Hopp til innhold

– Den nye lederen må fremme det samiske folkets syn

Silje Muotka varsler om at hun ikke tar gjenvalg som NSR-leder. Nå starter arbeidet med å finne ny leder. Politisk kommentator mener den nye lederen må fremme det samiske folket syn.

Silje Muotka
Foto: NSR

Thor Werner Thrane

Politisk kommenatator Thor Werner Thrane

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NRK Sámi Radios politiske kommentator Thor Thrane tror at de velger en kandidat med akademisk bakgrunn.

– Tidligere har NSR valgt ledere fra de akademiske miljøene. Det tror jeg blir tilfellet denne gangen også, sier Thrane.

– Må fremme folkets syn

– Den nye lederen må fremme synet det samiske folket har. Dette synet har NSR mistet de seneste årene, og de har også fått klager på nettopp dette.

– Veldig målrettet

Thrane sier at Silje Muotka har vært veldig målrettet på hva hun ønsker, og hun har også fått hovedstyret med på synet hennes.

– Muotka var veldig klar på hvordan naturen skal brukes. Hun la stor vekt på at naturen skal tas vare på, ikke bare brukes. Dette var en av grunnene til at samarbeidet mellom NSR og Johan Mikkel Sara som var varapresident, kjølnet kraftig.

– Nå begynner arbeidet med å finne ny leder

Leder for NSRs valgkomite, Aile Javo sier at arbeidet med å skaffe ny leder starter nå.

– Vi har formelt ikke spurt noen av kandidatene om de kan tenke seg vervet, og jeg ønsker offentlig ikke gå ut med noen navn. Valgkomiteen skal ha møter i løpet av uken, og forhåpentligvis kan vi begynne å kontakte mulige kandidater etter disse møtene, sier Javo.

Nå er det sendt brev til lokallagene hvor det bes om å komme med deres forslag til ny leder.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK