– Den nye lederen må fremme det samiske folkets syn

Silje Muotka varsler om at hun ikke tar gjenvalg som NSR-leder. Nå starter arbeidet med å finne ny leder. Politisk kommentator mener den nye lederen må fremme det samiske folket syn.

Silje Muotka
Foto: NSR

Thor Werner Thrane

Politisk kommenatator Thor Werner Thrane

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NRK Sámi Radios politiske kommentator Thor Thrane tror at de velger en kandidat med akademisk bakgrunn.

– Tidligere har NSR valgt ledere fra de akademiske miljøene. Det tror jeg blir tilfellet denne gangen også, sier Thrane.

– Må fremme folkets syn

– Den nye lederen må fremme synet det samiske folket har. Dette synet har NSR mistet de seneste årene, og de har også fått klager på nettopp dette.

– Veldig målrettet

Thrane sier at Silje Muotka har vært veldig målrettet på hva hun ønsker, og hun har også fått hovedstyret med på synet hennes.

– Muotka var veldig klar på hvordan naturen skal brukes. Hun la stor vekt på at naturen skal tas vare på, ikke bare brukes. Dette var en av grunnene til at samarbeidet mellom NSR og Johan Mikkel Sara som var varapresident, kjølnet kraftig.

– Nå begynner arbeidet med å finne ny leder

Leder for NSRs valgkomite, Aile Javo sier at arbeidet med å skaffe ny leder starter nå.

– Vi har formelt ikke spurt noen av kandidatene om de kan tenke seg vervet, og jeg ønsker offentlig ikke gå ut med noen navn. Valgkomiteen skal ha møter i løpet av uken, og forhåpentligvis kan vi begynne å kontakte mulige kandidater etter disse møtene, sier Javo.

Nå er det sendt brev til lokallagene hvor det bes om å komme med deres forslag til ny leder.