– Det bør ikke gis varemerkebeskyttelse av samiske symboler

Kunstner liker at Sametinget tar grep om samiske symboler, men Patentstyret mener de trenger mer kunnskap.

Ellen Brita Anti

ENDELIG: Samisk kunstner Ellen Brita Anti mener det er på høy tid at samiske symboler får en kollektiv beskyttelse.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Sametingsrådet hadde et møte med Patentstyret på fredag i Karasjok for å diskutere registrering av samiske symboler og utfordringer knyttet til dette.

– Det samiske solsymbolet som ble varemerkebeskyttet i 1991 har skapt et stort engasjement. Dette er også bakgrunnen til møtet, sier Knut Andreas Bostad i Patentstyret.

Sametingsråd Silje Muotka syns det var et fruktbart møte om et stort og komplisert fagområde.

– Det mest problematiske spørsmålet er hvordan den samiske kulturarven skal forvaltes, sier hun.

Jostein Sandvik, Silje Karine Muotka og Knut Andreas Bostad

LUKKET MØTE: Jostein Sandvik (fv.), Silje Karine Muotka og Knut Andreas Bostad diskuterte hvordan samiske symboler skal håndteres i forhold til eierskap.

Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

Sametingsrådet har fått i oppdrag fra Samisk Parlamentarisk råd om å undersøke muligheter for et kollektivt eie av den samiske kulturarven i de nordiske landene.

Vil vurdere bruken av sola

Seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patentstyret forklarer at det i utgangspunktet er vanskelig å gi varemerkebeskyttelse til varer som mangler et særpreg.

– Det er spesielle utfordringer i forhold til samisk kultur og symboler som vi trenger mer kunnskap om, forklarer Bostad.

Han forteller at de må vurdere bruken av for eksempel den samiske solen, som ble registrert i 1991.

– De fleste varemerkene som vi behandler har ikke stor kulturell betydning, men dette er et unntakstilfelle, sier han.

Seksjonssjefen understreker at de endrer ikke krav om å få varemerkebeskyttelse, selv om det er snakk om samiske symboler.

Patentstyret og Sametinget kom ikke frem til konkrete tiltak, men vil møtes igjen.

– Det var på tide

Den samiske kunstneren Ellen Brita Anti mener det var på tide at Sametinget tar denne saken på alvor.

Anti bruker ikke samiske symboler i sin egen kunst, fordi hun mener de er hellige symboler. Hun syns likevel at dette er et bra initiativ av Sametinget og håper at samiske symboler ikke blir misbrukt i fremtiden, sier hun.

– Samiske symboler tilhører vår kultur og historie og det er viktig at de ikke blir brukt hvor som helst, sier Anti.