Hopp til innhold

Ryfast fortsatt gratis – på ubestemt tid

Vegvesenet hever kontrakten med selskapet som skulle kreve inn bompenger i verdens lengste veitunnel under havet. Fylkesordfører frykter høyere bompenger.

Terminal på Solbakk i Ryfast

I STRAND: Den lengste tunnelen i Ryfast-prosjektet, undersjøiske Ryfylketunnelen, går fra Solbakk i Strand til Hundvåg i Stavanger. Den er over 14 kilometer lang, og den lengste i sitt slag. Denne delen av Ryfast åpna 30. desember.

Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

Det enorme veiprosjektet, som omfatter to tunneler i Stavanger og en lang, undersjøisk tunnel mellom Stavanger og Strand, ble åpnet 22. april i år.

Lenge før det var det klart at selskapet Tecsidel skulle levere løsningen for å kreve inn bompenger i prosjektet. Innkrevingen skulle ha startet da tunnelene åpnet.

Men så langt har bilistene sluppet billig unna kjøreturene under sjøen.

– Vi hever kontrakten på grunn av vesentlige forsinkelser fra leverandørens side. Årsakene til forsinkelsene er at Tecsidels leveranser har holdt for dårlig kvalitet, sier avdelingsdirektør Per Roald Andersen i Statens vegvesen.

Blitsen ikke vanntett

Han sier at de tekniske utfordringene blant annet har bestått i at kameraene ikke har vært nøyaktige nok i avlesning av bilskilt.

– Det er problemer med programvareoppdateringer i systemet, og kamerablitsene har også vist seg å ikke være vanntette, fortsetter han.

Totalt har prosjektet kosta 12 milliarder kroner. I hovedsak skal dette finansieres av bompenger. Byggekostnadene er derfor delvis betalt med lånte penger. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune er garantister for lånet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide klipper Ryfast-snora.

DIGITAL ÅPNING: På grunn av korona klipte samferdselsminister Knut Arild Hareide Ryfast-snora digitalt 22. april i år. Da hadde den lengste tunnelen allerede vært åpen siden årsskiftet.

Foto: Henrik Jonassen / Samferdsesldepartementet

Med andre ord: For hver dag uten innkreving, løper rentene på lånet. Det bekymrer fylkesordfører Marianne Chesak.

Det har lenge vært planlagt å ha lavere bompengesats det første året, og deretter eventuelt sette den opp.

– Dette kan jo i verste fall bety høyere bompengebelastning ett år etter at innkreving har starta, sier Chesak.

Rentene løper

Det første året skal det koste 67 kroner for elbiler og 134 for andre.

At fylkeskommunen er med som garantist for lånet som nå har løpende renter uten inntekter, er heller ikke beroligende.

– For vår del er det veldig viktig å ikke komme i en situasjon hvor vi må betale ut deler av lånet til slutt. Heldigvis er det lav rente nå. Men jo lengre dette drøyer vil det påløpe rentekostnader vi ikke får dekka inn, sier hun.

Ferde-direktør Trond Juvik og fylkesordførar Marianne Chesak (Ap) i Rogaland, på ekstraordinær generalforsamling i Ferde 3. januar 2020.

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

For å begrense videre forsinkelse så mye som mulig går Vegvesenet umiddelbart i gang med en ny anbudskonkurranse. Blant annet ved å kontakte de andre selskapene som var med på anbudskonkurransen.

Oppdaget i desember

– Leverandøren har hatt god tid til å løse problemene, også når vi tar koronasituasjonen i betraktning. Men selskapet har fortsatt ikke klart å levere det de har forpliktet seg til, sier Per Roald Andersen.

– Har Vegvesenet gjort en god nok jobb for å sjekke at de faktisk kunne levere?

– Ja. Jeg kan ikke se at vi burde oppdaget dette tidligere. Problemene ble avdekket under godkjennelsestesten i desember i fjor. Så fikk Tecsidel en frist til å rette opp, men på grunn av korona dro det dessverre stadig ut i tid.

Ifølge Andersen vil det minst ta flere måneder før innkreving kan starte.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker ikke å kommentere saken. NRK har vært i kontakt med Tecsidels kontor i Norge, men har foreløpig ikke lyktes i å få noen kommentar.