Sårt tiltrengt dyrefôr på plass i Norge

Nå smiler bøndene igjen. Tusenvis av halmballer fra utlandet blir noe av redningen på den ekstreme tørkesommeren. I dag kom første levering.

Bønder med halm fra Danmark

Lars Madland (t.h) og nabobønder på Varhaug og Vigrestad i Rogaland smiler godt over leveringen av et stort parti halm. Nå har de sikra dyrene fôr utover høsten og vinteren.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Det har vært lenge mellom regnbygene i sommer. Gresset var brunsvidd nå, sier bonde Lars Madland på Varhaug i Rogaland.

Han har sammen med nabobønder på Jæren fått levert et parti med halm fra Danmark. Dette vil være med å redde situasjonen i høst og vinter.

– Kyrne liker ikke halmen like godt som silo. Det blir nok halv rasjon halm og halv rasjon silo framover, sier bonden.

Den knusktørre sommeren har ført til den verste fôrkrisen i Norge på flere tiår. Dette har gått hardt utover bønder, spesielt på Østlandet, Agder og deler av Rogaland. Norsk Landbruksrådgiving blir kontaktet av gråtkvalte bønder som mangler mat til titusenvis av dyr.

Halm fra Danmark

Rundt en tidel av halmen som er bestilt fra Danmark var i dag på plass i Rogaland.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

Hver halmballe fra Danmark koster bøndene opp mot 1500 kroner. Tørken i sommer har satt sitt preg på økonomien i gårdsdriften.

– Det er et stort økonomisk tap. Jeg har kjøpt inn mye ekstra kraftfôr, noe jeg ikke hadde trengt dersom jeg hadde nok grovfôr selv. Det er fort snakk om 250.000 ekstra i fôrutgifter, sier bonden.

Uvanlig import

Felleskjøpet har trålt Nord-Jylland på jakt etter godt fôr til lokale bønder. Nå leveres den kvalitetssikra halmen med båt fra Hanstholm til havna i Sirevåg sør i Rogaland.

Torgeir Erfjord

Torgeir Erfjord i Felleskjøpet.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Dette er første av flere lass med bestillinger på opp mot 9000 baller med høy og halm. Nå har vi fått inn det første båtlasset med 800 halmballer, sier Torgeir Erfjord, direktør for landbruksdivisjonen i Felleskjøpet.

Denne type import er ikke vanlig for selskapet.

– De mengdene av bestillinger vi ser nå, har vi aldri sett før. På gode år er vi selvforsynte og vel så det, sier Erfjord.

Advarer mot smittefare

Bondelaget opplyser at det er flere bønder som fortsatt vurderer muligheten for å hente halm fra utlandet.

– Mange satte sin lit til å få halm fra Østlandet, men der har avlingene vært svært små, kanskje bare 20 prosent av normalen, sier leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit.

Marit Epletveit, Rogaland bondelag

Marit Epletveit er leder i Rogaland Bondelag.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Hun ber bønder være ekstra varsomme når det importeres fôr fra utlandet.

– Vi ønsker ikke smitte inn i landet. Dette kan gi konsekvenser både for dyresykdom, men også være en fare for folkehelsa. Det er viktig at varene er av god kvalitet og at regelverket følges, sier hun.

Mange er spent på hvilke konsekvenser tørkesommeren får for høsten og vinteren i landbruket. Selv med hjelpesendinger fra utlandet, er det mange bønder som er bekymra for den kommende sesongen.

– Det er fortsatt mange bønder som er nervøse, men håper å berge seg i land med en god tredjeslått. Flere bønder tenker alternativt, men mange er bekymra for økonomien, sier Epletveit.