Hopp til innhold

Kraftig nedgang i byggebransjen

Ikke siden finanskrisen har det vært målt lavere salg i andre kvartal. Samtidig bygges det færre nye boliger.

Byggeplass

KRAFTIG NEDGANG: Nye tall viser en kraftig nedgang i nye boligprosjekter.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det har blitt en bråbrems av igangsetting og salg av nye boliger. Det viser boligstatistikken for nybygging som ble lagt frem i dag.

Boligprodusentene ved administrerende direktør Lars Jacob Hiim presenterte de svake tallene.

– Boligprodusentene har ikke målt lavere salg og igangsetting for juni måned siden vi begynte med månedlige registreringer i 2010, sier Hiim i en pressemelding.

Verste siden finanskrisen

Salget av nybygg har vært fallende siden 2021.

– Det er kun under finanskrisen i 2008 og 2009 at vi har målt lavere salg i andre kvartal.

Salget i andre kvartal i år er 29 prosent under fjoråret.

Første halvår sett under ett er også 19 prosent under første halvår i fjor. Det er oppført 11 363 boliger første halvår i år.

Les også Bråbrems i boligbyggingen

Administrerende direktør Roar Munkhaugen (t.h.) i Heimdal bolig

Færre nye byggeprosjekter

Det er igangsatt bygging av 31 prosent færre nye boliger i juni i år mot fjoråret.

– Vi tror selvfølgelig det henger sammen med de høye materialprisene, som har påvirket markedet lenge. Det er vanskelig å regne hjem prosjekter, det blir for dyrt å sette i gang. Man prøver også å skyve på eksisterende prosjekter, sier Hiim.

Lars Jacob Hiim

Administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene presenterte de svake tallene.

Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Han sier likevel man ser positive signaler når det gjelder at prisene på trevirke og stål er noe på vei ned. Likevel kan det ta tid før det gir utslag på verdikjeden.

Samtidig er igangsettingen relativt lik mellom årets og fjorårets når man ser andre kvartal under ett, og helt lik når man sammenligner første halvår.

– Gitt at man har en underdekning vil det ta tid å få opp igjen produksjonen hvis det endrer seg i markedssituasjonen.

Småhus faller mest

Rapporten tar for seg eneboliger, småhus og leiligheter, og måler antall boliger og produksjonsverdi i alle landets fylker. Og salget av nye boliger i juni er 38 prosent lavere enn for juni i fjor.

Eneboliger er 26 prosent under juni i fjor, småhus 43 prosent under og leiligheter er 41 prosent under.

– Småhus er dessverre en fallende kurve de siste årene. Den har hatt en vekst tidligere, men nå faller den ganske klart. Det er et typisk segment rundt storbyene for småbarnsfamilier og andre som ønsker litt mer plass. Det er et segment det er stort ønske om i markedet, sier Hiim på en pressekonferanse.

Hiim frykter at salget vil forbli lavt utover 2022. Han tror konsekvensene kan bli alvorlige på lengre sikt.

Les også Må trekke 77 boligprosjekter

Nordbolig, Katrine Aalstad

Oppjusterer boligbehovet

Samtidig har de oppjustert behovet for å oppføre nye boliger med 3000, til 29.384 boliger i året.

– Fremover er vi urolige for boligforsyningen, sysselsettingen, og de som trenger boliger, sier Hiim.

Nå oppfordrer han til fortgang i behandlingen av regulerings- og byggesaker.

– Oslo har tradisjonelt hatt underdekning. Det som er interessant er at du får underdekning også rundt Oslo. Østfold, Telemark, selv i Agder. Det kan føre til prispress og et enda trangere boligmarked, sier Hiim.

Også færre fritidsboliger

Det selges og bygges også færre nye fritidsboliger i år.

Salget av nye fritidsboliger i første halvår i år er 57 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Ser man siste tolvmånedersperiode under ett, er salget av nye fritidsboliger 48 prosent lavere enn forrige periode.

Samtidig er det påbegynt 14 prosent flere fritidsboliger siste tolvmånedersperiode sammenlignet med forrige.

AKTUELT NÅ