Hopp til innhold

Rogfast utsettes igjen: – Skandale, mener Senterpartiet

STAVANGER (NRK): Verdens lengste og dypeste undersjøiske veiprosjekt, Rogfast, utsettes nok en gang. – Ville aldri skjedd med en jernbanetunnel i Oslo-området, sier Geir Pollestad.

Første salve i Rogfast-prosjektet ble tatt allerede i januar 2018.

Allerede i januar 2018 smalt den første salven i Rogfast-prosjektet. Nå er videre utbygging stanset fordi prosjektet blir dyrere enn først antatt.

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

– Det er en skandale det som nå skjer. Rogfast er vedtatt, og byggingen er startet. At vi nå får en ny runde i Stortinget, er helt uakseptabelt, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Rogfast er tunnelprosjektet som skal gå under Boknafjorden i Rogaland og skal binde sammen Stavanger-området med Haugalandet. Byggingen startet allerede i januar 2018, men nå er prosjektet satt på vent.

Pollestad i budsjettdebatt

Geir Pollestad (Sp) er stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Stortinget

Både Rogfast og Hordfast, som kan skape 24.500 norske arbeidsplasser, er deler av det enda større prosjektet ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

Onsdag kom meldingen om at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal gå gjennom hele Rogfast på nytt, og så sende saken tilbake til Stortinget for ny behandling.

Årsaken er at den totale kostnadsrammen på 18,6 milliarder kroner trolig sprekker med over seks milliarder.

Rogfast

Illustrasjonen viser den delen av Rogfast-tunnelene som skal gå opp til Kvitsøy. Denne delen av prosjektet har allerede sprukket med én milliard kroner.

Foto: Statens vegvesen

Pollestad fra Sp mener tilsvarende overskridelser i prosjekter nærmere hovedstaden aldri hadde ført til stans i arbeidet og ny stortingsbehandling.

– Jeg får jo litt lyst til å spørre ville dette skjedd med en jernbanetunnel i Oslo-området som viste seg å bli litt dyrere. Nei, jeg tror ikke det, sier Geir Pollestad, som nå vil ha en gransking av hele prosessen.

– Stor samfunnsnytte

Samferdselsminister Hareide forsikrer at tunnelprosjektet likevel skal bli realisert.

– Intensjonen er at Rogfast fortsatt skal bygges, sier Hareide.

Vegvesenet er fortsatt positive til prosjektet, og en rapport viser til at det er mulig å spare inn rundt tre milliarder ved å velge andre løsninger enn først planlagt.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Men uansett kan ikke Rogfast bygges innenfor den kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt.

– Nytten av dette prosjektet er stor, og det er svært etterlengtet. Jeg skal sette meg grundig inn i vurderingene til Statens vegvesen før jeg konkluderer, sier Hareide.

Det er uvisst hvor lang tid dette vil ta, men det kommer til å medføre store forsinkelser.

Viktig for transportnæringen

NHO i Rogaland er skuffet over at transporten nordover i Norge fortsatt må skje med ferjer.

– Vi har mye verdiskapning som skal ut av fylket, og vi bruker altfor lang tid på det i dag, sier regiondirektør Tone Grindland.

Hun synes det er rart at prosjektet nå har blitt seks milliarder kroner dyrere, uten at de får vite hva som koster mer.

– Vanskelig å forhold seg til, rett og slett, sier hun.

Tone Grindland

Regiondirektør Tone Grindland i NHO.

Foto: NHO Rogaland

NHO mener Rogfast er et av landets mest fornuftige samferdselsprosjekter, og derfor ikke kan skrinlegges.

– I stedet burde det blitt framskyndet nå i denne korona-tiden, sier Grindland.

Riktig med ny behandling

Miljøpartiet mener det er helt rett å ta en fot i bakken når overskridelsene er så store.

– Vi må ha bedre styring på finansieringen enn det ser ut til at det er, sier leder i samferdselsutvalget i Rogaland, Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Selv om det er rett til å sette i gang prosjekter for å holde sysselsettingen oppe, mener Rügert-Raustein at det er nok av andre, mer miljøvennlige prosjekter som kan startes opp.

MDG Rogaland - Alexander Rugert-Raustein

Alexander Rügert-Raustein (MDG) leder samferdselsutvalget i Rogaland.

Foto: MDG Rogaland