Hopp til innhold

Beredskapen er styrket – men fagforening vil ha tydeligere føringer

Mens væpnede HV-soldater passet på Kårstø-anlegget, presenterte olje- og energiminister Terje Aasland et statsbudsjett med økt bevilgning til beredskap.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på Kårstø i Rogaland

Olje- og energiminister Terje Aasland på besøk på gassanlegget Kårstø dagen statsbudsjettet legges frem.

Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Styrking av forsvaret, sivilforsvaret, PST, politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Dette var noen av punktene på statsbudsjettet Olje- og energiminister Terje Aasland trakk frem da han i dag besøkte gassanlegget på Kårstø, som for tiden er under streng bevoktning av Heimevernet.

Til tross for dette er ikke fagforeningsleder i SAFE Hilde-Marit Rysst overbevist.

Regjeringen øker budsjettet til forsvaret med flere milliarder, hva som er fordelingen mellom normal drift, planlagte materiell innkjøp og ekstra ressurser med dagens sikkerhetstiltak kommer ikke frem i disse generelle tallene, sier Rysst.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder ved SAFE.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE

Foto: PRIVAT

Frykten hennes er at oljeselskapene skal pålegges å gjennomføre sikkerhetstiltak som i neste omgang fører til kostnader som går utover drift- og vedlikeholdsbudsjettene.

– Jeg forventer at dette blir ivaretatt på en god måte, sier Rysst.

Olje- og energiministeren mener at økonomien rundt den skjerpede sikkerhetssituasjonen er godt ivaretatt i budsjettet:

Det er en tydelig forsterkning av forsvaret, sivil beredskap og så videre i statsbudsjettet for 2023. Det er også situasjonsbestemt. Vi bygger opp kapasiteter og forsterker innsatsen slik at vi er føre var og sørger for at vi er godt forberedt for hendelser som eventuelt kan oppstå, sier Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på Kårstø i Rogaland

Flere væpnede HV-soldater passer på anlegget på Kårstø.

Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Økt beredskap for olje- og gassektoren

Professor i samfunnssikkerhet, Ole Andreas Hegland Engen, har gått gjennom statsbudsjettet, og konkluderer med at den totale bevilgningen knyttet til beredskap for petroleum har økt.

Dette handler i tillegg til forsvaret om sivil beredskap.

Men punktet på posten «Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap» er det foreslått ett kutt på 4 prosent.

Vi ser at totalen har økt og at «Beskyttelse og innvandring» er økt med 49.7 prosent. Dette reflekterer dagen situasjon. De innbyrdes endringene skyldes hovedsakelig omdisponeringer, selv om det nok vil bli lagt merke til at «Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap» går ned, sier Hegland Engen.

Styrket med 6,8 milliarder

I statsbudsjettet kom det frem at regjeringen vil styrke Forsvaret med 6,8 milliarder kroner.

Vi har både gjennom dette året, men også gjennom neste år, behov for å forsterke sikkerhetsfunksjonenen våre, sa Aasland da han møtte NRK i dag tidlig.

– Det er helt nødvendig å styrke forsvarsbudsjettet nå. Det er en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, og vi er nødt til å ta vare på vår sikkerhet og beredskap, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Ingen direkte trussel

I en pressemelding heter det at det foreslås å bevilge 418 millioner kroner til «en videre opprustning» av den sivile beredskapen i Norge. Forslaget skal sikre en videreføring av mange av tiltakene som blant annet har styrket Sivilforsvaret, PST, politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Olje- og energiministeren mener på bakgrunn av dette at sikkerhetssituasjonen reflekteres i statsbudsjettet.

Forsvaret har fått styrket sine budsjetter. Sivilforsvaret og hele innretningen er også tatt høyde for, i den situasjonen vi står i. Det er likevel viktig for meg å understreke at det er ingen direkte sikkerhetstrussel mot Norge, sier Aasland.

NRK har spurt bransjeorganisasjonen Offshore Norge om de er fornøyde med statsbudsjettet på området som handler om sikkerhet.

Det har vi ingen mening om. Vi har ansvar for sikkerheten rundt og på våre installasjoner. Det blir ivaretatt. Vi forutsetter at myndighetene ivaretar de øvrige sikkerhetsfunksjonene, svarer kommunikasjonsleder for arbeidsliv og operative forhold i Offshore Norge, Kolbjørn Andreassen, i en e-post til NRK.

Terje Aasland, olje- og energiminister (Ap)

Her er Terje Aasland på besøk hos Gassco.

Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Følger med på situasjonen

Det er etter den antatte sabotasjeaksjonen på gassrørledninger i Østersjøen sikkerheten har blitt trappet opp.

Det som er viktig nå er at vi gjennomfører de sikringstiltakene som vi mener er riktig og som fagmyndighetene og myndighetene mener er riktig. Og det er iverksatt og det er viktig at vi følger det tett opp også ut ifra hvordan situasjonen utvikler seg.

Regjeringen foreslår også å øke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen (HRS) på Sola. Regjeringen foreslår dermed å øke bevilgningen for HRS på Sola og i Bodø med 14 millioner kroner i 2023, dette gjelder samlet for begge stedene.