Hopp til innhold

10.000 laks døde under avlusing

10.000 laks døde sist uke under én enkeltstående avlusingsprosess i Tysfjord. Ifølge rapporten inntraff døden etter en stressituasjon hos laksen.

Avlusing tok livet av 10.000 laks i Tysfjord denne uken. Bildet er tatt under avlusing ved en annen

Avlusing tok livet av 10.000 laks i Tysfjord denne uken. Bildet er tatt under avlusing ved en annen anledning.

Foto: Viggo Vikholt

Under avlusing av et oppdrettsanlegg i Tysfjord denne uken døde 10.000 laks. Ifølge rapporten som Mattilsynet har fått fra oppdrettsselskapet Ellingsen Seafood dreier det seg om et uhell der den direkte årsaken ikke skal være kjemikaliebruk.

Daglig leder i Ellingsen Seafood, Line Ellingsen, forteller at etter endt behandling med hydrogenperoksid ble fisken stresset og søkte ned mot notbunnen der den døde.

– Der ble det så mye press på fisken at den døde. Og under den operasjonen mistet vi ca 10.000 fisk. Vi vet at det skjer tid om annet at det oppstår en stressituasjon som er uforklarlig. Det er gjerne helt på slutten av behandlingen hvor alt skal være greit.

Daglig leder i Ellingsen Seafood Line Ellingsen

Daglig leder i Ellingsen Seafood Line Ellingsen

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Normal situasjon igjen

Under avlusingen denne uken ble det benyttet presenning rundt merden hvori kjemikaliene blir pumpet. Line Ellingsen beklager hendelsen med laksedød, og understreker at situasjonen ved anlegget er på det normale igjen.

– Vi tar dette på største alvor. Det å ha en god lusebekjempelse og en plan for det er noe som vi setter høyt, og som vi etterstreber. Vi synes jo dette er veldig beklagelig. Vi har fått fjernet den døde fisken og rapportert til Mattilsynet som pålagt. Situasjonen er igjen på det normale, og den andre fisken i merden har det bra.

Mattilsynet følger opp

Etter det NRK erfarer var det 117.000 laks i den merden i lokaliteten "Bjørkvik" som ble behandlet. Mattilsynet bekrefter å ha fått rapport om hendelsen, og har ingen indikasjoner på at denne fiskedøden har skjedd grunnet for stor konsentrasjon av kjemikalier, opplyser Katrine Flostrand i Mattilsynet.

Katrine Flostrand

Katrine Flostrand, avdelingssjef i Mattilsynet region nord.

Foto: Mattilsynet

– De opplysningene vi har fått er at fisken ikke har dødd av hydrogenperoksid. Det er jo de opplysninger vi sitter inne med nå. Men Mattilsynet vil jo følge opp saken, og se konkret på hva som har skjedd i dette konkrete tilfellet.

– Ifølge de opplysningene jeg har fått har selskapet umiddelbart avbrutt avlusinga, og satte i gang en annen type avlusing for å gjøre det på en mere kontrollert måte. De har gått over til en annen type kjemisk behandling.

Ifølge Mattilsynet dreier den andre typen behandling seg om en kombinasjon av kjemikaliene Alphamax og Assasure.

Les ogsår: Markant økning av lakselus i Tysfjord

Fra kai på Drag i Tysfjord har disse konteinerne med lusemiddel blitt fraktet ut til oppdrettsanleg

Fra kaia på Drag i Tysfjord har rundt 20 konteinere med lusemiddel blitt fraktet ut til oppdrettsanleggene i fjorden denne uken.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tom verktøykasse

Viggo Vikholt, som er leder i Tysfjord Arbeiderparti sier i en kommentar at det er trasig at slikt skjer.

– Verktøykassa begynner å bli tom når det gjelder å få avluset, og departementet har advart mot bruk av kombinasjonsmetoder grunnet at de ikke vet den skadelige effekten av det i fjorden. Et godt alternativ er da lukket anlegg. Arbeiderparteiet i Tysfjord har vedtak på krav om lukkete anlegg på alle nye lokaliterter, og dette viser bare tydelig at vi har hatt rett i det vi har sagt. Det må ikke godtas økning i medikantbruk før de har full kontroll. Og såkalt sonedrift er også fåfengt. Av ti lokaliterer i Tysfjord er det for tiden bare fire i drift. Likevel får de problemer med lakselus.

Viggo Vikholt, leder i Tysfjord Ap

Viggo Vikholt, leder i Tysfjord Ap

Foto: Sander Andersen / NRK

Begge oppdrettsselskapene som opererer i Tysfjord har tidligere bestemt å tømme hele Tysfjorden for laks i et par måneder for å få bukt med luseproblematikken i fjorden. Les mer om det her: Truet av lus – tømmer en hel fjord

Korte nyheter

 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM
 • Båtsvatn fápmorusttegis lea alla uđasvárra

  Máŋga sajiin Davvi-Norggas lea leamaš alla uđasvárra dáid beivviid.

  Áigin ja su 19 bargoguoimmi barget doppe gos lea alla uđasvárra. Dál leat ožžon reaiddu man bidjet gitta sin bargobiktasiidda. Reaiddu galgá ohcat ja váruhit uđđasiin.

  – Lea ovtta mis máŋga sihkkarvuođadoaimmain. Bargit leat positiivva dása, go mii háliidat ahte galget leat oadjebasat barggus, dadjá AS Oscar Sundquist beaivválaš jođiheaddji Áigin Bakkehaug.

  Fitnodagas lea stašuvdna Mátta-Várjjagis ja dáid beivviid leat nannemin buođu mii gullá Båtsvatn fápmorusttegii, Nordlándda fylkkas.

  Dálvvet coahkku čáhci ja danin ferte fitnodaga bargat dan barggu dál, vaikko leage stuorra uđasvárra.

  Danin leat sis dál sihke doaibmabijut eastadit muohtauđđasiid fápmorusttegis ja AS Oscar Sundquist bargit leat oahppan maid galget bargat jos uđas manná.

  Les på norsk.

  Daglig leder i Oscar Sundquist AS, Áigin Bakkehaug
  Foto: Stian Hansen
 • Canada-buollaša dáidá bissehit sámi čuigiid Árktalaš dálveriemuin

  Árktalaš dálveriemut, Arctic Winter Games, álget dán sotnabeaivve Albertas, Canadas.

  Dán vahku lea leamaš bivval doppe gos dálveriemut lágiduvvojit, muhto dál dieđihit máŋga buolašgráda doppe. Maŋŋebárga dieđihit 32 buolašceahkki.

  Buollaša dáidá šaddat hástaleaddjin čuigiide.

  – Jos buolašta de eai lágiduvvo čuoigangilvvut. Mii eat sádde iežamet čuigiid gilvvohallat, vaikko maid lágideddjiid mearridit, lohká Team Sápmi jođiheaddji Ron Walter Knutsen.

  Knutsen dattetge sávvá ahte bivalda nu ahte lea vejolaš čađahit gilvvuid.

  Les på norsk.

  Arctic Winter Games 2023, skigutter tester løŧpene
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi 2023