Hopp til innhold

60 biilla badjil geainnu

– Jos eai divoš geainnu farggamusat de soaitá muhtin vel duššat dien geainnus, ballá Kárášjohkalaš Erik Olsen, gean bargun lea biilagádjun.

Post trailer kjørt av veien
Foto: Sara Beate Eira / NRK

Olsen lea gaikon biilaid eret obbasis juo máŋgaloht jagi.

Muhto ii goassege ovdal leat vásihan ahte badjel vihtaloht biilla ja gávcci trailára leat vuodján badjel luotta ovtta dálvvis Kárášjoga ja Gievdneguoikka gaskkas

GULDAL:Heajos Riikkageaidnu 92

Buoredit geainnu

Mannan vahkku ođđasiin láite geavaheaddjit geainnu go dát lea beare heittot ja baski johtolaga hivvodaga ektui.

Ordfører Kjell Sæther
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dál lea Kárášjoga sátnejođiheaddji bargagoahtán áššiin, ja lea sádden reivve njunuš politihkáriidda Norggas mas son gáibida ahte geaidnu buoriduvvo

Korte nyheter

 • Mari Boine evttohuvvon Gullruten bálkkašupmái

  Mari Boine lea evttohuvvon Gullruten bálkkašupmái dán jagáš oassálasti luohkkás go lei mielde «Hver gang vi møtes» prográmmas. Nu čállá TV 2.

  Gullruten TV-bálkkášumit juhkkojuvvojit Bergenis miessemánu 4. beaivve.

  Mari Boine lassin leat ovccis earát evttohuvvon dán bálkkašupmái:

  Kevin Lauren - «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis»

  Ingar Helge Gimle - «Kongen befaler»

  Christina Vukicevic Demidov - «Helt Ramme sporter»

  Ragnar Kivle - «Demenskoret»

  Familien Maurstad - «Sofa»

  Oskar Westerlin - «Forræder»

  Linnéa Myhre ja Emil Gukild - «71 Grader Nord – Team»

  Truls Hovland ja Jarle Moheim - «Alt for Årdal»

  Anette Hoff - «Spillet»

  Mari Boine
  Foto: Ellinor Skartland / NRK
 • Háliidit guhkidit opšuvdnašiehtadusaid Riehpovuonas 

  Hámmerfeasttas lea ain doaivva ahte Riehpovutnii álggahuvvo sihke ruvkedoaibma ja ammoniáhkkabuvttadeapmi.

  Suohkandirektevra evttoha ahte politihkkárat guhkidit opšuvdnašiehtadusaid Nussiriin ja Horisont Energiin industriijaareálaid juogadeamis Márgohppi guovllus.

  Álgoálggus lei fitnodagain áigemearri dahkat šiehtadusaid máŋga jagi dás ovdal

 • Reagerer etter trusler mot sykehusdirektør

  Fylkesordfører i Finnmark, Hans-Jacob Bønå, reagerer etter at Altaposten slapp gjennom et innlegg i kommentarfeltet som i ettertid er politianmeldt av Finnmarkssykehuset.

  Direktøren i Finnmarkssykehuset skal ha blitt skjelt ut, og det skal ha blitt vist til Quisling og henrettelsen av han. Det skal også ha blitt brukt emojier som illustrerte pistol og død person, skriver IFinnmark.

  – Når det kommer sånne nyhetsoppslag, som det gjorde i denne saken, at Finnmarkssykehuset anmelder saken til politiet, så er jo det en sak som sprer seg til hele landet. Det igjen fører til en omdømmeproblematikk som vi her i Finnmark ikke er helt tjent med. Vi ønsker ikke å framstå slik, sier han

  Redaktør i Altaposten, Rolf Edmund Lund, sier dette til IFinnmark:

  – Hvis det er slik at han har følt seg trua, så er jo det selvfølgelig beklagelig.

  Hans-Jacob Bønå
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK