60 máná leat dássážii gažaduvvon

60 máná leat dássážii gažaduvvon Tromssas gos muhtin 20 jahkásaš almmái lea áššáiduhtton go galgá leat rohcošan mánáiguin. Máŋga máná leat vuollel 14 jagi. Almmái galgá leat maid veagalváldán máŋga máná mat leat vuollel 16 jagi. Son lea leamaš háldogiddagasas njukčamánnu rájes, ja lea dovddastan stuorra oassi áššáiduhttimis.