Truet av lus – tømmer en hel fjord

En hel fjord i Nordland sliter med lakselus. Nå skal samtlig oppdrettsfisk fjernes og slaktes. – Lusepresset er økende, sier direktør i oppdrettsselskap.

Lakseoppdrett i Musken i Tysfjord

I en periode vil det bli stille ved oppdrettsanleggene i Tysfjord.

Foto: Harriet Aira / NRK

Oppdrettsselskapene som holder til i Tysfjord opplever et økt problem med lakselus. Nå må all oppdrettslaks slaktes for å få buks med problemet.

Nordlands rikeste mann

Direktør Inge Berg i Nordlaks AS.

Foto: NRK

– Vi kjører en vekseldrift på de ulike fjordene blant annet for å forhindre utvikling av lakselus. I Tysfjord tømmer vi våre lokaliteter i løpet av 2016, og holder det brakklagt frem til våren 2017, sier direktør Inge Berg i Nordlaks AS.

Etter det NRK kjenner til er det blitt brukt kjemikalier i et forsøk på å bekjempe spredningen av lakselus, uten at det har lyktes.

– Overvåking av lakselus viser at omfanget øker klart, og at lusa i noen tilfeller er blitt resistent mot den foretrukne behandlingsmetoden, skriver Havforskningsinstitutt på sine nettsider.

Lakselus

Det er denne parasitten oppdrettsselskapene i Tysfjord prøver å bekjempe.

Foto: NRK

Forventer resultater

Lakselusen vil spre seg raskt om kun den ene parten utfører et slikt prosjekt. Derfor har de to oppdrettsselskapene kommet til enighet om å gjøre dette sammen.

Line Ellingsen

Direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood AS.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

– Vi har planer om å brakklegge hele Tysfjorden i løpet av våren 2017. Ellingsen Seafood og Nordlaks har inngått et samarbeid om å brakklegge hele fjorden i 200 døgngrader. Det betyr omtrent to måneder, sier administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood AS.

Oppdrett

Oppdrettsfisken i Tysfjord er full av lus, nå skal de slaktes.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Brakklegging, planmessig og koordinert behandling på områdenivå, begrenset spredning av lus fra transport og slakterier forventes samlet sett å gi resultater. Mattilsynet forventer at dette blant annet vil føre til redusert antall behandlinger, bedre kontroll med lusenivået og redusert resistensutvikling. Samlet vil dette føre til et lavere smittepress mot villfisken, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Det er denne metoden som vil bli brukt i Tysfjord. Ifølge Inge Berg, administrerende direktør i Nordlaks, har selskapet gjort dette tidligere, med stor suksess.

– Vi har god erfaring av å gjøre dette i Gullesfjord og Øksfjord, og unngått å få påslag av lus når vi er tilbake.

– For et halvt år siden ble det laget en strategi for hvordan vi skal gjøre det. Brakklegging av store geografiske områder har hatt positiv effekt andre plasser, sier Line Ellingsen.

Ingen permitteringer

Det er per i dag ni oppdrettsanlegg i Tysfjord i Nordland, noe som vil si at mange har sin arbeidsplass på sjøen.

– Det skal i utgangspunktet ikke gå utover drift på anlegget. Vi har et par nye lokaliteter under etablering, hvor det er behov folk. Vi vet også at den perioden er tradisjonelt sett perioden med minst aktivitet på anleggene. Det å ha en rolig periode i februar, mars og april er ikke uvanlig, sier Ellingsen.

– De ansatte vil få tilbud om å jobbe på andre lokaliteter. I tillegg vil det være litt vedlikeholdsarbeid i Tysfjord, avslutter Berg.