved å bruke Attraktivitetspyramiden. Dette er en modell som forklarer steders utvikling gjennom stedenes attraktivitet for bosetting, besøk og bedrifter.

Kommunene i det samiske området består av kommuner med forskjellig profil. Noen er typiske besøkskommuner, andre bedriftskommuner eller bostedskommuner.

Mange kommuner har imidlertid hatt problemer med å trekke til seg bosetting og bedrifter i primærnæringene og industrien. Dette har ført til tap av arbeidsplasser i disse næringene, og forsterket utflytting.

Kommunene i det samiske området er for det meste små distriktskommuner langt utenfor vekstsentre. Slike kommuner må være ekstra attraktive for å unngå befolkningsnedgang.

Noen kommuner i det samiske området har hatt over middels samlet attraktivitet, som Hamarøy, Lavangen, Karasjok og Tana.

Korte nyheter

 • Máret Ánne Sara Hemnesjazz festiválii

  Guovdageaidnulaš Máret Ánne Sara lea bovdejuvvon festiváladáiddárin Hemnesjazz festiválii.

  – Mii leat nu lihkolaččat go beassat čájehit muhtun su installašuvnnain ja govain, čállá festivála preassadieđáhusas.

  Hemnesjazz lágiduvvo borgemánu 1. beaivvis 4. beaivái Heäjmmanássjas, Nordlánddas.

  Máret Ánne Sárá
  Foto: Per Heimly/Dáiddadállu
 • Store mengder nedbør ventet i Finnmark

  Det neste døgnet kan det komme like mye nedbør som det normalt kommer i løpet av hele juni i deler av Finnmark, melder Meteorologene på X.

  Det er ventet 40–50 mm nedbør det neste døgnet, enkelte steder kan det komme 70 mm.

  Kartet viser normalnedbør for juni.

  Normalnedbør i juni i Finnmark
  Grafikk: Meteorologisk Institutt
 • NRK bryt krav om samisk innhold for unge

  Loga sámegillii.

  Det viser tilsynsrapporten frå Medietilsynet.

  NRK har eit særleg ansvar for å fremje samisk kultur, identitet og språk og skal derfor ha innhald til alle aldersgrupper.

  I 2023 har NRK lagt om delar av tilbodet på samisk, blant anna for å gi meir rom for valbart innhald og styrke tilbodet på sør- og lulesamisk. NRK har lansert nye podkastar for dei eldste tenåringane og unge vaksne, men det tidlegare tilbodet for unge i tenåra blir ikkje lenger sendt.

  – Medietilsynet meiner at fråværet av program for yngre ungdommar i 2023 gjer at kravet til jamlege program for unge på dei samiske språka ikkje er oppfylt, seier direktør Mari Velsand.

  (NTB)

  Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
  Foto: Mathias Fossum