Dette kan bli det nye sykehuset i Stavanger

Skissene for de tre tomtealternativene ble lagt fram onsdag. Allerede til høsten skal Helse Stavanger bestemme hvor det nye sykehuset skal plasseres.

Beslutningen om hvor det nye sykehuset skal bygges skal Helse Stavanger ta til høsten. I den første fasen skal det investeres rundt åtte milliarder kroner i nybygg.

De tre alternativene for lokalisering er Våland i Stavanger, der sykehuset ligger i dag, universitetsområdet på Ullandhaug eller på Stokka i Sandnes.

Les også: Trongt om plassen på sjukehuset – eldrebølgja kan vera ein årsak

Les også: Private kan få bygge nytt sykehus i Stavanger

Konseptrapporten med skisser av de ulike alternativene ble lagt fram onsdag. Det er utarbeidet av arkitekt- og ingeniørgruppen Nordic COWI.

Fremtidens stavanger universitetssykehus, Ullandhaug-alternativet

Dette er skissen av det fremtidige Stavanger Universitetssykehus dersom det blir plassert på Ullandhaug.

Viktig milepæl

Administrerende direktør ved Stavanger Universitetssykehus Inger Cathrine Bryne sier at konseptrapporten representerer en viktig milepæl.

– Vi er absolutt ikke i mål ennå. Utfordringene er mange og det vil helt sikkert dukke opp nye. Men prosjektet bringer nå oss og de eksterne høringsinstansene inn i en fase der valgene blir konkrete: Hvordan og hvor bruker vi best og mest fornuftig 8 milliarder kroner på et første byggetrinn for regionens nye universitetssykehus.

Inger Cathrine Bryne

Administrerende direktør ved Stavanger Universitetssykehus Inger Cathrine Bryne sier at konseptrapporten representerer en viktig milepæl.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Prosjektleder og arkitekt i Nordic COWI, Johannes Eggen sier det ikke er så vanskelig å liste opp kravene og ønskene man har til et nytt sykehus.

– For eksempel at et sykehus må møte befolkningens behov. Altså må sykehuset ha kvalitet i alt og ett. Det må være fleksibelt, robust og bygge på den kulturen og de verdiene som denne regionen vil kjenne seg igjen i … og mye, mye mer, sier Eggen.

Les også: Lokalpolitikerne vil ikke overlate valget av sykehusplassering til staten

H og V vil ha Ullandhaug

Blant politikerne i Stavanger har både Høyre og Venstre markert at de ønsker at det nye sykehuset skal plasseres på Ullandhaug. Stavanger bystyre skal og si sin mening om valget av sykehuslokalisering til høsten.

Fremtidens Stavanger universitetssykehus, alternativet på Stokka i Sandnes

Dette er skissen av det fremtidige Stavanger Universitetssykehus dersom det blir plassert på Stokka i Sandnes.

En konsekvensutredning som er gjennomført av Stavanger kommune konkluderer med at det gir best byutvikling om sykehuset blir værende på Våland.

Les også: Helse Stavanger skal spare inn 44,6 millioner kroner

Les også: Blir dette den nye sykehustomten?

Fram til i høst er det fire alternative utbyggingsløsninger som skal utredes:

  • Det såkalte null-alternativet, som er renovering av nåværende sykehusbygg.
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på ny tomt.
  • Utbygging på Våland i et første byggetrinn til 2025 og skissering av videre byggetrinn til 2040
  • Nytt sykehus på ny tomt. Utbygging i ett byggetrinn.

Etter konseptrapporten som ble lagt fram onsdag, skal det utarbeides en konseptvalgsrapport. Så skal administrerende direktør legge fram sin anbefaling. Den skal styrebehandles i Helse Stavanger HF, og deretter i Helse Vest RHF. Det nye Stavanger Universitetssykehus vil tidligst stå ferdig i 2023.