Hopp til innhold

– Dårlig markering av kvinnedagen

Sametinget får kritikk for ikke å markere den internasjonale kvinnedagen. De har selv vedtatt at de skal markere dagen, påpeker kvinneorganisasjonen Sámi NissonForum .

Sametingets småpartier og lister
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Organisasjonen mener derfor at Sametinget ikke etterkommer sine egne bestemmelser i likestillingsplanen.

Sámi NissonForum, som tidligere i uka arrangerte et større likestillingsseminar i Karasjok, hadde sett for seg at andre institusjoner skulle ta seg av markeringen i dag, 8. mars.

Les også: – Et eksempel på hersketeknikk

– Jeg stolte på at Sametinget ville gjøre noe spesielt for anledningen. De har jo selv bestemt at dagen skal markeres av Sametinget, sier Eriksen Lindi.

Presidenten står for markeringen

Hun viser til Sametingets plenum som i november i fjor vedtok handlingsplanen for likestilling. Der står det at Sametinget skal delta aktivt i likestillingspolitiske debatter, og at et av tiltakene er at Sametinget skal markere kvinnedagen.

Sametingspresident Egil Olli sier at han har markert dagen ved å skrive gratulasjoner på nettsidene til Sametinget.

– Der kommer det tydelig frem at Sametinget støtter den internasjonale kvinnedagen, sier Olli.

Les presidentens hilsninger her .

I tillegg hadde presidenten planlagt å markere dagen ved å delta på en duoddji-utstilling, som har vært arrangert på kvinnedagen i Kautokeino de siste årene. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

duodji

DUODDJI-UTSTILLING AVLYST: Sametingspresident Egil Olli skulle delta på den årlige duoddji-utstillingen i anledning kvinnedagen i Kautokeino. Arrangementet ble avlyst i år.

Foto: Åse Pulk / NRK

– Dessverre viste det seg at arrangementet ble avlyst i år, og derfor fikk jeg ikke deltatt på noen kvinnedagsmarkering, sier Olli.

– For dårlig

Parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, synes det er for svakt av Sametinget.

– Jeg registrerer at presidenten har sendt hilsninger for dagen. Det synes jeg er veldig bra, men i forhold til likestillingsplanen hadde jeg nok høyere forhåpninger for dagen fra Sametingets side, sier Keskitalo.

Hun mener at Sametinget bør engasjere seg for den internasjonale kvinnedagen, på lik linje med den samiske nasjonaldagen.

– Sametinget har bestemt at de som institusjon ikke ønsker å stå for arrangementer i forbindelse med forskjellige markeringer, men at de kan bidra med økonomisk støtte til foreninger som vil arrangere noe, sier Keskitalo. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

Aili Keskitalo

KRITISK: Aili Keskitalo mener at Sametinget bør engasjere seg mer i markeringen av kvinnedagen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det mener Keskitalo hadde vært en god løsning for markeringen av kvinnedagen også. Hun synes at det var ekstra uheldig at Sametinget ikke bidro til å synliggjøre kvinnedagen på en bedre måte i år.

– Vi er midt i innspurten til Sametingsvalgene til høsten, og vi vet hvilken utfordring de kvinnelige politikerne står for i den anledningen, sier Kestitalo.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK