Her jobber sykepleierne 13-timersvakter

Bryneheimen vil innføre maratonvakter på 13 timer for å få nok kvalifiserte folk på jobb i helgene. På Vea sykehjem på Karmøy fungerer langvaktene godt, men på Bryne splitter de både fagforeninger og ansatte.

Han jobber 13 timer lange vakter på Vea Sykehjem på Karmøy. Harald Strømmen er sykepleier og trives godt med ordningen. Ordningen med lange vakter har vart i godt og vel ett år og har fått positiv respons.

VIDEO: På Vea sykehjem på Karmøy fungerer langvaktene godt, men på Bryne splitter de både fagforeninger og ansatte.

– Pasientene får kjente folk på arbeid, og kollegeren får kjente folk å samarbeide med, sier Rakel Oline Obrestad, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Time kommune, til NRK.

Jærbladet skriver i dag at Time kommune skal teste ut 13 timer lange vakter på sykehjemmet Bryneheimen. Forslaget det jobbes ut fra nå, er fire dager på jobb og ei uke fri etterpå.

Lange vakter med langfri etterpå

Etter nyttår skal alle de ansatte få si sin mening, og på den måten skal ledelsen ved sykehjemmet finne ut hvem som har lyst til å være med på forsøket, skriver avisa.

Lange vakter med påfølgende langfri kalles ofte nordsjøturnus etter den arbeidstidsordninga mange offshoreansatte har i dag: To uker på jobb, og fire uker fri. Flere har tatt til orde for at en lignende ordning bør innføres i helsevesenet, men skepsisen er også stor.

Bryneheimen vil innføre maratonvakter - på 13 timer- for å få nok kvalifiserte folk på jobb i helgene.

VIDEO: Bryneheimen vil innføre maratonvakter - på 13 timer- for å få nok kvalifiserte folk på jobb i helgene.

Sykepleierforbundet og Delta: – Ja

Rakel Olene Obrestad

Rakel Olene Obrestad tror 13 timer lange vakter kan være bra sykepleierne og pasientene.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK
Jarle Hagen

Jarle Hagen.

Foto: Ingvill Bjorland / NRK

Obrestad beskriver en hverdag med mange småstillinger, ledige vakter og for liten samla kompetanse blant dem som er på jobb. Lenger arbeidsdager kan bøte på dette, tror hun – sjøl om det ikke passer for alle.

Også arbeidstakerorganisasjonen Delta er positiv.

– Nyutdanna skal få tilbud om større stillinger, noe som igjen sikrer bedre pensjoner. Lange vakter gir også større valgfrihet. I tillegg ser vi dette som et rekrutteringstiltak, sier Elisabeth B. Salte i arbeidstakerorganisasjonen Delta til Jærbladet.

Fagforbundet: – Vi føler oss litt lurt

Mens både Delta og Norsk Sykepleierforbund ønsker forsøket velkommen, er Fagforbundet i Time mer skeptisk. Nasjonalt frykter Fagforbundet at nordsjøturnuser i helsevesenet kan føre til flere syke og uføre

– Å gå så lange vakter kan gå utover kvaliteten på arbeidet, sier Jarle Hagen, Fagforbundet-leder i Time kommune, og peker på at de ansatte tross alt skal håndtere medisiner.

Han sier også at de fikk forståelsen av at spørsmålet skulle opp i kommunestyret i Time – 10. desember – før det kunne vedtas endelig. I stedet ble det avgjort i administrasjonsutvalget i november.

– Vi føles oss litt lurt. En så viktig sak burde blitt behandla politisk, mener han.