NRK Meny
Normal

Taper millioner på sengeplass-ordning

Ordningen med «øyeblikkelig hjelp»-senger i kommunene skulle gi Stavanger universitetssjukehus færre pasienter. Så langt ser de ikke effekten, og taper millioner.

stavanger universitetssjukehus

Det er tatt ut 64 millioner fra SUS-budsjettet som går til sengeplasser i kommunene. Pasientstrømmen er nærmest like stor.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er oppretta for å avlaste sykehusene, men vi har foreløpig ikke sett noe knekk på kurven av innleggelser på vårt sykehus, sier fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus, Sverre Uhlving.

Sverre Uhlving

Sverr Uhlving er fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Lise Andreassen Hagir

Flere kommuner i Rogaland er allerede i gang med tilbud om døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Dette er for pasienter som brått blir så dårlige at de ikke kan være hjemme, men ikke så dårlige at de må på sjukehus.

Penger er fratatt landets sykehus, og gitt til kommunene.

– 64 millioner er tatt ut av vårt budsjett for at kommunene i området skal overta pasienter som tidligere skulle kommet til oss. Det tilsvarer 40 sengeplasser som er flytta fra sykehus til kommunene, sier Uhlving.

– Så langt har det ikke vært en suksess. Basert på antall innleggelser til sykehuset, har ikke ordningen hatt noe effekt, sier han.

Per Haarr

Per Haarr er direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Fått penger – oppretta halvparten

Likevel – noen kommuner har ikke brukt alle pengene til å opprette sengeplasser.

På et styremøte i Helse Stavanger sist uke ble Stavanger kommune trukket fram som en av kommunene som henger etter. Kommunen har bare oppretta rundt halvparten av sengene de har fått penger til.

– Vi bruker ikke alle pengene fra staten på dette tilbudet, men så fort det er behov for plassene, skal vi bruke penger på dette. Vi utvider når det trengs, sier direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr.

Pasienter som ikke trenger avansert sykehusbehandling, men god omsorg, observasjon og enkel behandling, kan få det vel så bra på en slik avdeling...

Lege Kåre Øygarden

Finansieringsordningen ble i år endret nasjonalt, og dermed er pengene blitt del av rammetilskuddet til kommunene, og er ikke lenger øremerka.

I Stavanger er det åtte sengeplasser, blant annet på Stokka sykehjem, men fra årsskiftet økes det til ni. Ifølge beregninger burde det imidlertid vært 15 sengeplasser.

– Vi har hatt tilgjengelige senger i stor grad. Ingen pasienter er avvist på grunn av at vi ikke har hatt nok senger, sier Haarr.

Åpnet for fullt på Jæren

På Jæren ble det for to år siden oppretta en egen avdeling med «øyeblikkelig hjelp»-senger på Kleppheimen. Tilbudet var ett av de første i landet, og er et samarbeid mellom Sandnes, Gjesdal, Time og Klepp kommuner. I løpet av det første året hadde det spart 500 pasienter for sykehusopphold.

Øyeblikkelig Hjelp Jæren

På Jæren øyeblikkelig hjelp er det 12 sengeplasser. Pasienter som innlegges her har strengt tatt ikke behov for å være på sykehus.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Vi tenkte at det var lurt å åpne i fullskala helt fra starten, selv om dette medfører en fare for økte ressurser, sier faglig ansvarlig og lege, Kåre Øygarden, og forteller at belegget per nå er på rundt 60 prosent.

Fastleger er avgjørende for suksess. Det er de som står med valget om å sende pasientene direkte til sykehus eller til sengeplassene i kommunene.

Kåre Øygarden

Lege Kåre Øygarden ved Øyeblikkelig Hjelp Jæren taler varmt om ordningen, men mener fastlegene er en nøkkel for å få det til å fungere.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Fastleger og legevaktleger må kjenne godt til tilbudet. Pasienter som ikke trenger avansert sykehusbehandling, men god omsorg, observasjon og enkel behandling, kan få det vel så bra på en slik avdeling, sier Øygarden.

Fra årsskiftet 2015/2016 skal alle kommuner ha et tilbud på plass.