Hopp til innhold

– Ikke attraktive nok

En ny næringsanalyse av samiske kommuner i Nord-Norge viser at det har vært en kraftig nedgang i både arbeidsplasser og befolkning de siste ti årene.

Rødskjær over Karasjok

Illustrasjonsbilde av Karasjok.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Samiske kommuner er ikke attraktive nok for å fremme bosetting, og det har innvirkning på næringslivet i områder. Der må samiske kommuner jobbe mer aktivt, sier Sametingets fungerende visepresident Marianne Balto (Ap).

Næringsanalysen er gjennomført av Telemarksforskning på oppdrag av Sametinget.

– Det holder ikke bare å jobbe med arbeidsplasser og tro at det i seg selv fremmer bosetningen. Det er veldig viktig å se helheten, hvor attraktive bosteder er, sier Balto.

Kraftig nedgang i befolkningen

Analysen viser at de 22 kommunene i det samiske området i Nord-Norge har hatt en kraftig nedgang i befolkningen de siste årene.

Sametingsråd Marianne Balto.

Fungerende visepresident Marianne Balto (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er også blitt færre arbeidsplasser i kommunene fra 2000 til 2009. I landet som helhet har antall arbeidsplasser økt med 10 prosent i samme periode.

Et av hovedproblemene i det samiske området er at mange kommuner er lite attraktive som bosted. Mange flytter ut av de samiske kommunene, selv om arbeidsplassutviklingen er god.

– Det viser seg at selv om det er noen plasser hvor man får gode arbeidsmuligheter, så går folketallet ned. Det viser seg at det er attraktiviteten som må være i fokus, ikke bare arbeidsplassutvikling, påpeker Balto.

Liten lønnsomhet og etableringsaktivtet

Næringslivet i samiske områder skårer generelt dårlig på lønnsomhet og har en liten etableringsaktivitet.

I enkelte kommuner er det imidlertid en god næringsutvikling - som i Evenes i Nordland. De tre siste årene har Evenes også vært en attraktiv bostedskommune.

Jardar Jensen

Ordføreren i Evenes, Jardar Jensen (Høyre).

Foto: Malvin Eriksen / NRK

– Det skyldes at vi har arbeidet godt for å markedsføre Evenes på forskjellige måter ved å være i media og si at vi vil ha nye arbeidsplasser og vi vil ha nye innbyggere, sier ordfører Jardar Jensen (Høyre).

Evenes-ordføreren sier den største utfordringen for kommunen er å få ungdommen hjem igjen. I Evenes tilbyr derfor kommunen blant annet gratis kommunale tomter.

– Det er en pakke. De tar ikke bare det arbeidet. De vil ha noe å fylle resten av hverdagen sin med også, forklarer Jensen.

Attraktivitetspyramiden

Telemarkforskning har analysert utviklingen i det samiske området ved å bruke Attraktivitetspyramiden. Dette er en modell som forklarer steders utvikling gjennom stedenes attraktivitet for bosetting, besøk og bedrifter.

Kommunene i det samiske området består av kommuner med forskjellig profil. Noen er typiske besøkskommuner, andre bedriftskommuner eller bostedskommuner.

Mange kommuner har imidlertid hatt problemer med å trekke til seg bosetting og bedrifter i primærnæringene og industrien. Dette har ført til tap av arbeidsplasser i disse næringene, og forsterket utflytting.

Kommunene i det samiske området er for det meste små distriktskommuner langt utenfor vekstsentre. Slike kommuner må være ekstra attraktive for å unngå befolkningsnedgang.

Noen kommuner i det samiske området har hatt over middels samlet attraktivitet, som Hamarøy, Lavangen, Karasjok og Tana.

Korte nyheter

 • Bjørkmann (24) på sikker plass for Høyre

  Tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (52) fikk førsteplassen da Finnmark Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag. Rett bak følger Hege Bjørkmann (24) fra Alta, som i dag sitter i kommunestyret. Videre følger Mikkel Isak Eira (54), Kautokeino; Raymond Robertsen (48), Nordkapp; Nina Danielsen (59), Sør-Varanger; Ståle Sæther (49), Loppa; Nina Eriksson (34), Porsanger, Preben Koppen Kristensen (23), Sør-Varanger og Anna Taksgård (24), Tana.

  Hege Christin Bjørkmann
  Foto: Tonje Nilsen / Høyre
 • Nuorat dihtet unnimus sámi borramuša birra

  – Mis leat guokte álbmotbeaivvi Norggas. Sámi álbmotbeaivi lea guovvamánu 6. Beaivvi ja ávvuduvvo miehtá riika. Biđus, mii rehkenastojuvvo sámiid álbmotborramuššan lea oassi ávvudeamis ollosiiguin. Biepmu lea fiinna vuolggasadji eará kultuvrraide, ja mii fertet váldit vára girjjatvuođas mii mis lea.

  Dán dadjá Ragnhild Kolvereid, geas lea prošeaktaovddasvástádus bohccobirgui MatPratas, iskosa birra maid YouGov lea čađahan MatPrata ovddas. Norgalaččat leat vástidan gažaldagaid boazodoalu, bohccobierggu ja biđđosa birra.

  Gažaldahkii ahte dihtet go mii sámiid álbmotborramuš lea, vástidedje 40 proseanta nissoniin jo, ja dušše 29 proseanta dievdduin vástidedje dan seamma.

  Leat maid eambbo nissonat geat vástidedje riekta go galge válljet guđemuš borramuš rehkenastojuvvo sámi álbmotborramuššan.

  Vaikko nuoramusat geat serve iskosii eanaš vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea, de lea dát ahkejoavku geat dihtet unnimus dan birra. Ahkejoavkkus 19-29 lea 50 proseanta vástidan biđus, mii lea mealgat vuollelis go reasta álbmogis.

  49 proseanta Gaskka- ja Davvi-Norggas vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea. Ja 82 proseanta dáin vástidedje maid biđus. Goappašat logut leat mealgat badjelis go riikagaskamearri ja čájeha ahte dát riikkaosiin lea eanemus diehtu.

  Mátta-Norgalaččat leat dat geat dihtet unnimus. Sør- ja Østlánddas leat mealgat unnit geat dihtet mii álbmotborramuš lea. Eambbosat Oslos vástidit ahte dihtet mii dat lea, ja vástidit riekta.

  Biđus med brødskiver, reinkjøtt
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK
 • Bronse til Sápmis futsaljenter

  Team Sápmis futsaljenter vant i kveld lokal canadisk tid bronsemedalje etter å ha slått Yukon 3-1.

  De blide jentene har spilt lite sammen og er vant til å spille på større bane. Derfor har de til tider slitt med å tilpasse seg futsal, hvor alt går mye fortere enn i vanlig fotball.

  Det holdt likevel til en bronsemedalje i Arktiske vinterleker 2023.

  Victoria Haukebøe ble Sápmis toppscorer med 5 mål. Anna Sokki har 4 mål og Mia Tokle 3.

  På bildet ser vi de samiske jentene sammen med spillere fra Yukon.

  Team Sápmis bronsejenter sammen med spillere fra Yukon
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023