Hopp til innhold
Statsbudsjettet 2023
Foto: Hanna Johre / NTB

Statsbudsjettet for Rogaland 2023

Oppsummert

I denne nyhetsflyten gir vi deg svaret for hva statsbudsjettet betyr for folk i Rogaland.

I tillegg har vi publisert disse sakene om budsjettet:

 • Reduserer kraftregning

  Ni kraftkommuner i Rogaland får kraftig redusert trekket i kraftinntektene.

  Regjeringen krevde før jul at kraftkommunene skulle bidra ekstra på grunn av de høye strømprisene, men har nå redusert regningen, ifølge revidert nasjonalbudsjett.

  Sandnes og Suldal har fått trekk på over 100 millioner kroner, og Sandnes sitter igjen med en regning på 31,7 millioner, Suldal 15,7 millioner kroner.

  Sauda har fått redusert kraftregningen fra regjeringen med over 75 millioner kroner, og skal betale 31,7 millioner.

  Vassnivået i Blåsjø-magasinet ligg nå 30 meter under høgaste regulerte vasstand.
  Foto: Gunnar Morsund
 • Ekstra pengar til Ryfast i revidert budsjett

  Regjeringa løyver 53 millionar kroner som eit eingongsbeløp til nedbetaling av Ryfastprosjektet. Pengane vil styrke økonomien i tunnelprosjektet, seier stortingsrepresentant Geir Pollestad i Senterpartiet, som seier at det er opp til andre å avgjere om pengane skal gå til å halde bompengetakstane nede.

  Ryfylketunnelen fra Hundvågsiden
  Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK
 • Ordføraropprør i Ap mot kraftskattforslaget

  Ap-ordførarane i Stavanger, Sandnes, Klepp, Egersund og Gjesdal er blant 12 Ap-ordførarar i heile landet som er kritiske til skatteauken på kommunalt eigde vasskraftselskap. Denne skatten flyttar berre pengar frå kommunane og til staten, og i tillegg fører den til mindre utbygging og modernisering av kraftverk, skriv Ap-ordførarane i ein kronikk.

  Eimund Nygaard og Kari Nessa Nordtun
  Foto: Anders Haualand / NRK
 • Kvitsøybuen ser frem til gratis ferje

  Regjeringen foreslår penger til gratis ferjer til Kvitsøy, og Vassøy i Stavanger fra august neste år. Det kommer fram i regjeringens statsbudsjettforslag for neste år.Ordfører Stian Giil Bjørsvik i Kvitsøy sier gratis ferje er viktig for både boseting og for å få ned utgiftene for næringslivet på Kvitsøy, sier Gill Bjørsvik.