Hopp til innhold

50.000 kvadratkilometer land erklært som et område beskyttet av urfolk

Australske myndigheter tillater nå Anangu-folket å beskytte sine hellige steder, vegitasjon og dyreliv rundt Uluru-Kata Tjuta nasjonalpark.

Uluru

Uluru er tidligere kalt Ayers Rock og anses som et hellig fjell av australske urfolk. Nå er aboriginerne offisielt godtatt som beskyttere av et gigantisk område rundt fjellet.

Foto: TORSTEN BLACKWOOD / AFP

5 millioner hektar eller 50.000 km² Nordterritoriet i det sentrale Australia er erklært som et område beskyttet av urfolk.

Med dette får aboriginerne rett til å bevare steder som er vesentlige for deres kultur, opplyser den britiske avisen The Guardian.

Med dette har Australia 51 områder beskyttet av urfolk og disse dekker tilsammen 360.000 km² (36 millioner hectares), skriver nettstedet iolnews.

Til sammenligning har Norge et areal på 385.186 km². Norges største fylke, Finnmark, har et areal på 48.618 km².

En seremoni ble torsdag holdt i et fjerntliggende sted mellom Uluru og den vestaustralske grensen.

Seremonien markerte også at Anangu-folket vil få økonomisk støtte fra regjeringen til bevaringen av området i Uluru-Kata Tjuta nasjonalpark.

– Vi har et sterkt ønske om å lære de unge å vokte stedet på en skikkelig måte. De må komme seg ut dit for blant annet vite hvor vannhullene og andre viktige steder ligger, uttalte Janie Miama til nyhetsbyrået AAP.

I The Central Land Council mener de at det nye vernede området vil være med på å hjelpe Anangu-folket å bevare sin tradisjonelle kultur.

Korte nyheter

 • Gárttai buohccevissui go várjalii nissona sámevaši vuostá

  Klemet Anders Buljo lei ovttas Ann-Mari Pettersen Maggain ja eará gussiiguin jođus ruoktot heajain Álttás sotnabeaivvi čuovganeapmái, go muhtun almmái galgá leat dadjan rasisttalaš dadjamušaid sápmelaččaid birra Maggai.

  Klemet Anders Buljo galgá leat geahččalan jaskkodahttit albmá, juoidá maid álggus nagodii. Go vázzilii eret albmá luhtte, de galgá son leat rohkkáhan Buljo.

  – Fáhkkestaga hoigadii mu nu ahte gahččen vázzinravddas, ja nu doddjui čibbeskálžu, muitala Buljo NRK:i.

  Buljo soaitá šaddat čuohpadit čippi.

  Politiija áššáskuhttinovddasvástideaddji, Cecilie Evertsen, ii muital detáljaid dáhpáhusas, muhto duođašta NRK:i ahte politiijat ledje báikkis. Almmái lea váidojuvvon ja ášši dutkojuvvo.

  Klemet Anders Buljo på sykehuset
  Foto: Privat
 • Hilgu Muolkkuid elektrifiserema

  Les på norsk.

  Finnmárkku stuorradiggeáirras Guovddášbellodagas, Geir Adelsten Iversen, hilgu Muolkkuid elektrifiserema. Son oaivvilda ahte eai olat ráđđehusa eavttuid elektrifiseremii.

  – Mii geat dovdat Finnmárkku diehtit ahte ná stuorra elfápmohuksen ii dáhpáhuva 2030 ovdal. Danne lea dušše hilgut Muolkkuid elektrifiserema ja mearridit ahte doalahat gássafápmorusttega, dadjá Iversen.

  Son dadjá ahte Norgga váráiduhttinsihkarvuođa ferte sihkkarastit nationála fápmovuogádaga bokte, ovdal go Muolkkuid sáhttá elektrifiseret.

  – Stuorra bieggafápmohuksen ii leat čoavddus. Dat bilida dehálaš ealáhusaid Finnmárkkus.

  Geir Adelsten Iversen
  Foto: Simon Piera Paulsen / NRK
 • Avlyser elektrifiseringen av Melkøya

  Loga sámegillii.

  Finnmarks stortingsrepresentant for senterpartiet, Geir Adelsten Iversen, vil avlyse elektrifiseringen av Melkøya. Han mener regjeringens forutsetninger for elektrifiseringen ikke vil bli oppnådd.

  – Vi som kjenner Finnmark ser at en så stor kraftutbygging ikke kommer til å skje innen 2030. Derfor er det bare å avlyse elektrifiseringen av Melkøya og slå fast at gasskraftverket står, sier han.

  Han sier at Norge må sikre forsyningssikkerheten gjennom det nasjonale kraftsystem før Melkøya kan elektrifiseres.

  – Massiv utbygging av vindkraft er ikke veien å gå. Det vil ødelegge for viktige næringer i Finnmark.

  Geir Iversen (Sp) inne i stortingssalen. Iversen kommer fra Hasvik kommune i Finnmark.
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK