NRK Meny
Normal

Stavanger kommune vil ha med gårdeierne i utformingen av sentrum

Et eget samarbeidsprosjekt skal drifte samarbeidet mellom det offentlige og private aktører i den fremtidige utviklingen av byen.

Kanal i Klubbgata

Et eget samarbeidsprosjekt skal drifte samarbeidet mellom det offentlige og private aktører i den fremtidige utviklingen av Stavanger sentrum.

Foto: LINK Arkitektur AS og Alliance arkitekter AS.

– I sentrumsplanen er det en god del virkemidler som det egentlig ikke er noens ansvar å følge opp alene. Da skjer ofte det at det ikke blir fulgt opp. Nå gjør Stavanger et grep som er nytt i norsk sammenheng, sier Kristin Gustavsen.

Hun er prosjektleder for det nye samarbeidet mellom Stavanger kommune og de private utbyggerne.

Kristin Gustavsen

Ordfører Christine Sagen Helgø (til venstre) og prosjektleder Kristin Gustavsen skal sørge for at det offentlige og private aktører samarbeider om utviklingen av Stavanger sentrum

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Tirsdag ble de nye planene for Stavager sentrum presentert for politikerne. Planene innebærer blant annet flere og høyere bygg grøntområder og bystrand. Dessuten skal opptil 6000 nye boliger og 24.000 arbeidsplasser på plass i sentrum.

Jobbe sammen

Det er Stavanger kommune, Stavanger sentrum AS, Grønn by og Urban Sjøfront som deltar i samarbeidsprosjektet.

– Det er såpass store grep at de kreftene må slå seg sammen og jobbe sammen. De har jo mange overlappende virkeområder i dag, og ved å jobbe enda tettere sammen, kan vi få gjennomført mer, sier Gustavsen.

Sentrumsplanen blir nå politisk behandlet før den legges ut på høring. Gårdeierne utgjør en viktig gruppe når det gjelder sentrumsutviklingen.

Gå til forsiden

Forslag til ny sentrumsplan

Holmen mot vest

Forslag til ny sentrumsplan

7 bilder

  – De private har myndighet blant annet over utleielokalene i første etasje. De har et stort ansvar for hva man ønske å tilby de som vil bo, arbeide i eller besøke sentrum. De har og ansvar for å utvikle prosjektene sine slik at de blir i tråd med de visjonene og strategiene som sentrumsplanen legger opp til, mener Gustavsen.

  Mer aktivitet

  – Dette skal ikke være kommunens plan. Dette skal være byens plan, og gårdeierne og de som er aktører i sentrum er veldig viktige å ha med i denne prosessen.

  Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø inviterte onsdag morgen gårdeiere i Stavanger sentrum til frokostmøte.

  – Vi har på dette møtet sagt at vi ber dem komme med innspill til den nye sentrumsplanen, sier Sagen Helgø.

  Under møtet onsdag ble det blant annet presentert planer fra investorer om å bygge et 26 etasjer høyt bygg i Stavanger sentrum. Ordføreren sier hun vil komme tilbake til akkurat det prosjektet.

  – Sentrumsplanen legger opp til at selve det historiske sentrum er verneverdig, men at vi ønsker flere og større bygninger i randsonen. Det er for å tilrettelegge for mange flere arbeidsplasser i sentrum, flere boliger, mer handel og mer aktivitet, sier Sagen Helgø.