Vil satse på sykkel, men savner enda større satsing

Det er satt av 24 millioner de neste fire årene på bedring av sykkelforholdene i Stavanger-distriktet. Men syklistene selv vil se en enda tøffere satsing.

Video Stavanger vil satse på sykkel

Stavanger-politikerne vil satse på sykkel.

Bjørg Tysdal Moe, sykkel

Skalg Omdal og Bjørg Tysdal Moe vil ha mer penger til sykkel.

Foto: Anders Fehn / NRK

Stavanger-politikerne vil ha flere bort fra bilen, og ut på sykkelsetet. Derfor vedtok de mandag en sykkelsatsing på nesten 24 millioner kroner på fire år.

Men prisen står derimot ikke i stil med politikernes ambisiøse planer.

– Vi kan doble det dersom staten bidrar, og da kan vi komme dobbelt så langt, sier varaordfører Bjørg Tysdal Moe til NRK, som samtidig lover mer penger til sykkel.

– Det er en prioriteringssak å satse på sykkel. Vil politikerne dette sterkt nok, så kommer pengene også, mener Skalg Omdal som er leder i Syklistenes landsforening Stavanger.

Vil være med å bidra

Knut Arild Hareide, buss

Knut Arild Hareide vil gi penger til sykkelsatsing i Stavanger-distriktet.

Foto: Samina Bruket / NRK

Både han og varaordføreren får støtte fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Vi har foreslått at hvis Stavanger, Sandnes og Sola velger å bruke en krone på sykkelsatsing, så ønsker jeg at staten skal komme med én krone til, sånn at det blir to kroner for hver krone som kommunen bruker på sykkel, sier leder for komiteen, Knut Arild Hareide.

Han kunne tenke seg at det ble satset ennå mer penger til sykkel av politikerne.

– Du får god helse, det er godt for miljøet og vi som samfunn tjener på det også. For hver person som sykler til jobben, så sparer vi samfunnet for 100 kroner per person hver eneste dag.

Må løse køutfordringene

Målet for Stavanger kommune er å få antallet som sykler til jobb opp fra 12 til 16 prosent.

Med store køutfordring i rushtidene som et resultat av et stadig økende press på vegnettet i regionen, mener KrF-politikeren at det også må vurderes alternativer til sykkel.

Han fikk selv oppleve rushtrafikken i Stavanger-regionen tirsdag.

– Akkurat i dag gikk det veldig greit i den retningen vi kjørte. Men jeg ser jo at køen som var i den andre retningen representerer at dette området har den største veksten i hele Norge, og at det medfører en køproblematikk.

– Derfor må det en positiv utbygging til. Det innebærer større kollektivsatsing og bybane. Det er veldig viktig, sier Hareide.

Viser til T-banesatsing i Oslo

Hallgeir Langeland sa tidligere tirsdag til NRK at han håpet å få drahjelp av KrF for å få til bybane i Stavanger og omegn.

Det er en drahjelp Hareide ønsker å gi.

– Bybane er klokt for hele Stavanger-regionen og satse på. Skal vi tenke langsiktig, i flere titalls år fremover, så er det viktig å satse på bybane.

– Da Oslo satset på T-bane for 50 år siden var de den minste byen i verden som hadde egen T-bane. Det var veldig fremtidsrettet, og de er særdeles glad for den i dag, avslutter han.