Hopp til innhold

- Mediene påførte nye overgrep

- Media påførte nye overgrep overfor jentene som ble utsatt for seksuelle overgrep i Kautokeino.

Det sier rektor ved ungdomsskolen i Kautokeino, Ellen J. Sara Eira. Hun fortalte på Finnmark Journalistlags debattmøte "Gikk pressen for langt i Kautokeino?" at de involverte jentene hadde det tøft.

- Mobbing, tårer og angst

Det begynte romjula 2005, da varaordføreren ble anmeldt for overgrep mot ei mindreårig jente. Og det fortsatte med en massiv og intens mediedekning.

- Intime detaljer og spekulasjoner i media gjorde at jentene var veldig utsatt. Det var både mobbing, tårer og angst, sier Eira.

Skolen valgte målrettet strategi å beskytte alle elevene, mens den massive mediestormen var på sitt verste.

- Den enorme mediafokuseringa ble en ekstra belastning for ofrene, sa Eira på møtet.

Kritiserte media

Panelet bestod av redaktørene Rolf Edmund Lund i Altaposten og Kåre M. Hansen i Finnmark Dagblad, ordfører Klemet Erland Hætta, politimester Arild Aaserød, Aslak Mienna fra mannsforeningen Dievddut, rektor ved Kautokeino ungdomsskole Ellen J. Sara Eira, psykolog Margrete Bals og Berit Louise Utsi.

Folkemøtet samlet cirka 30 personer, hvorav halvparten var journalister.

Sametingspresident Aili Keskitalo var også på debattmøtet. Hun kritiserte både aviser, radio og TV som valgte å gjengi svært intime detaljer fra rettssaken mot varaordføreren.

- Alvorlig overgrep

- Dette var et alvorlig overgrep mot jenta som var offer i saken, sa Keskitalo.

Presidenten fortalte til journalistene at denne type detaljer skremmer unge jenter for å anmelde nye overgrep.

Keskitalo fikk nesten 16 000 treff på internett, når hun skrev inn nøkkel-ordene "sex + Kautokeino".

- Det sier mye om den massive mediestormen, sier Keskitalo.

Kviet seg for å fortelle

Den detaljerte dekningen, spesielt rettssaken mot den tidligere varaordføreren, førte til at jentene kviet seg for å fortelle historiene sine til politiet. De fryktet at historiene kom i avisa.

Det sier politimester i Vest-Finnmark, Arild Aaserød.

- Det er ikke lett å få fornærmede til å forklare seg, og det ble ikke lettere av dette.

Guldal: Mediadigaštallan Guovdageainnus

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK