Hopp til innhold

Bli med inn i nye Stavanger sentrum

I dag ble forslag til det nye Stavanger sentrum presentert. Her kan du få sniktitte inn i framtiden.

Ordføreren fikk en virtuell omvisning.

Ordfører Christine Sagen Helgø fikk mulighet til å se de nye planene med virtuelle briller. Foto: Johan Mihle Laugaland.

Det er over 20 år siden Stavanger fikk sin egen plan for hvordan sentrum skulle utvikles.

Den nye planen legger vekt på å gi Stavanger sentrum en tydelig posisjon som regionsenter og vekstmotor.

I planen legges det opp til urbanisering, fortetting og boliger. Det åpnes for mellom 3000-6000 nye boliger, og mellom 12.000-24.000 arbeidsplasser i sentrum.

Mål: Regionens bysenter

Madlaveien

Madlaveien trekkes fram som en viktig sentrumsgate som skal styrkes.

Foto: Illustrasjon/Stavanger kommune

Det er 20 år siden sist kommunen var gjennom en lignende prosess, og bakgrunnen for arbeidet er at kommunen, fylket og staten ønsker å styrke bysentrene.

Gjennom de nye planene legges det opp til økt fortetting av boliger og arbeidsplasser i sentrum. Det er i de sentrale bygatene at tyngdepunktet for boliger, arbeidsplasser og handel skal være.

En gå-vennlig by i gater og byrom, er sentralt i planene. På samme tid skal også den historiske identiteten ivaretas.

I forslaget skal det legges til rette for et godt hovednett for gående, samt et mer sammenhengende sykkelnett. Med tanke på parkering skal de store anleggene få ny plassering.

Holmen mot vest
Foto: Illustrasjon/Stavanger kommune

Ønsker sentrumsfornyelse

Planen skal gi nye rammer for sentrumsfornyelse, og sikre Stavanger sentrums regionale posisjon.

På bakgrunn av dette er det nå en høyere utnyttelse av arealene i sentrum. Det stilles i planen mer fleksible krav til utearealer.

Det er et ønske at viktige områder i byen, som Madlaveien, Lagårdsveien, Løkkeveien, Bergelandsveien og Klubbgata, styrkes, heter det i planen.

Klubbgata mot Jorenholmen

Ulike deler av sentrum skal knyttes sammen. Klubbgata er ei av sentrumsgatene som skal styrkes, ifølge planen.

Foto: Illustrasjon/Stavanger kommune

Havnefronten (Holmen, Jorenholmen, Fiskepiren og Bekhuskaien) trekkes fram som et viktig område. Selve knutepunktet for kollektivtrafikken, Stavanger stasjon, er et av stedene som bør oppgraderes, ifølge planen.

Levende førsteetasjer

Gjennom planen er ønsket å gi byen nye byrom, sikre tilgangen til sjøen og sikre barns møteplasser. For å få til dette er det lagt til rette for nye byrom.

  • Langs havnefronten
  • Pocket parks
  • Kvartalslekeplasser

Det legges opp til å utnytte høyden, og tilrettelegge for uterom på tak.

Det er et ønske at bylivet i sentrumsgatene styrkes. Derfor har planen krav om åpne og publikumsvennlige fasader i utvalgte gater.

Hele planen kan leses på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Etter den politiske behandlingen 26.april legges planen ut på høring.