Hopp til innhold

– Aasrud får god tid til samepolitikk

Sametingspresident Egil Olli kjenner ikke den nye sameministeren, Rigmor Aasrud, personlig, men har tro på at hun vil gjøre en god jobb for samene.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Han tror også det er en fordel at ansvaret for samepolitikk flyttes fra Arbeidsdepartementet til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

GULDAL: Olli vuordámušat sámeministarii

Jeg tror at Rigmor Aaarud vil få bedre tid til å konsentrere seg om samiske spørsmål, når ansvaret for samiske saker flyttes til det departementet, sier Olli.

LES OGSÅ: Dette er de nye statsrådene

LES OGSÅ: Uønsket av fiskerne

– Kan skaffe seg kunnskap

Aasrud har uttalt for at hun ikke har så mye kunnskaper om samiske spørsmål, men Olli synes ikke det gjør noe.

Jeg synes at det er helt greit, fordi jeg er sikker på at hun vil gjøre alt hun kan for å skaffe seg den kunnskapen hun trenger, sier Olli.

– Dessuten kan hun se på utfordringer i de samiske samfunnene med nye øyne, sier Olli.

Han minner også om at den nye statsråden vil kunne dra nytte av at hun beholder Raimo Valle som Statssekretær for samiske saker, fordi Valle kjenner godt til samepolitiske spørsmål som den nye regjeringen skal følge opp.

– Svært uventet valg

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo synes valget av ny sameminister var en stor overraskelse. For henne er også Rigmor Aasrud ukjent, men hun tror at Aasruds bakgrunn fra Helsedepartementet kan komme samene til nytte:

Vi vet at det er store utfordringer i forhold til helsetjeneste for den samiske befolkning og det er mange samiske pasienter som ikke får det tilbudet de trenger og som de har krav på, sier Keskitalo.

I likhet med Olli tror Keskitalo også at det kan være en fordel for samene at ansvaret for samiske spørsmål nå ligger hos fornyings- og administrasjonsministeren.

Jeg håper at dette vil bety at samiske saker får større plass i statsrådens kalender, fordi vi erfarte vel i forhold til arbeids- og inkluderingsdepartementet at der var det så mange andre tunge saker som tok mye tid, slik at sametinget i perioder knapt så noe til statsråden, sier hun.

HØR: Keskitalos forventninger til Aasrud

– Kom snart til Sápmi

NSR-lederen mener at det uansett er riktig å gi den nye sameministeren tid til å sette seg inn i de utfordringene som finnes i det samiske samfunnet. Det er ganske mange store utfordringer som venter Aasrud, spesielt i forhold til avklaring av sjøsamenes rettighete og samenes rettigheter fra Troms og sørover, påpeker Keskitalo.

Jeg vil iallfall ønske Aasrud lykke til med arbeidet som statsråd for samiske spørsmål og jeg håper at hun snart kommer på besøk til Sametinget eller til en samisk institusjon, helst i løpet av en måned, sier Keskitalo.

Rigmor Aasrud

Statsråd Rigmor Aasrud var en av de største overraskelsene i Stoltenbergs nye regjering.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Korte nyheter

 • Unnit áitagat pride vuostá

  Les på norsk:

  Politiija sihkarvuođabálvalus ain registrere áitagiid pride vuostá, muhto lohku lea unnit go diibmá. Dan muitalit Aftenposten:ii.

  – Leat registrerejuvvon kroava áitagat, leat dego terroráitagat, nu go terrorfallemat, muitala politiija sihkarvuođabálvalusa seniorráđđeaddi Eirik Veum.

  Muhto lohku njiedjá. Veum muitala ahte sis lea dakkár ipmárdus ahte pride áittalohku lea unnit go diibmá.

  Oslo politiijat leat ovtta oaivilis dasa.

  - Dán rádjái eai leat Oslo politiijat ožžon čielga, duođalaš áitagiid, dadjá doaibmi bálvalusaid jođiheaddji Martin Strand.

  Pride Ålesund
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Færre trusler mot pride enn i fjor

  PST sier til Aftenposten at de fortsatt registrerer trusler mot pride, men antallet er mindre enn i fjor.

  – Det er registrert trusler som grenser opp mot det som er ulovlig, som å true med terror, forteller seniorrådgiver Eirik Veum i PST til avisen.

  Men antallet går nedover. Veum opplyser at PSTs inntrykk er at antallet pride-trusler er noe mindre enn i fjor.

  Noe også Oslo-politiet er enig i.

  – Per nå har ikke politiet i Oslo mottatt konkrete, alvorlige trusler, sier Martin Strand som er lederen for felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt. (NTB)

  Pride-paraden i Oslo 2018.
  Foto: NTB
 • Utslipp og forbruk fra fossilt brensel rekordhøyt i 2023

  Selv om fossilt brensel utgjorde litt mindre av verdens energimiks i fjor, ble forbruket rekordhøyt. Det ble også utslippene fra energiforbruk, viser rapport fra Statistical Review of World Energy.

  Rapporten viser at den fossile andelen i energimiksen utvikler seg ulikt i ulike regioner. I Europa falt den fossile andelen til under 70 prosent for første gang siden den industrielle revolusjon.