Hopp til innhold

Får ikke nattero på grunn av vindturbinene

I to uker fikk innbyggerne i Hervik nattero for vindturbinene i Tysvær vindpark. Nå er det på an igjen med «helikopterdur» døgnet rundt, til stor frustrasjon for naboene.

I forrige uke dukket den vedvarende duren opp igjen i Hervik, etter to ukers kvelds- og nattero. Hildegunn Flengstad forteller.

– Jeg og mannen min var ute på en kveldstur da vi hørte denne «helikopterduren». Vi lurte på når helikopteret skulle lande, men skjønte etter hvert at det måtte være vindturbinene som var i gang igjen.

Hildegunn Flengstad

Hildegunn Flengstad er frustrert over duren som ødelegger nettene i Hervik.

Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Noen dager senere fikk Flengstad en kopi av vedtaket gjort av NVE, og mistanken var bekreftet. Tre av de fem vindturbinene i Tysvær som ble nattestengt 23. februar, var satt i drift igjen. Seksjonssjef Anne Johanne Kråkenes i NVE forklarer.

– Tysvær vindpark har dokumentert at det ikke forekommer avvikende støy for disse vindturbinene.

Over grenseverdien

At det ikke forekommer avvikende støy er Hildegunn Flengstad sterkt tvilende til. Hun har selv gjennomført støymålinger ved huset sitt på godt over 50 desibel. Grensen er 45.

– Jeg gjorde flere målinger langt over 50 desibel. På flere steder i Hervik er det så høy støy at det ikke er akseptabelt å bo og leve i, sier Flengstad. Hun er også lokallagsleder i Motvind Tysvær, og har brukt en støymåler fra Støyforeningen i Oslo.

At innbyggerne i Hervik har målt støy på over 50 desibel trenger nødvendigvis ikke å bety at Tysvær vindpark bryter konsesjonen.

– Grenseverdien for støy på 45 desibel gjelder for en gjennomsnittlig støybelastning gjennom et år. Dette er i tråd med veilederen fra Miljødirektoratet, sier Kråkenes.

Måler ikke der støyen er verst

Ifølge Hildegunn Flengstad opplever ikke de nærmeste naboene til vindturbinene støyen på samme måte som de som bor lenger vekke.

– Lyden kan slå verre ut flere kilometer fra turbinene enn for de som bare bor 500 meter ifra.

Men når Tysvær vindpark leverer sine støymålinger til NVE, så trenger de ikke å måle der støyen er verst. Støyen måles oppe på fjellet ved turbinen.

Anne Johanne Kråkenes

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef NVE.

Foto: Stig Storheil / NVE

Også dette er i tråd med veilederen fra Miljødirektoratet, noe NVE har stilt krav om.

For å verifisere støyberegningene er det helt naturlig å tenke seg at støy enkelt kan måles ved for eksempel hus- eller hytteveggen. Det er dessverre ikke så enkelt. Slike målinger hos mottaker er krevende å gjennomføre, og vil nesten alltid være påvirket av vindsus og annen lokal støy, sier Kråkenes.

Hervik ved Tysvær vindpark

Nå er det slutt på natteroen igjen i Hervik.

Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Vil ha NVE på uanmeldt tilsyn

Hildegunn Flengstad reagerer sterkt på at vindkraftanlegget ikke trenger å måle der støyen er verst. Nå krever hun at NVE kommer på uanmeldt tilsyn.

– Vi ønsker at NVE tar oss på alvor. De må gå runden, og høre hvordan folk har det og hvor det mest støy. NVE kan ikke bare overse at det er så mange som er plaget av dette.

NVEs oppgave er å føre tilsyn med at Tysvær vindpark driftes i tråd med de tillatelsene de har fått.

– Vi har mange virkemidler i vårt tilsyn, og hvilke metoder vi til enhver tid bruker vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig.

Er det aktuelt å komme til bygdene som er rammet av støyen for å se og prate med folk?

– Det kan være aktuelt. Vi vil til enhver tid vurdere hvilke virkemidler som er hensiktsmessig. Vi tar dette på alvor og det var blant annet derfor at vi nattestengte fem av turbinene, avslutter Kråkenes.