Hopp til innhold

Sykefraværet øker i kommunene

I landets ti mest befolka kommuner er over 9000 syke og er dermed hjemme fra jobb – hver dag. Dette koster samfunnet fem milliarder kroner i året, ifølge KS.

 Torhild Enoksen er styrer i Bekketunet barnehage i Stavanger.

Torhild Enoksen er styrer i Bekketunet barnehage i Stavanger.

Foto: Marte Skodje / NRK

– Det er et tungt yrke. Vi blir syke av det, sier Torhild Enoksen.

Enoksen har jobbet i barnehage i over tretti år, og sammen med de ansatte på Bekketunet i Stavanger har hun ansvaret for 216 barn.

– Hvorfor blir en så ofte syk når en jobber i barnehage?

– Det skyldes effektivisering. Vi skal klare mer på mindre ressurser, svarer hun.

Sykefraværet blant ansatte i åtte av ti storkommuner øker. For fem år siden var fraværet blant de ansatte i Stavanger kommune 7,9 prosent. I dag er fraværet 9,7 prosent.

Tallene omfatter både egenmeldt og legemeldt sykefravær.

– Det er veldig dyrt for kommunen og bære et så høyt sykefravær. Det har ikke vært så høyt som det er nå på over ti år i Stavanger kommune, sier Kari Nessa Nortun som er kommunalråd og gruppeleder for Ap Stavanger.

Kari Nessa Nordtun er Stavanger Aps ordførerkandidat til valget neste år.

Kari Nessa Nordtun er Stavanger Aps ordførerkandidat til valget neste år.

Foto: Marte Skodje / NRK

Rammeplan, handlingsplan, satsing på matte ...

Fallende oljepris har krevd stor omstilling på Vestlandet.

De tre siste årene har Stavanger kommune omstilt for nærmere 400 millioner kroner.

Eldreomsorg, skole og barnehage har måttet ta sin del av endringen.

– Smertegrensen er nådd, sier Tove Erna Belland, styrer i Jåttå barnehage.

Tove Erna Belland er styrer i Jåttå barnehage i Stavanger.

Tove Erna Belland er styrer i Jåttå barnehage i Stavanger.

Foto: Marte Skodje / NRK

Belland forteller at handlingsrommet oppleves mindre. Hun mener politikerne stiller altfor store krav til innhold og læring i barnehagen, uten at det blir tilført ekstra ressurser til å utføre jobben.

– Å jobbe i barnehage er egentlig en helt fantastisk jobb. Vi vil så mye, men vi har mindre tid til å utføre de jobbene vi skal gjøre nå enn vi hadde før, sier Belland.

Nessa Nordtun tror kommunens omstilling gir utslag i at folk opplever å ikke ha det like godt på jobb. Hun frykter kommuneansatte blir presset så mye at de blir syke og er hjemme.

– Jeg tror grunnen til at sykefraværet øker er at kommunen har gjennomgått kutt på opptil 400 millioner kroner, og jeg frykter at det nå gir utslag i økt sykefravær, sier Nessa Nordtun.

– Hva mener du en bør gjøre?

– For å snu trenden så må vi hente penger fra andre satsinger som er kjekt å ha, men som vi ikke ha i en kommune. Vi må øke grunnbemanningen på sykehjemmene, i hjemmehjelpen og i barnehagene, svarer Nessa Nordtun.

– Handler om holdninger og kultur

Ifølge KS, kommunesektorens organisasjon har sykefraværet de ti siste årene holdt et stabilt nivå med en svak økning i de seneste årene.

Sykefraværet i de ti største kommunene (se tabell) koster samfunnet omtrent fem milliarder kroner i året, ifølge anslag fra KS. Kostnadene fordeles omtrent likt mellom staten og arbeidsgiverne. Dette er verdien av det arbeidet som ikke blir utført når en ansatt er syk. Verdien av arbeidet er definert å være lik det arbeidsgiver betaler for arbeidet (lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon).

I fjor ble det utbetalt nesten 34 milliarder i sykepenger til norske arbeidstakere, viser tall fra NAV. Dette er statens utgifter. Arbeidsgivere bærer også en kostnad ved sykmeldinger.

Ledere av IKT-enheter, menige og befal med sersjant grad er de yrkesgruppene som i dag har lavest legemeldt sykefravær, viser tall fra NAV.

Trenden med høyt fravær er verst innenfor omsorgssektoren.

Rådmann i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, har liten tro på at effektivisering er årsak til økt sykefravær.

– Nei, det blir for enkelt. Jeg har ingen indikasjon på at det er effektiviseringen i seg selv som på mange måter har bidratt til økt sykefravær. Det er mange virksomheter i Norge som har effektivisert mye tøffere enn kommunene og det er ikke slått ut på sykefraværet der, sier han.

Per Kristian Vareide er rådmann i Stavanger kommune.

Per Kristian Vareide er rådmann i Stavanger kommune.

Foto: Marte Skodje / NRK

Vareide mener dette til syvende og sist handler om holdninger og kultur i arbeidslivet.

– Veldig mye av sykefraværet har ingenting med den enkeltes arbeidsplass å gjøre, men med den enkelte og samfunnsutviklingen å gjøre. Derfor er det vanskelig for en kommune å gjøre noe med, sier Vareide.