Snoket i pasientjournalen – fikk jobben tilbake

Helsefagarbeideren fikk sparken etter at hun snoket i pasientjournalen til samboerens ekskone. Nå har retten bestemt at reaksjonen var for streng.

Stavanger universitetssjukehus,

Kvinnen får nå beholde jobben som helsefagarbeider på Stavanger universitetssjukehus. Saken har vært en stor belastning for henne.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Vi er glade for dommen, og vi mener den er riktig. Det har vært en stor påkjenning for henne, og hun er lettet for at hun får beholde jobben, sier Anne Gry Rønning-Aaby, advokat i Fagforbundet.

Hennes klient har innrømmet at hun snoket i journalen til en pasient på Stavanger universitetssjukehus (SUS) i august i 2017.

SUS så svært alvorlig på hendelsen og ga henne sparken som helsefagarbeider på sjukehuset. Å kikke i pasientjournaler uten at det er nødvendig i behandlingen, er ulovlig, ifølge helsepersonelloven.

Nå har Stavanger tingrett kommet til at reaksjonen fra sjukehuset var for streng. De legger blant annet vekt på forklaringen til kvinnen på hvorfor hun gikk inn i journalen.

Vill vite hvor hun var

Pasienten var ekskona til samboeren til kvinnen. Kvinnen fikk vite av samboeren at pasienten var innlagt på sjukehuset.

Kvinnen forklarte i retten at hun gikk inn i journalen for å finne ut hvor ekskona til samboeren var innlagt, slik at hun kunne unngå henne når hun var på jobb.

Retten mener kvinnens forklaring er troverdig, og mener det ikke er grunn til å tro at kvinnen gikk inn i journalen for å finne informasjon om pasientens helsetilstand.

– Terskelen for å si opp en arbeidstaker i Norge er svært høy, og det skal den være. Det betyr at det er tillatt å gjøre feil, og det gjøres mye feil, men det skal ikke få den konsekvensen at man da skal miste jobben hvis det ikke er svært alvorlig, sier Rønning-Aaby.

Anne-Gry Rønning-Aaby

Anne-Gry Rønning-Aaby, advokat i Fagforbundet.

Foto: Ingrid Tangstad Hatlevoll / NRK

Retten legger også vekt på at kvinnen har fått gode skussmål som helsefagarbeider fra ledere og kolleger på SUS.

I tillegg til å la henne beholde jobben, må SUS betale helsefagarbeideren 25.000 kroner i erstatning. Sjukehuset må også betale saksomkostningene.

Helse Stavanger sin advokat, Arne Oftedal, har følgende kommentar til dommen:

«Dommen er nå til gjennomgang. Vi vil innen ankefristen på én måned vurdere om dommen skal ankes. Det konstateres at dommen er avsagt under dissens 2–1, og at tingretten ikke har noe å utsette på arbeidsgivers saksbehandling i saken. Ut over dette har ikke Helse Stavanger HF noen kommentar.», skriver han i e-post til NRK.

– Jeg er opprørt

NRK har vært i kontakt med pasienten i saken. Hun ønsker å være anonym. Hun reagerer kraftig på dommen og mener Helse Stavanger må anke.

– Jeg er ganske opprørt. Det verste er at denne saken vil skape presedens for andre saker som handler om snoking, sier hun.

Hun understreker at hun personlig ikke har noe imot at kvinnen får jobben tilbake. Det handler om det prinsipielle.

– Dette er alvorlig. Dette handler om å beskytte personvernet og dermed menneskerettighetene til pasientene. Jeg opplever at retten undergraver helsepersonelloven og personvernforordningen, sier hun.

Journaltabbe

«Siri» opplevde at eksmannens samboer snoket i hennes pasientjournal. Hun reagerer på dommen.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

NRK har skrevet om henne før. Da kalte vi henne «Siri». For denne saken har en annen side. Helse Stavanger la nemlig fram Siris pasientjournal i retten, noe Siri var sterkt imot.

Det at SUS brukte pasientjournalen er grunnen til at Siri selv ikke ønsket å vitne i retten. Hun mener dette kan ha ødelagt for SUS sin sak fordi kun helsefagarbeideren sin side ble belyst i retten.

Flere nyheter fra Rogaland