Korridortråkkere på Sametinget

NSRs sametingsrepresentant, Rolf Johansen mener det er altfor mange korridortråkkere på Sametinget og derfor må budsjettet til administrasjonen reduseres.

Sametingets korridor
Foto: Thro Thrane / NRK

Sametinget behandlet budsjettet for 2010 idag og ikke uventet angrep opposisjonen prioriteringene til flertallet.

Det var spesielt økningene til politiske virksomheter og til administrasjonen, som hadde vekket en sterk harme spesielt fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

Korridortraskere

Rolf Johansen

Rolf Johansen i korridoren

Foto: Thor Thrane / NRK

Den som tilkjenne gav denne harmen sterkest var kanskje representanten for Norske Samers Riksforbund (NSR), Rolf Johansen. Ordet ble oppfattet av de fleste i plenumssalen som en nedsettende beskrivelse av de ansatte på Sametinget.

HØR: Rolf Johansen

– Dette var ment som et billedspråk i den formidable økningen flertallet med Arbeiderpartiet (Ap) i spissen vil gjøre i 2010 når det gjelder økningen til administrasjonen, nærmere ni millioner kroner, sier Johansen. Han poengterte at nå var det nødvendig å støtte prosjekter ute blant folk.

Beklaget

Sametingspresident Egil Olli tok sterk avstand fra Johansens ordbruk og nærmest tvang han til å entre Sametingets talerstol for å beklage ordbruken.

– Jeg beklager hvis noen føler seg tråkket på tærne av det jeg sa, men jeg mener fremdeles at tiden ikke er inne for å øke bevilgninger til administrasjonen og politiske virksomheter, pengen skal ut av Sametinget, sier Rolf Johansen.

Skuffende av NSR

Marianne Balto

Rådsmedlem Marianne Balto

Foto: Thor Thrane / NRK

Rådsmedlem Marianne Balto (Ap) refset også Rolf Johansen og NSR. Hun er spesielt skuffet fordi det er NSR som i løpet av 18 år har ansatt de fleste på Sametinget.

– Jeg blir lei meg på vegne av de ansatte på Sametinget når politikere kommer med slike karakteristikker av dem på Sametingets talerstol, sier Balto.

HØR: Marianne Balto

– Utrolig skuffende å høre at slike nedsettende benevnelser om de ansatte kommer fra NSR som har regjert i Sametinget i 18 år og dermed ansatt de fleste som de nå kaller for korridortråkkere.

Aili må be om unnskyld

Marianne Balto sier at hun forlanger at NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo kommer med en offentlig unnskyldning overfor Sametingets ansatte for beskyldningene om at de tråkker korridorene på Sametinget med høye lønninger.

Oanehaččat

  • Bálkkui geđggiid billaid maŋŋái

    iFinnmark neahttaáviisa čállá ahte politiijat ožžo dieđu muhtin 28 jahkásaš albmá birra gii lei čuožžumin ja háikemin Guvžajávrris mátta-Várjjat gielddas. Go ii ožžon háikka, de bálkestii geđggiid biillaid maŋŋái. Politiijat vulge báikái ja deive albmá.
    – Mii muddiimet albmá ja son sáddejuvvui ruoktot, lohká politiija operašuvnnajođiheaddji Svein Erik Jakobsen.

  • Nihttán viežžat bissu ja báhčit

    Sotnabeaivve ija ožžo politiijat dieđu ahte okta olmmái Guovdageainnus galgá leat nihttán viežžat bissu ja báhčit nuppi olbmá feasttas priváhta viesus. Álttá- ja Guovdageainnu politiijat ožžo dieđu ahte fertejit vuolgit báikái, ja sis berrejit vearjjut fárus. Oarje-Finnmárkku politiijaguovllu operašunjođiheaddji, Andreas Haugaasen muitala ahte sii leat váldán olbmá gitta ja ii lean dramáhtalaš, ja sii leat maid duoguštan sus luođđabissu.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå