Hopp til innhold

- NSR lider av beslutningsvegring

- NSR lider av beslutningsvegring, sier en harmdirrende visepresident Marianne Balto (Ap). Hun etterlyser klare meninger fra NSR om oljeutvinning i Goliat i Barentshavet.

Søker om fratredelse
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

GULDAL: - Hálidit orustahttit buot oljodoaimmaid

Mens Arbeiderpartiet (Ap) ville si ja utbygging og uvinning av olje i Goliat etter offshoreløsningen, så ville flertallet i Sametinget ikke ta standpunkt til dette spørsmålet før samiske rettigheter er utredet.

Bare Ap stemte i mot fellesforslaget fra Norske Samers Riksforbund (NSR), Åarjel Læstoe, Flyttsamelista og Árja.

– Virrer i alle retninger

Marianne Balto

Visepresident Marianne Balto (Ap)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fellesforslaget får visepresident Marianne Balto til å se rødt.


NSR virrer i alle politiske retninger i næringssaker der politiske beslutninger skal tas. Behandlingen av Goliat-saka i Sametinget, viser at NSR ofte er uten evne til å forholde seg til den virkelige verden, sier Balto.

– Vil stoppe all virksomhet

Etter hennes mening betyr flertallsvedtaket at all oljeaktivitet i Goliat feltet må stoppes inntil samiske rettighetsspørsmål er avklart.

– Flertallet gjømmer seg bak "rettighetsbegrepet". Det gjør NSR hver gang vanskelige beslutninger skal tas, sier Balto

Klemet Erland Hætta

Sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSRs saksordfører Klemet Erland Hætta avviser kritikken fra Balto, og mener at hun ikke har forstått flertallsvedtaket.

– Det er ikke sant at vi vil ha stopp i all oljeaktivet i Goliat. Rettighetsspørsmålet må avklares i konsultasjoner som Sametinget bør få med Olje- og energidepartementet i oljeutbyggingssaka. Her bør vi få klare svar hvilke rettigheter samer har i forbindelse med oljerikdommene i havet, sier Hætta.

Tre alternativer

Det er ENI Norge AS som planlegger å bygge ut og utvinne oljefeltet Goliat i Barentshavet utenfor kysten av Nord-Troms og Finnmark. Feltet ligger omlag 70 km nord for Sørøya. Tre ulike utbyggingsløsninger har vært vurdert.

Den ene løsningen er "offshoreløsningen". Dette betyr at utbyggingen, lagring og lasting av råolje skjer til havs ute på selve Goliat-feltet. Arbeiderpartiet og Sametingsrådet mener denne modellen vil gi minst negative virkninger for samiske interesser.

– Reindrifta vil i liten grad bli berørt hvis oljevirksomheten skjer etter offshoreløsningen, mener Balto.

Det andre alternativet er den såkalte "semi-løsningen", dvs flytende innretning med prosessering på feltet og eksport av olje i rør til land.

Tredje alternativ betyr direkte inlandføring fra havbunnsanlegg på feltet og prosesseringsanlegg med oljeterminal på land.

Uten mening

Flertallet i Sametinget ville ikke ta standpunkt til noen av alternativene før rettighetsspørsmålet er utredet og avklart.

– Vi gir fullmakt til sametingsrådet å ta standpunkt til dette når disse spørsmålene er avklart, sier Klemet Erland Hætta.

– Dette betyr at NSR og flertallet i Sametinget ikke har noen mening i oljeutvinningssaka. De vet godt hva Arbeiderpartiet og sametingsrådet mener. Når de gir oss fullmakter til å ta avgjørelse, hvorfor kan de da like godt ikke si at de støtter offshoremodellen slik vi gjør det, spør visepresident Marianne Balto.

Korte nyheter

 • Goddin Várggáin: Nisu giddagassii njeallje vahkku

  60- jahkásaš dievdu jámii maŋŋel go čukkohalai niibbiin Várggáin bearjadaga.

  Sotnabeaivve gáibiduvvui nissonii, gii lea áššáskuhtton áššis, njeallje vahkku giddagassii.

  Nisu gažaduvvui lávvordateahkeda. Son biehttala ráŋggáštussiva dáhpáhusa geažil, nu lea nissonolbmo bealušteaddji, advokáhtta Jonas Bernhard Herstad, dadjá NTB:i.

  Son lea áššáskuhtton roavva rumašvahágahttimis, mas jápmin čuovvumuššan, muhto politiijaadvokáhtta Ylva Helen Kvikstad, dadjá ahte áššáskuhttin sáhttá rievdadat.

  – Mii leat vuos álggahan dutkkalmasa, nu ahte mii bargat viidát ja leat rahpasat eanet hypotesaide, dadjá son.

  (©NTB)

  Drap i Vardø, krimteknikere på plass
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Vardø-knivstikkingen: Kvinne begjært fengslet i fire uker

  En mann i 60-årene døde etter å ha blitt knivstukket i Vardø fredag.

  Søndag ble kvinnen som er siktet i saken, begjært varetektsfengslet i fire uker.

  – Vi mener det er skjellig grunn til mistanke, og derfor har vi bedt om fire ukers varetekt hvorav to med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Ylva Helen Kvikstad til NTB.

  Kvinnen ble avhørt lørdag kveld. Hun nekter straffskyld for hendelsen, har kvinnens forsvarer, advokat Jonas Bernhard Herstad, opplyst til NTB.

  Hun er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men Kvikstad åpner for at siktelsen kan endres.

  – Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, så vi jobber bredt og er åpen for flere hypoteser, sier hun.

  (©NTB)

 • Ealáhusministtar Sápmi Business Conferenceii

  Les på norsk.

  Ealáhusministtar Jan Christian Vestre (Bb) searvá Sápmi Business Conferenceii Guovdageainnus.

  – Erenoamáš arena sámi ealáhushutkamii ja innovašuvdnii, dadjá Vestre.

  Stáhtaráđđi galgá muitalit ráđđehusa ealáhusovddidanpolitihka birra, mas earenoamážiid fokusere sámi ealáhusaid.

  Vestre searvá paneladigaštallamii sámi fitnodateaiggádiid vejolašvuođaid ja hástalusaid birra. Fáttát nugo movt kapitála ožžodit, geaidnu máilmmiviidosaš márkaniidda ja beaktilis fierpmát huksen ja vásáhuslonohallan leat guovddážis.

  Konferánsa álgá disdaga guovvamánu 27. beaivvi ja bistá guovvamánu 29. beaivái.

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte Noregs første vegkart for reiselivsnæringa.
  Foto: Sissel Rikheim / NRK