Hopp til innhold

Høyeste prisvekst siden 1988: Utbygger må trekke 77 boliger fra markedet

Prisene steg 5,7 prosent det siste året. Det viser tall fra SSB. For boligutbyggere får prisøkningen store konsekvenser.

Nordbolig, Katrine Aalstad

Katrine Aalstad, foran et av Nordboligs byggeprosjekter.

Foto: Frode Meskau / NRK

Katrine Aalstad, foran et av Nordboligs byggeprosjekter.

Foto: Frode Meskau / NRK

Prisene på varer øker. For mange begynner det nå å gjøre vondt. Utbyggerselskapet Nordbolig trekker 77 boliger fra markedet. De utsetter ytterligere 30 på grunn av økende priser på materiale.

– Det er hos oss et halvannet år med produksjon av boliger, forteller Katrine Aalstad i Nordbolig.

I morgentimene kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med ferske tall som viser at prisene i mai var 5,7 prosent høyere enn i fjor.

Norsk økonomi er inne i en ny fase. Det er krig og en god del andre utfordringer. Jeg tror mange vil oppleve KPI-tallet som noe overraskende. Det er et historisk høyt, sier direktør i SSB, Geir Axelsen.

Uten strømstøtten ville tallet vært på 7,7 prosent, opplyser Thomas von Brasch i SSB.

Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988.

Nordbolig har sett seg nødt til å prise opp boliger fordi kostnadene på materialer har blitt for høye. De sliter med å få solgt boliger.

– For trelast som er en av hovedinnsatsfaktorene hos oss, så er den jo oppe i 60 prosent på et drøyt år. Det tapet kan ikke vi bære alene, sier Aalstad.

Venter dobbel renteheving

Også kjerneinflasjonen øker. For mai er kjerneinflasjonen opp til 3,4 prosent. Kjerneinflasjonen er justert for strømpriser og priser på drivstoff.

Forsker Thomas von Brasch presenterte konjunkturtendensene for Norge under en pressekonferanse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Oslo torsdag.

OPP: Renta må opp, sier Thomas von Brasch, forsker i SSB.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Renta må opp. Arbeidsledigheten er rekordlav, og inflasjonen er rekordhøy, sier Thomas von Brasch i SSB.

Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur. Det tilsier en rask oppgang i renta i tiden framover. Sammen med dempede utsikter internasjonalt vil dette bremse veksten i Norge, skriver SSB.

Brasch tror at renten blir slik som Norges Bank har sagt. Det blir åtte hevinger av renta 2023. Han tror de vil skje raskere enn varslet.

– Norges Bank vil nok heve renten med 0,5 prosent i juni. Den vil nok forsette å heves framover til 2,5 prosent neste år.

Inflasjonen anslås nå til 4,7 prosent for året som helhet. En oppjustering på 1,4 prosentpoeng fra det SSB forutså i mars.

– Økonomien koker

Norges Bank har varslet ny renteheving fra dagens nivå på 0,75 prosent. Norges Bank kommer med ny rentebeslutning den 23. juni.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i mai.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank1, mener at sentralbanken er mer forsiktig enn nødvendig.

– Det koker i økonomien nå. Vi har behov for noe som demper aktiviteten.

Renta bør heves med et halvt prosentpoeng, mener Holvik, banken kan heller ta en pause og se hvilken effekt det gir på kronekursen og boligmarkedet.

–Da viser de at de tar inflasjonspresset på alvor, sier hun til NRK.

– Hvordan ser det neste året ut for forbrukerne?

– En må ta høyde for at prisene vil fortsette å stige, at renta på boliglånet vil øke, og at renteøkningene vil skape turbulens i aksjemarkedet.

Les også: Vedum gir ikkje bensinrabatt i sommar

Pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2022. Trygve Slagsvold Vedum.
Pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2022. Trygve Slagsvold Vedum.

Veksten på reallønn vil ta seg opp

SSBs sier at nordmenn vil få en nedgang i reallønn i år, Det likevel ikke bare negative nyheter for nordmenn, ifølge von Brasch.

– Reallønnsveksten vil ta seg opp i årene som kommer, sier forskeren.

Reallønn er den mengde varer og tjenester en lønnsmottaker kan kjøpe for sin lønn.

Matvarer på handlevogn på Nordby Supermarket i Sverige.

KPI: Viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Realboligprisen vil trolig falle

Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, opplyser von Brasch.

– Samlet sett anslås det en boligprisvekst på 5,8 prosent i år. Dette anslaget innebærer at boligprisene vil øke med 1 prosent gjennom resten av året, sier Thomas von Brasch.

Det blir trolig moderat boligprisvekst i årene framover. I 2021 økte boligprisene på årsbasis med hele 10,5 prosent, men veksttakten var avtakende gjennom året.

– Økt tilbud av boliger i kombinasjon med økte renter bidrar til å dempe boligprisveksten, slik at realboligprisene trolig faller litt i årene framover, sier Thomas von Brasch.

Hytte til salgs

BOLIG: SSB anslår at boligprisene vil øke med 1 prosent gjennom resten av året

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Inflasjonen kan ha nådd toppen

Det er flere forhold som tyder på at inflasjonsbølgen er på vei til å snu. Det forteller SSB-forsker Roger Hammersland.

– Ser vi på forventningene til inflasjonen om fem år ligger nært nivået fra februar 2021. Like før inflasjonen begynte å stige for alvor.

Prisene på råvarer steg etter den russiske invasjonen av Ukraina. Også prisene på energivarer faktisk fortsetter å stige. Det samme er ikke tilfelle for en del industrielle råvarer og edle metaller.

– I tillegg vil høye levekostnader kombinert med en omlegging av pengepolitikken bidra til å dempe etterspørselen i tiden som kommer, sier Hammersland.

AKTUELT NÅ