– Ikke fornøyd med olje- og gassmeldingen

Lederen for Samerådets arktiske- og miljøavdeling, Gunn-Britt Retter, er skeptisk til utredningen som gjelder olje- og gassvirksomheten.

SE VIDEO: Fra møtet

Gunn Britt Retter
Foto: Åse Pulk / NRK

– Det hele blir feil når den bare konstaterer hvor slik virksomhet foregår, uten å ta for seg rettighetsspørsmålet, mener hun.

Jeg mener utredningen skulle ha tatt utgangspunkt i erkjennelsen om at urfolk har rettigheter, og ut fra det laget en strategi for hvordan olje- og gassvirksomheten skal møtes, sier Retter.

GULDAL: Gunn-Britt Retter, Sámeráđi árktalaš- ja birasossodaga jođiheaddji

HØR PÅ: Carl Christian Olsen

Klimaendringer

Olje- og gassvirksomheten er et av flere viktige tema på møtet i artisk råd som åpnet i dag i Kautokeino.

Av andre store saker som rådet skal drøfte er klimaendringene, energi, havområder, biodiversitet, den menneskelige og sosiale dimensjonen og arven etter det internasjonale Polaråret.

Gjester fra 13 land

Arktisk råd i Kautokeino
Foto: Åse Pulk / NRK

Kautokeino kommune er vertsskap for det store arktiske møtet som går over to dager i Kautokeino.

Møtet samler 200 gjester fra 13 land, bestående av USA, Canada, Russland, Spania, Italia, Polen, Kina, Sør Korea, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark, inklusive Grønland og Færøyene.

Inuittleder: – Varm velkomst

– Å komme til møtet i Kautokeino er veldig spennende, fordi vi har arbeidet sammen med ulike grupper av urfolk og spesielt har ICC og Samerådet samarbeidet over flere år. Så vi føler å ha fått en varm velkomst på møtet, og av lokalbefolkningen her, sier Carl Christian Olsen, leder i Inuit Circumpolar Council (ICC).

Carl Christian Olsen
Foto: Åse Pulk / NRK


Olsen mener møtet vil ta for seg en dramatisk samling av saker som angår Arktis, og spesielt vil spørsmålet om klimaendringene og tilpasning til disse være tema. Men også ressursspørsmålet og hvilken politisk behandling disse får, er viktig. I tillegg vil det være mange andre store spørsmål som angår studiene av biodiversiteten i Arktis.


– Klimaspørsmålet viktigst


– På dette møtet vil klimasaken være den viktigste. Med klimaendringer vil det bli forandringer i Arktis, og for mange vil forandringene ha følger for ressursene.

For inuitter og urfolk i den arktiske verden, vil det også være et spørsmål om tilpasning og innstilling, og hvilket politisk ståsted man velger. For oss er det også et spørsmål om rettigheter, sier Olsen

Åtte ambassadører deltar


Ifølge galdu.no, deltar også ambassadører fra de åtte Arktiske medlemsstatene og ledere fra seks urfolksorganisasjoner.

Arktisk Råd inkluderer representanter for urfolk fra hele den arktiske regionen, som organisasjonene Samerådet, Aleut International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwich´in Council International, Inuit Circumpolar Conference og Raipon.

Samerådet i Arktisk råd


Samerådet er en uavhengig samisk kulturpolitisk og politisk organisasjon en såkalt ikke-statlig organisasjon. Samerådet er et samisk kulturpolitisk og politisk samarbeidsorgan for de samiske organisasjonene i Finland, Norge, Sverige og Russland.

Korte nyheter

 • Ienep åvdåsvásstádusá sunji

  Sån de viertti ienep dahkamusáj åvdås vásstedit, ådå guolástus- ja merraministar Bjørnar Selnes Skjæran. Merragátteháldadus ja merraadnempolitihkka, ja aj ruodná háksamannulahka la dajs bargojs mav de Skjæran galggá åvdåsvásstedit. Duodden aj násjunála merrabargov galggá dåmadit. Dát mierreduváj stáhtaráden bierjjedagá. Dánna ienebuv dan birra lågå.

  Ap-nestleder Bjørnar Skjæran
  Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK
 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans