– Norskspråklige foreldre må få hjelp

NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo mener norskspråklige foreldre som vil at barna skal lære samisk i skolen bør få hjelp.

Aili Keskitalo på talerstolen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Denne uken kom det frem at foreldre i Tysfjord velger bort samisk språk i skolen fordi de ikke strekker til når de skal hjelpe barna med leksene.

– Det holder ikke at barna har samisk i barnehagen og i skolen. Foreldrene har størsteparten av ansvaret for barnas språkutvikling, og de bør få hjelp, sier Keskitalo.

– Må få språkopplæring

Aili Keskitalo sier at det finnes penger i sametingssystemet, blant annet i Samefolkets fond til å arrangere språkkurs. Keskitalo er bekymret for at manglende tilbud gjør at foreldrene velger bort samisk.

– Derfor bør det kunne tilbys foreldrekurs slik at foreldre får den støtten, kunnskapen og oppmuntringen som de trenger for å sikre det samiske språket en fremtid.