Disse tre vil ha nytt sykehus på Ullandhaug

Lokaliseringsdebatten går mot slutten, og avgjørelsen skal komme før jul. Noen aktører advarer mot å velge andre løsninger enn Ullandhaug, mens andre sverger til Våland.

Sykehus-lokalisering på Ullandhaug eller Våland

Denne troikaen, Harald Minge, Marit Boyesen og Ole Ringdal, vil ha det nye sykehuset plassert på Ullandhaug.

– Vi hilser sykehuset velkommen på Ullandhaug. Det vi legger vekt på er utvikling av kunnskapsbyen Stavanger.

Det sier Marit Boyesen, som er rektor ved Universitet i Stavanger.

Det gamle sykehuset på Våland er sprengt og slitt. En rapport viser at flertallet blant de ansatte ønsker å bygge nytt på Ullandhaug.

Les også: Vil legge skinner over Ullandhaug

Konseptrapporten viser at som nærmeste nabo til Universitetet er det billigst og raskest å bygge på Ullandhaug, og plass nok til å vokse inn i framtiden.

Fremtidens stavanger universitetssykehus, Ullandhaug-alternativet

Slik ser arkitektene for seg et nytt sykehus på Ullandhaug.

Nye muligheter

– For første gang så har vi altså muligheten for å bygge en næringsklynge helt fra grunnen av. Universitet, sykehus, forskningsinstitusjonene og tilstøtende næringer. Vi har naturgitte forutsetninger når det gjelder helse. Helse blir en viktig næring fremover. Nå trenger vi se nye muligheter. Disse ligger her på Ullandhaug.

Slik argumenter direktøren i Stavanger Næringsforening, Harald Minge for Ullandhaug-alternativet. Han er ikke den eneste.

Les også: Dette kan bli det nye sykehuset i Stavanger

– For regionen tror jeg det er nødvendig. Det vil bringe oss videre ut av oljeavhengigheten og over i et bredere næringsgrunnlag, sier Ole Ringdal, som er administrerende direktør i IRIS.

Dårlig infrastruktur

Innvendingen mot nytt sykehus på Ullandhaug er dårlig utbygd infrastruktur.

– Våland var og midt på landet da vi bygget sykehus der. Dette er sentralt, mener Minge.

Stavanger universitetssykehus, Våland

Fordelene ved å bygge ut det eksisterende sykehuset på Våland er tilgjengeligheten.

UIS-rektor Boyesen følger opp:

– Du kan gå til Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, så ser du at sykehus og universitet gjerne bygges integrert, eller i hvert fall veldig nær hverandre. Det må jo være noe de har forstått, som vi også må kunne ta etter.

Les også: Arkitekten er svak for Ullandhaug

I løpet av høsten avgjør Helse Stavanger og Helse Vest lokaliseringen av sykehuset til åtte milliarder, før helseministeren sier sitt.

Dobbeltspor og bussvei i nærheten

– Vi må gjøre store grep med infrastrukturen for å komme oss opp dit. En plassering på Våland løser mange av de utfordringene ved å ha dobbeltsporet og bussvei i nærheten.

Christian Wedler, Fremskrittsparti-politiker i Stavanger bystyre, vil beholde sykehuset på Våland.

Christian Wedler

Christian Wedler, Fremskrittspartiet, vil plassere det nye sykehuset på den eksisterende tomten på Våland.

Foto: NRK

– Det finnes mange argumenter for at sykehuset bør ha nær tilknytning til universitetet, særlig hvis det blir et medisinsk fakultet, men da er det selvfølgelig enklere å bygge det medisinske fakultet på Våland, fremfor å flytte hele sykehuset opp til Ullandhaug, sier Wedler.

Kollektivtransport

Frp-politikeren peker på at det også på Våland finnes muligheter for næringsutvikling. Blant annet ved at store næringsarealer kan utløses ned mot Paradis.

Wedler legger stor vekt på tilgangen til kollektivtransport på Våland.

– Det er jo litt trist at Fremskrittspartiet skal være den eneste fanebæreren for Vålands-alternativet når det kommer til kollektiv. Det er klart at det blir enormt dyrt hvis denne regionen skal bygge infrastruktur til Ullandhaug, sier Wedler