Hopp til innhold

Kraftig smell for boligbyggerne – Stavanger-regionen skiller seg ut

Global usikkerhet og skyhøye priser slår luften ut av nyboligsalget. Flere utbyggere er likevel optimister.

Utbygging Sølyst

NYE BOLIGER: Høye råvarepriser har ført til bråbrems i nye byggeprosjekter. Her fra Sølyst i Stavanger.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Torsdag slapp Boligprodusentene ferske tall om nye boliger i Norge, som viste en bråbrems i salg og igangsetting av nybygg.

Til tross for et betydelig fall igangsettinger og salg av nye boliger i Rogaland, går ikke utbyggere i Stavanger-regionen med på at aktiviteten er fallende.

Snarere tvert imot:

– Jeg tror Stavanger-regionen skiller seg ut fra andre områder i Norge, sier Øster Hus-direktør Arild Sie.

I en tid med lav arbeidsledighet og svært høye olje- og gasspriser, har ikke mannen som leder Rogalands største boligbygger merket samme trend som tilsvarende aktører andre steder i landet.

– Salget vårt er på nivå med fjoråret, og det samme gjelder igangsetting. Vi bygger uansett, sier Sie.

ROGALANDS STØRSTE: Arild Sie er administrerende direktør i Øster Hus. Han forteller om utfordringer med å få flyt i produksjonen av nye boliger på grunn av den globale leveringssituasjonen, men at både salg og igangsetting er på samme nivå som i fjor.

ROGALANDS STØRSTE: Arild Sie er administrerende direktør i Øster Hus. Han forteller om utfordringer knyttet til den globale leveringssituasjonen, men forsikrer om at både salg og igangsetting er på samme nivå som i fjor.

Foto: Øster hus

Les også: Kraftig nedgang i byggebransjen

– Ingen håndbrems på

I Rogaland har det blitt igangsatt 831 nye boliger i årets første seks måneder. Det tilsvarer et fall på 33 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2021.

Salget av nye boliger i første halvår er ned 20 prosent i Rogland sammenliknet med samme periode i fjor. Nasjonalt har ikke Boligprodusentene målt en lavere aktivitet siden finanskrisen i 2008 og 2009.

Roy Klungtvedt, markedssjef i Ineo Eiendom, forteller om et drøss med nye prosjekter i Stavanger og Sandnes. Ineo Eiendom bygger stort sett boliger for den eldre og etablerte delen av befolkningen, og har ikke merket noen nedgang i markedet.

– Hos oss er det god stemning og ingen håndbrems på, sier Klungtvedt.

Roy Klungtvedt, markedssjef i Ineo eiendom, foran et av de større byggeprosjektene til eiendomsutvikleren i Stavanger.

GOD STEMNING: Roy Klungtvedt i Ineo Eiendom gleder seg over at stålprisene har falt i det siste. Her fra Ineos boligprosjekt på Engøy i Stavanger.

Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Mens boligprisene i Oslo har økt med over 90 prosent de siste ti årene, har prisene økt med rundt 7 prosent i Stavanger-regionen i samme periode.

Derfor tror Odd-Are Njå i Base Bolig at markedet for nye boliger er langt fra mettet i Stavanger og omegn.

– Vi skilte oss ut i negativ retning da oljeprisen falt, men nå er situasjonen en annen, ettersom oljeprisen er høy og arbeidsledigheten lav. Lønnsnivået her i regionen er på nivå med Oslo, men prisnivået på boliger er langt under hovedstaden, sier Njå, som spår at Norges høyeste prisvekst vil komme i Stavanger-regionen fremover.

BRA ARBEIDSMARKED: Selv om rente, strøm og global uro påvirker markedet for nye boliger, forteller Odd-Are Njå i Base Bolig at det sterke arbeidsmarkedet i regionen bidrar til at nybyggsalget likevel går godt.

BRA ARBEIDSMARKED: Selv om rente, strøm og global uro påvirker markedet for nye boliger, forteller Odd-Are Njå i Base Bolig at det sterke arbeidsmarkedet i regionen bidrar til at nybyggsalget likevel går godt.

Foto: Base Bolig

Les også: Utbygger må trekke 77 boliger fra markedet

Ser mørke skyer i horisonten

Frank Skjæveland er daglig leder i Masiv Eiendom, og er ikke like positiv som de andre aktørene NRK snakker med. Masiv har hovedkontor på Kvernaland i Klepp kommune, og har merket tegn til nedgang i bransjen.

– Vi har mange eiendomsprosjekter. En del hadde vi tenkt å lansere før sommeren, men disse har vi holdt igjen. Vi skal prøve å lansere dem utover høsten, men det vil ta tid før vi er tilbake til normalen igjen, sier Skjæveland.

– I Stavanger virker det positivt og mange har prosjekter. Hva er grunnen til at det er annerledes for dere?

– Alle har det kjempetravelt akkurat nå. Vi må tenke litt lenger frem enn dagens dato, sier Skjæveland.

Han har merket at salget har avtatt, og forklarer det enkelt:

– Det har vært en enorm prisstigning på nybygg. Alt blir dyrere å bygge.

Markedet for byggevarer har vært svært uoversiktlig og preget av svingninger. Prisene for mange varer har steget kraftig gjennom det siste året, men har falt den siste tidene. Aktører som Maxbo og Optimera justerte prisene ned fra 1. august i år.